PDA

View Full Version : Gradinile credinciosilor .Riyad As-Salihinnour_alaa
08-28-2006, 05:50 PM
RIYAD AS-SALIHIN by IMAM AN -NAWAWI.
Despre imamul An-Nawawi:
Imamul An-Nawawi este cel care a cules Riyad as-Salihin (Grădinile credincioşilor). Numele său complet era Mohy-ud-Din Abu Zahariyya lahya ibn Şaraf ibn Muri al-Kharami al-Haurani a!-Şafi'i an-Nawawi. El s-a născut în 631 A.H. şi a murit pe 24 Rajab, 676 A.H.
Imamul Nawawi a fost considerat cel mai învăţat om al vremii sale, iar abnegaţia şi cumpătarea sa l-au determinat să se retragă din mijlocul oamenilor şi să ducă o viaţă singuratică vreme de mai mulţi ani. El şi-a petrecut întreaga viaţă ca un om cu frica lui Dumnezeu şi s-a menţinut întotdeauna pe Calea Dreptăţii. El a fost, de fapt, un sfânt de înaltă ţinută şi unul dintre cei mai mari jurişti ai vremii sale.
El a scris numeroase cărţi având diverse teme islamice, dar cea mai importantă dintre lucrările sale este Culegerea de Hadisuri intitulată Riyad as-Salihin (Grădinile credincioşilor).
în concluzie, nutrim speranţa că traducerea acestei cărţi va fi de mare ajutor pentru cititorii care doresc să-şi îmbogăţească cunoştinţele în domeniul literaturii Hadis.

In numele lui Allah Cel Milostiv ,Indurator

RĂBDAREA
Allah Preaînaltul spune:
O, voi, cei care credeţi! Fiţi răbdători şi îndemnaţi la răbdare! (3 ; 200)
Vă vom încerca cu puţină spaimă, foamete, lipsire de bunuri, de suflete şi de roade, dar binevesteşte celor statornici. (2 : 155)
Cei statornici vor primi răsplata lor fără măsură! (39 : 10)
Iar acela care rabdă si iartă, [să ştie că] acesta este dintre lucrurile înalte. (42 : 43)
O, voi, cei care credeţi! Căutaţi ajutor întru răbdare si rugăciune, căci Allah este cu cei răbdători! (2 : 153)
Şi vă vom încerca până ce îi vom cunoaşte pe cei care luptă [pentru cauza lui Allah] dintre voi şi pe cei statornici. (47 : 31)

Există numeroase versete din Sfântul Coran care scot în evidenţă răbdarea şi o preaslăvesc.

25. Abu Malik al-Harith ibn 'Asim al Aş'ari (Allah să-1 aibă în mila Sa!) relatează că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: Curăţenia înseamnă jumătate din credinţă; rostirea frazei "Toată lauda se cuvine lui Allah" umple spaţiul dintre ceruri şi pământ, iar rugăciunea înseamnă lumină; milostenia este încercarea cre¬dinţei, răbdarea este o strălucire, iar Coranul este un mijloc care te sprijină sau care ţi se opune. Fiecare om îşi începe dimineaţa, pregătit să facă un târg cu sufletul său, supunându-se la riscuri; el îşi poate răscumpăra sufletul sau îl poate pierde.
(Muslim)
26. Abu Sa'id Khudri (Allah să-l aibă în mila Sa!) relatează că unii oameni dintre Ansari au cerşit de la Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) şi el le-a dat; apoi ei au cerşit iarăşi de la el, iar el le-a dat tot ce a avut şi nu a mai rămas cu nimic. Atunci Profetul a zis: Nu voi ascunde de voi nimic dintre lucrurile bune pe care le am: Oricine va fi cumpătat la toate, Allah îl va face să rămână cumpătat şi cine este independent, Allah îi va da independenţă în continuare; iar cel ce va avea răbdare, Allah îl va copleşi cu răbdare, chiar mai mult, şi nici un dar nu este mai bun şi mai cuprinzător decât răbdarea. {Convenit)
27. Abu Yahya Suhaib ibn Sinan (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah a zis: Ce minunată este starea unui slujitor credincios; el reuşeşte în toate lucrurile şi numai el are parte de starea aceasta. Dacă este cuprins de bunăstare el îşi arată recunoştinţa faţă de Allah şi acest lucru îi face bine; şi dacă îl loveşte nenorocirea, el îndură cu răbdare şi aceasta îi face şi mai bine.
(Muslim)
28. Anas {Allah să-l aibă în mila Sa!) relatează că atunci când Trimisul lui Allah a căzut în necunoştinţă din cauza bolii sale grave, Fatima (Allah să o aibă în mila Sa!) a jelit la suferinţa părintelui ei drag. El a zis: Tatăl tău n-o să mai sufere după ce trece ziua de azi. Când el a murit ea a zis: Vai, părinte al meu, Allah te-a chemat înapoi şi tu ai răspuns la Chemarea Sa, o, tată! Grădina Paradisului este lăcaşul tău. Ah, tată! Noi înştiinţăm pe Gavriil de moartea ta. Când a fost îngropat ea a zis: Cum de s-au împăcat inimile voastre să puneţi pământ peste (mormântul) Trimisului lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)?
(Bukhari)
contiunare ....

nour_alaa
08-28-2006, 05:58 PM
Insha'Allah aceste postari sa va ajute si sa va indrumeze pe drumul cel drept.:give_rose:29. Usama ibn Zaid relatează că fiica Trimisului lui Allah a trimis după el, căci pruncul ei se înăbuşea, dar Profetul l-a trimis înapoi pe mesagerul ei, împreună cu urările lui de bine, spunând; Orice Allah ia înapoi, îi aparţine şi tot ce este de la El are un timp bine stabilit (în această lume); deci, ea să aibă răbdare şi să spere la răsplata divină. Ea a trimis din nou după el, implorându-l să vină. Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) s-a ridicat, iar o dată cu el şi Sa'd ibn 'Ubada, Mu'adh ibn Jabal, Ubayy Ibn Ka'b, Zaid ibn Thabit şi alţi câţiva oameni. Copilul a fost înmânat Trimisului lui Allah, în vreme ce îşi trăgea cu greu răsuflarea. La aceasta, Trimisul lui Allah a izbucnit în lacrimi. Sa'd a zis: O, Trimis al lui Allah! Ce înseamnă asta? El a răspuns: Este mila pe care Allah a adăpostit-o în inimile slujitorilor Săi, iar Allah este milostiv doar cu aceia dintre slujitorii lui care sunt miloşi (cu alţii); o versiune spune: Allah arată milostenie doar acelora dintre slujitorii Săi care sunt milostivi. (Convenit)
30. Suhaib (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah a zis: înaintea noastră trăia un rege şi la curtea sa avea un mag. Când magul a îmbătrânit, i-a spus regelui: Eu am îmbătrânit, trimite la mine un tânăr, ca să-l pot învăţa vrăjitoria. Regele i-a trimis un tânăr ca să înveţe vrăjitoria. în drum spre mag, tânărul s-a întâlnit cu un călugăr. El a fost impresionat de discuţia pe care a avut-o cu călugărul. Aşa şi-a făcut un obicei ca în drum spre mag să se întâlnească cu acel călugăr astfel că, de fiecare dată ajungea la mag târziu. Magul îl bătea din pricina întârzierii sale. Tânărul s-a plâns călugărului de acest lucru, iar călugăru! i-a spus: Când te cuprinde frica de mag, spune: "Membrii familiei mele m-au reţinut". Iar când ţi-e frică de familia ta să spui: "Magul m-a oprit mai mult decât de obicei". Şi aşa s-a întâmplat că a apărut un animal de pradă uriaş care aţinea calea oamenilor, iar tânărul a zis: Astăzi voi afla cine este mai bun, magul sau călugărul. Apoi a ridicat de jos o piatră şi a zis: O, Allah, dacă lucrurile pe care le face călugărul sunt mai plăcute Ţie decât îndeletnicirile magului, trimite moartea asupra acestui animal, astfel ca oamenii să poată umbla nestingheriţi după treburile ior. El a aruncat cu piatra în bestie şi a ucis-o, iar oamenii au început să umble (nestingheriţi pe acea potecă). Tânărul a mers apoi la călugăr şi l-a înştiinţat, iar călugărul a zis: Fiule, astăzi ai devenit mai bun ca mine. îndeletnicirea ta a ajuns într-o fază de unde eu cred că vei fi pus în curând la încercare şi în cazul în care vei fi încercat să nu-mi trădezi secretul. Acel tânăr a început să lecuiască orbii şi pe cei ce sufereau de lepră şi a început, de fapt, să vindece lumea de (tot felul) de boli. Când un însoţitor de-al regelui care orbise a aflat despre el, a venit la el cu o mulţime de daruri şi a zis: Dacă mă vindeci, toate aceste lucruri adunate în faţa ta, vor fi ale tale. El a zis: Eu însumi nu pot vindeca pe nimeni. Allah este cel care vindecă şi dacă ai credinţă în Allah, îl voi implora şi eu pe Allah să te vindece. Omul şi-a declarat credinţa în Allah, iar Allah l-a vindecat şi ei s-a dus la rege şi a şezut lângă el, aşa cum făcea înainte. Regele i-a zis: Cine ţi-a redat vederea? El a zis: Stăpânul meu. La care el a zis: Asta înseamnă că Domnul tău este Cel de lângă mine. El a zis: Domnul meu şi Domnul tău este Allah, la care el (regele) l-a înhăţat şi l-a supus la chinuri, până când acesta i-a spus despre tânăr. Tânărul a fost, aşadar, chemat şi regele i-a zis: O, tinere, am fost înştiinţat că tu ai devenit atât de priceput în magia ta încât îi vindeci pe orbi şi pe cei suferinzi de lepră şi faci cutare şi cutare lucruri. La care el a zis; Eu nu vindec pe nimeni; Allah este Acela care vindecă, dar regele l-a prins şi a început să-l chinuie. Aşa că tânărul i-a spus despre călugăr. A fost chemat călugărul şi i-au zis: Ar trebui să renunţi la religia ta, însă el a refuzat. Regele a poruncit să i se aducă un ferăstrău pe care i l-a aşezat pe mijlocul capului şi a început să taie până ce o bucată din el a căzut jos. Apoi a fost adus curteanul regelui şi i s-a spus: Renunţă la religia ta. El a refuzat şi atunci i s-a aşezat ferăstrăul pe mijlocul capului si i-au zis din nou: Renunţă la religia ta. El iarăşi a refuzat şi atunci a fost predat unui grup de curteni. El le-a spus: Duceţi-l la cutare şi cutare munte; obligaţi-l să urce pe muntele acela şi când ajungeţi în vârf, cereţi-i să renunţe la credinţa lui, iar dacă refuză, aruncaţi-l (de pe munte). Atunci l-au luat şi l-au dus pe munte unde el a zis: "O, Allah, salvează-mă de ei pe calea pe care voieşti Tu"; la care, muntele a început să se cutremure şi ei au căzut toţi jos, iar omul acela s-a întors la rege umblând pe picioare. Regele l-a întrebat: Ce s-a întâmplat cu însoţitorii tăi? El a răspuns: Allah m-a scăpat de ei. Regele l-a dat iar în seama unor curteni de-ai lui şi a zis; Luaţi-l şi puneţi-l într-o barcă mică, iar când ajungeţi în mijlocul mării, cereţi-i să renunţe la religia lui, dar dacă nu vrea, aruncaţi-l (în apă). Aşa că ei l-au luat şi el a zis: O, Allah, scapă-mă de ei şi de ce vor ei să-mi facă. La puţin timp, barca s-a răsturnat şi ei s-au înecat, iar el a venit la rege, umblând pe picioare. Acesta l-a întrebat; Ce s-a întâmplat cu însoţitorii tăi? El a răspuns; Allah m-a scăpat din mâinile lor, după care a adăugat: Nu mă poţi ucide înainte să împlineşti ceea ce îţi cer eu. El a zis: Care este lucrul acela? Şi omul a răspuns: Adună lumea pe o câmpie şi leagă-mă de trunchiul unui copac. Apoi să iei o săgeată din tolbă şi să spui: în numele lui Allah, Stăpânul lumilor, pe urmă să slobozi săgeata. Prin urmare, regele a chemat lumea pe o câmpie întinsă şi l-a legat (pe băiat) de trunchiul unui copac. A scos o săgeată din tolbă, a potrivit-o în arc şi a zis; In numele lui Allah, Domnul acestui tânăr, după care a slobozit săgeata care i-a lovit tâmpla.
Băiatul şi-a dus mâinile la tâmpla unde-l lovise săgeata şi apoi a murit, iar oamenii au zis: Ne mărturisim credinţa în Domnul acestui tânăr. Curtenii au mers la rege şi i-au zis; Să ştii că Allah ţi-a făcut voia doar ca să te prevină. Ei (oamenii) şi-au mărturisit credinţa în Domnul. Regele a poruncit să se sape gropi în care au fost aprinse focuri şi le-a zis (oamenilor): Cel care nu renunţă la religia acestui băiat, va fi azvârlit în foc sau va primi porunca să sară în foc. (Oamenii au preferat moartea, dar nu au renunţat la religie) până a venit o femeie cu copilul ei, care se codea să sară în foc şi copilul ei a zis: O, maică! îndură (această nenorocire) pentru că este bine ceea ce faci.
(Muslim)

imanikka
08-28-2006, 06:45 PM
Shirinika Allah sa-ti rasplateasca efortul. Mi-a placut foarte foarte mult povestirea cu calugarul si Regele . Insha Allah toti sa avem puterea siorice ar fi sa nu renuntam de a-l sluji pe Allah Subhanah w Ta'ala. As citi la nesfarsit astfel de povestiri:give_rose:

:002:

nour_alaa
08-28-2006, 10:57 PM
:give_rose: :give_rose: :give_rose:


31. Anas (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) trecea pe lângă o femeie ce plângea lângă un mormânt şi a zis: Teme-te de Allah şi ai răbdare. Ea a spus: Nu te apropia de mine! Nenorocirea mea nu s-a întins asupra capului tău şi tu nu ai cunoştinţă de ea. Mai târziu, femeii i s-a spus că acela a fost Profetul şi atunci ea a venit la uşa Iui, dar n-a găsit nici un păzitor. Ea a zis: O, Profet al lui Allah! N-am ştiut de tine. Trimisul Iui Allah a zis: Răbdarea este primită cum se cuvine doar atunci când durerea loveşte pentru prima oară.
(Convenit)
O altă versiune a lui Muslim este: Femeia plângea după fiul ei.
32. Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Allah Preaînaltul spune: Pentru un slujitor credincios al Meu care rămâne răbdător când îi chem la Mine pe cei dragi ai lui dintre cele pământeşti, nu am altă răsplată decât Paradisul.
(Bukhari)
33. 'Umm al mo'minin A'işa (Allah să o aibă în mila Sa!) a zis: L-am întrebat pe Trimisul lui Allah despre ciumă şi el mi-a răspuns că este o pedeapsă pe care Allah o trimite asupra cui voieşte El, dar Allah a făcut-o o binecuvântare pentru cei credincioşi. Când vine ciuma, cel care rămâne răbdător în oraşul său, aşteptându-şi răsplata de la Allah, ştiind că doar ce i-a hărăzit Allah se poate întâmpla, va avea parte de o răsplată egală cu aceea a unui martir.
(Bukhari)
34. Anas (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) declarând că Allah care este Glorios şi Preaînalt: Când Eu îl fac pe slujitorul Meu să sufere pentru cele două lucruri dragi lui (ochii săi) şi el îndură cu răbdare, îl voi răsplăti în loc, cu Paradisul.
(Bukhari)
35. 'Ata' ibn Abu Rabah a zis: Ibn 'Abbas (Allah să-l aibă în mila Sa!) L-a rugat să-i arate o femeie care va merge în Paradis. Când i-a răspuns că da, îi va arăta, el a zis: Această negresă a venit la Trimisul lui Allah şi i-a zis: Trimis al lui Allah, eu sufăr de epilepsie şi atunci rămân descoperită (de haine); roagă-te lui Allah pentru mine. El a răspuns: Cum ai dori, să poţi îndura şi apoi să fii răsplătită cu Paradisul sau ai vrea să mă rog lui Allah să te vindece? Ea a zis: Voi îndura. Apoi ea a adăugat: dar din pricină că mă descopăr, roagă-te lui Allah să nu se mai întâmple acest lucru. El (Profetul) s-a rugat atunci pentru ea. (Convenit)
36. 'Abdullah ibn Mas'ud (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat: Am simţirea că-l văd înaintea ochilor pe Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!} care relata despre un profet dintre profeţi. Cei din poporul său îl batjocoreau şi îi vărsau sângele. în vreme ce-şi ştergea sângele de pe faţă, el spunea: O, Allah! iartă poporul meu, căci nu ştie ce face.
37. Abu Sa'id şi Abu Huraira (Allah să-i aibă în mila Sa!) au relatat că l-au auzit pe Profetul spunând: Un credincios nu este lovit niciodată de nenorocire: greutăţi, boli, supărare sau chiar griji, fără ca păcatele să-i fie ispăşite.
(Convenit)
38. Ibn Mas'ud (Allah să-l aibă în mila Sa!) a zis: Am mers în vizită la Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) pe când suferea de febră şi, atingându-l cu mâna, i-am zis: Eşti grav bolnav de febră, Trimis al lui Allah. Profetul a răspuns: Da, sunt de două ori mai chinuit de febră decât oricare dintre voi. Eu am zis: Asta din pricină că răsplata ta este îndoită. El a răspuns că aşa era şi apoi a zis: Nici un musulman nu suferă dintr-o pricină, fie ea boală sau altceva, fără ca Allah să-i şteargă păcatele, aşa cum un copac îşi leapădă frunzele.
(Convenit)

39. Abu Huraira (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah ar fi spus: Cel căruia Allah îi hărăzeşte bine, trebuie să sufere vreo nenorocire.
(Bukhari)
40. Anas (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah a spus: Nici unul dintre voi nu trebuie să-şi dorească moartea din cauza nenorocirilor ce cad asupra capului lui. Dacă totuşi nu se poate înfrâna, atunci să spună: O, Allah, ţine-mâ în viată atâta vreme cât viata este bună pentru mine, dar trimite moartea să mă ia, dacă pentru mine aceasta este mai bună.
(Convenit)

:give_rose: :give_rose: :give_rose:

nour_alaa
08-28-2006, 11:01 PM
41. Khabab ibn al-Art (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat: Ne-am prezentat la Trimisul lui Allah cu o plângere împotriva persecuţiilor ce ie sufeream de pe urma necredincioşilor. El era întins la umbra Ka'b-ului, având sub cap o pernă făcută din pânza sa. Noi am spus: De ce nu te rogi pentru izbânda noastră (asupra potrivnicilor). El a răspuns: între cei dinaintea noastră era un om care a fost prins şi aruncat într-o groapă, ce a fost săpată în pământ pentru el, unde i-au despicat capul în două şi i-au sfâşiat carnea de pe oase cu un pieptene de fier, dar, cu toate acestea, nu a renunţat la credinţa lui. Pe Allah, El va pune capăt acestei pricini până un călăreţ va călători de la San'a până la Hadramaut, fără să aibă frică decât de Allah şi de lupul ce-i pândeşte oile, dar voi sunteţi prea grăbiţi.
(Bukhari)
O altă versiune este; El îşi pusese pânza sub cap, iar noi eram chinuiţi de politeişti.
42. Ibn Mas'ud (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat: După bătălia de la Hunain, Trimisul lui Allah a ales câţiva oameni să împartă prăzile (ca să împace inimile). El a dat lui Aqra' ibn Habis şi lui 'Uyaina ibn Hissn câte o sută de cămile şi a arătat bunăvoinţă şi faţă de câteva alte persoane onorabile dintre arabi. Cineva a zis: Această împărţeală nu este dreaptă, pentru a face voia lui Allah. M-am hotărât să-l înştiinţez pe Trimisul lui Allah despre această (nemulţumire). Am mers la el şi l-am informat. Faţa i s-a înroşit şi el a zis: Dacă Trimisul lui Allah nu face dreptate, atunci cine va face astfel? Apoi a adăugat: Allah să aibă milă de Moise (pacea fie asupra lui!) căruia i s-a făcut mai mult rău decât acesta, dar el a rămas răbdător. Când am auzit aceasta, mi-am spus în sine: Niciodată nu o să-i mai dezvălui lucruri de felul acesta, de-acum încolo.
(Convenit)
43. Anas (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah a spus: Când Allah are un scop bun cu slujitorul Său, El îi dă pedeapsă dinainte, în lumea aceasta, dar când are un scop rău cu slujitorul Său, El se înfrânează să-i cerceteze păcatul până ce nu îi plăteşte pe deplin pentru acesta în Ziua Judecăţii.
(Tirmidhi)

sara
08-29-2006, 04:30 AM
Allah sa te rasplateasca .:kuzya_01: :kuzya_01: :kuzya_01:

nour_alaa
08-29-2006, 05:51 AM
44. Anas (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat: Unul dintre fiii lui Abu Talha era suferind. El a ieşit afară şi în lipsa lui băiatul a murit. Când s-a întors a întrebat: Cum se simte băiatul? Umm Sullaim, mama băiatului, a răspuns: Mai bine ca înainte, Apoi i-a adus cina şi el a mâncat, apoi s-a culcat cu ea. L-a sfârşit ea a zis: Fă pregătirile pentru îngropăciunea băiatului. Dimineaţa, Abu Talha a mers la Timişul lui Allah şi i-a relatat întâmplarea. El a întrebat: Eraţi împreună noaptea trecută? Abu Talha a răspuns că da, la care Profetul s-a rugat: Allah să vă binecuvânteze pe amândoi. Mai târziu ea a născut un băiat. Abu Talha i-a zis: Ia băiatul în braţe să-I ducem la Profetul; iar el a luat cu el şi nişte curmale. Profetul a întrebat: Aţi adus ceva cu el? Abu Talha a răspuns: Da, nişte curmale. Profetul a luat o curmală, şi, după ce a mestecat-o, a pus-o în gura copilului şi l-a numit 'Abdullah.
(Convenit)
Versiunea lui Bukhari completează: Ibn 'Uyaina relatează că un om din Ansar i-a spus că a văzut nouă fii ai acestui 'Abdullah şi toţi au devenit recitatori ai Sfântului Coran. Versiunea lui Muslim adaugă: Anas (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că fiul lui Abu Talha, pe care I-a născut Umm Sulaim, a murit. Ea (Umm Sulaim) a spus membrilor familiei: Să nu-i spuneţi Iui Abu Talha despre fiul lui până când nu-i spun eu. Abu Talha a venit (acasă); ea i-a pregătit cina. El a mâncat şi a băut apă. Apoi ea s-a gătit pentru el, ceea ce nu mai făcuse înainte. Ei s-a culcat cu ea şi după ce a văzut că el a fost mulţumit de ea, femeia i-a spus: Abu Talha, dacă nişte oameni împrumută ceva de la altă familie şi apoi (membrii familiei) cer acel lucru înapoi, vor fi refuzaţi? El a zis; Nu. Ea a spus: Te înştiinţez că fiul tău a murit. El s-a supărat şi a zis: Nu m-ai înştiinţat înainte de a mă culca cu tine, ci mi-ai spus despre fiu! meu mai târziu. Apoi el s-a dus la Trimisul lui Allah şi i-a relatat ce se întâmplase, La care Trimisul iui Allah a zis: Allah să vă binecuvânteze pe amândoi pentru noaptea ce aţi petrecut-o împreună! El (povestitorul) a zis: Ea a rămas gravidă. Trimisul lui Allah se afla în cursul unei călătorii, iar ea se afla cu el şi când Trimisul lui Allah s-a întors la Medina din călătorie, nu a intrat (în casă, pe timpul nopţii). Când lumea a ajuns în apropiere de Medina, ea a simţit durerile facerii. El (Abu Talha) a rămas cu ea şi Trimisul lui Allah a mers mai departe. Abu Talha a zis: O, Doamne, ştii că-mi place să merg împreună cu Trimisul lui Allah, când iese afară şi să intru împreună cu el, când intră, dar am fost oprit, după cum vezi. Umm Sulaim a zis: Abu Talha, nu mai am dureri atât de mari ca şi înainte, aşa că mai bine mergem mai departe. Atunci am plecat mai departe şi ea a simţit durerile facerii când au ajuns la Medina şi a născut un băiat; iar mama mea mi-a zis: Anas, să nu-l alăpteze nimeni până nu mergi la Trimisul lui Allah, mâine dimineaţă.
Când s-a făcut dimineaţă am luat copilul şi l-am dus la Trimisul lui Allah şi i-am povestit întreaga întâmplare.
45. Abu Huraira (Allah să-l aibă în mila Sa!) relatează că Trimisul lui Allah a zis: Omul puternic nu este acela care se luptă ci acela care se stăpâneşte când îl cuprinde mânia.
(Convenit)
46. Sulaiman ibn Surâd (Allah să-l aibă în mila Sa!) relatează că doi oameni au început să se sfădească dinaintea Profetului şi faţa unuia dintre ei s-a înroşit de mânie iar venele gâtului i s-au umflat. La care Trimisul lui Allah a zis: Cunosc o zicală: dacă el ar rosti aceasta, mânia lui s-ar risipi, iar această zicală este: La Allah caut adăpost de Satana, cel blestemat. Atunci ei (Tovarăşii) i-au spus: Trimisul lui Allah îţi spune să rosteşti: La Allah caut adăpost de Satana, cel blestemat.
(Convenit)
47. Mu'adh ibn Anas (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Profetul a zis: Cel care înghite mânia, chiar dacă are puterea de a-şi lăsa mânia să se manifeste, va fi chemat de Allah Preaînaltui, în faţa tuturor, în Ziua Judecăţii şi va putea să aleagă orice fecioară cu ochii limpezi, care îi va fi pe plac.
(Abu Dawud şi Tirmidhi

nour_alaa
08-29-2006, 05:55 AM
48. Abu Huraira (Allah sâ-l aibă în mila Sa!) a relatat că un om a cerut de la Trimisul lui Allah să-i dea nişte sfaturi şi el a zis: Nu te mânia. Omul a repetat rugămintea de mai multe ori şi el a răspuns: Nu te mânia.
(Bukhari)
49. Abu Huraira (Allah să-l aibă în mila Sa!) relatează că Trimisul lui Allah a zis: Un musulman fie că este bărbat sau femeie, este pus la încercare cu privire la viaţa sa, avere şi copii până ce el sau ea ajunge dinaintea lui Allah Preaînaltui în starea în care toate păcatele lui sau ei au fost ispăşite.
(Tirmidhi)
50. Se relatează de către Ibn 'Abbas (Allah să-l aibă în mila Sa!) că 'Uyaina ibn Hissn a venit la Medina şi a stat la nepotul său Hurr ibn Qais, ce făcea parte dintre cei care aveau cale deschisă la 'Umar (Allah să-l aibă în mila Sa!). El obişnuia să le ceară sfaturi. 'Uyaina i-a zis lui Hurr: Nepoate al meu, tu ai acces la căpetenia Credincioşilor. N-ai vrea să obţii pentru mine îngăduinţa să intru la el? Hurr a cerut îngăduinţa şi 'Umar i-a acordat-o. Când 'Uyaina a ajuns dinaintea lui 'Umar, i s-a adresat astfel: O, fiu al lui Khattab, nici nu ne dăruieşti multe, nici nu ne faci dreptate. 'Umar (Allah să-l aibă în mila Sa!) s-a înfuriat şi a vrut să-l pedepsească pe 'Uyaina, când Hurr a zis: O, Căpetenie a Credincioşilor, Allah a spus Profetului Său (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!); Fii cu iertare, porunceşte ceea ce este bun şi îndepărtează-te de neştiutori! (7 : 199)
Acesta este unul dintre cei neştiutori. 'Umar a rămas pironit pe locul său. El acţiona întotdeauna cu stricteţe după Cartea lui Allah.
(Bukhari)
51. Ibn Mas'ud (Allah să-l aibă în mila Sa!) relatează că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: După mine, veţi vedea deosebire şi veţi vedea lucruri cu care nu sunteţi de acord. Ei au zis: Ce ne porunceşti să facem? (în astfel de împrejurări). El a răspuns: Achitaţi-vă de datoriile voastre şi cereţi-vă drepturile de la Allah.
(Convenit)
52. Usaid ibn Hudair (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că un om dintre Ansari a zis: O, Trimis al lui Allah! Tu ai numit pe cutare şi cutare persoană, dar de ce nu m-ai numit pe mine? Profetul a zis: După mine vei vedea deosebirea (alţii vor ajunge la putere în prezenţa ta), dar trebuie să ai răbdare, până ce mă vei întâlni la Kauthar, în Paradis.
(Convenit)
53. 'Abdullah ibn Abi Aufa (Allah să-l aibă în mila Sa!) relatează că Trimisul lui Allah conducea o bătălie împotriva duşmanilor şi aştepta să apună soarele, când s-a ridicat în picioare şi a zis: O, oameni! Nu tânjiţi după o înfruntare cu duşmanul şi rugaţi-vă lui Allah să vă apere. Aşadar, atunci când trebuie să daţi faţă cu duşmanii, înarmaţi-vă cu răbdare şi gândiţi-vă că Paradisul se întinde sub umbra paloşelor. Apoi el s-a rugat: Allah, Cel care ai dezvăluit Cartea, Ce! care risipeşti norii şi pui pe fugă pe cei nepoftiţi, alungă duşmanii noştri şi ajută-ne să-i învingem.
(Convenit)

nour_alaa
08-29-2006, 06:40 AM
PERFECŢIUNEA RUGĂCIUNII LIBERE (TARAWIH) IN TIMPUL RAMADANULUI
1192. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Cel ce face rugăciunea benevolă în timpul Ramadanului, cu credinţă sinceră şi cu speranţa că va câştiga o răsplată, i se vor ierta păcatele trecute,
(Convenit)
1193. Abu Huraira (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) îndemna la rugăciunea de noapte în timpul lunii de post a Ramadanului. El nu poruncea aceasta ci spunea: Cine se roagă noaptea în timpul lunii de post, cu credinţă şi cu speranţa răsplăţii, i se vor ierta păcatele trecute.
(Muslim)


PERFECŢIUNEA NOPŢII JUDECĂŢILOR (LAILAT AL QADR)
Allah Preaînaltul spune:
Noi am pogorât [Coranul] în noaptea al-Qadr. Dar de unde să ştii ce este noaptea al-Qadr?! Noaptea al-Qadr este mai bună decit o mie de luni! în timpul ei se coboară îngerii şi Duhul, după voia Domnului lor, pentru orice poruncă!
Ea este pace, pană la ivirea zorilor! (97 : 1-5)
Noi am trimis-o într-o noapte binecuvântată. (44 : 3)
1194. Abu Huraira (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Celui ce se roagă în Noaptea Puterii, cu credinţă şi speranta răsplăţii, i se vor ierta păcatele trecute.
(Convenit)
1195. Ibn 'Umar (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că nişte însoţitori ai Trimisului lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) au văzut Noaptea Minunată în vis, în ultimele şapte nopţi ale Ramadanului, la care Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Văd că visul vostru se potriveşte cu ultimele şapte nopţi. Oricine o caută, să o caute în ultimele şapte nopţi.
(Convenit)
1196. Umm al mo'minin 'A'işa (Allah să o aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) avea obiceiul să se închidă singur în ultimele zece nopţi de Ramadan. El a zis: Căutaţi după Noaptea Judecăţilor între ultimele zece nopţi de Ramadan.
(Convenit)
1197. Umm al mo'minin 'A'işa (Allah să o aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis; Căutaţi după Noaptea Binecuvântată (Noaptea Judecăţilor) în nopţile fără soţ din ultimele zece zile de Ramadan.
(Bukhari)
1198. Umm al mo'mînin 'A'işa (Allah să o aibă în mila Sa!) a relatat: Când începeau ultimele zece nopţi, Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) stătea treaz toată noaptea (în rugăciune), îşi trezea familia şi se pregătea să fie mai sârguincios în credinţă.
(Convenit)
1199. Umm al mo'minin 'A'işa (Allah să o aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) se străduia mai mult în credinţă în timpul Ramadanului decât era obişnuit să se străduie la începutul lui.
(Muslim)
1200. Umm al mo'minin 'A'işa (Allah să o aibă în mila Sa!) a relatat: L-am rugat pe Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) să-mi spună ce să zic dacă în vreo noapte voi vedea Noaptea Binecuvântată. El a răspuns: Să te rogi aşa: Allah, Tu eşti Multiertător şi iubeşti iertarea. Iartă-mă!
(Tirmidhi)

nour_alaa
08-29-2006, 06:46 AM
SA ŢINEM POST IN RAMADAN
Allah Preaînaltul spune:
O, voi cei care credeţi, v-a fost statornicit vouă Postul, aşa cum Ie-a fost prescris şi celor dinaintea noastră - Poate că veţi fi cu frică! -
Pentru puţine zile, însă, acela dintre voi care este bolnav sau în călătorie {va posti} un număr [egal] de alte zile. Va trebui ca aceia care sunt în stare [sâ postească, dar nu o fac] să dea în compensare .hrană pentru un sărman. Acela care de bunăvoie va da si mai mult [în compensare], binele va fi pentru el. Dar să postiţi este şi mai bine pentru Doi, daca pricepeţi!
Aceste zile sunt luna Ramadan, în care a fost trimis Coranul, drept călăuză pentru oameni, dovezi fimpezi pentru drumul cel drept şi îndreptar. Şi oricare dintre voi care este prezent în această luna să o fină ca Post, iar cei care este bolnav ori în călătorie [sâ postească] un număr [egali de alte zile. Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea. (2 : 183-185)
1220. Abu Huraira (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Allah Preaînaltul spune: Fiecare faptă a fiului lui Adam este pentru el, în afară de post. Acesta este menit (numai) Mie şi Eu (Singur) îl voi răsplăti pentru el. Postul este un adăpost. Dacă vreunul din ei posteşte într-o zi, să nu se dedea la vorbe necuviincioase şi nici să ridice glasul; dacă cineva îl ocărăşte sau încearcă să se sfădească cu el, să zică: Ţin post. Pe El, în mâna Căruia se află viaţa lui Muhammad, răsuflarea celui care ţine post va fi mai dulce pentru Allah în Ziua Judecăţii decât parfumul de mosc. Cel care posteşte are două bucurii: se bucură când întrerupe postul şi este fericit din pricina postului său când se întâlneşte cu Domnul lui.
(Convenit)
1221. Abu Huraira (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Cel ce cheltuie o pereche de lucruri dintre lucrurile din calea lui Allah, va fi chemat de la porţile Raiului: O, slujitor al lui Allah! această poartă este mal bună pentru tine. Cei ce s-au rugat vor fi chemaţi de la poarta Rugăciunii, iar cine a luptat în calea lui Allah va fi chemat de la poarta Jihad-ului; iar cine a postit va fi chemat de la poarta Rayyan; Cel ce este darnic în milostenie va fi chemat de Ia poarta Milosteniei. Abu Bakr (Allah f să-l aibă în mila Sa!) a zis: O, Trimis al lui Allah! Sacrific pe mama şi tatăl meu pentru tine! Cei care vor fi chemaţi de la aceste porţi nu vor avea nevoie de nimic. Va fi cineva chemat de la toate porţile acelea? EI a răspuns.- Da, şi sper că tu vei fi unul dintre ei. (Convenit)
1222. Sahl ibn Sa'd (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul , Iui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: In rai este o poartă care se numeşte Rayyan prin care doar cei ce ţin post vor intra în Ziua învierii. Nimeni altcineva nu va intra cu ei. Se va întreba: Unde sunt cei care au ţinut post regulat? Ei vor păşi înainte. Nimeni altcineva în afară de ei nu va intra. Când ultimul dintre ei va fi intrat, poarta se va închide şi atunci nimeni nu va mai intra pe acolo.
(Muslim)
1223. Abu Sa'id al-Khudri (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul Iui Allah (pacea şi binecuvântarea Iui Aliah fie asupra lui!) a zis: orice slujitor al lui Allah care fine post o zi de dragul lui Allah, îşi va ţine faţa mai departe de Focul fadului cu o distanţă ce poate fi acoperită în şaptezeci de ani.
(Convenit)
1224. Abu Huraira (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Cel ce posteşte în Ramadan cu credinţă şi aşteaptă răsplată de la Allah, păcatele lui trecute vor fi iertate.
(Convenit)
1225. Abu Huraira (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) a zis: Când începem Ramadanul, porţile Raiului se deschid iar porţile Iadului sunt închise şi diavolii sunt puşi în lanţuri.
(Convenit)
1226. Abu Huraira (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul Iui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra iui!) a zis: Ţineţi post când apare luna nouă şi închideţi-l când apare luna nouă, dar dacă cerul este înnorat, atunci completaţi numărul (treizeci). (Convenit)

nour_alaa
08-29-2006, 06:52 AM
MERITUL MILOSTENIEI ÎN RAMADAN
1227. Ibn 'Abbas (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) era cel mai darnic dintre oameni iar în timpul Ramadanului, când Gavriil venea la el în fiecare noapte şi îi recita Sfântul Coran, era şi mai darnic. In toată această vreme dărnicia Trimisului lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) creştea mai repede decât ploaia ce poartă vântul care suflă nestingherit.
(Convenit)
1228. Umm al mo'minin 'A'isa (Allah să o aibă în mila Sa!) a relatat că atunci când începeau ultimele zece nopţi, Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) îşi ţinea familia trează noaptea (în rugăciune) şi se pregătea să fie mai sârguincios în credinţă.
(Convenit)


ESTE INTERZIS SĂ ŢINEM POST DUPĂ MIJLOCUL LUI
ŞA'BAN
1229. Abu Huraira (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Să nu ţineţi post cu o zi sau două înainte de Ramadan; acest lucru nu este valabil însă pentru cineva care are obiceiul să ţină un post anume. Acela poate să ţină post în ziua aceea.
(Convenit)
1230. Ibn 'Abbas (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Să nu ţineţi post înainte de venirea Ramadanului. Ţineţi post când apare luna în Ramadan şi sfârşiţi-l când apare luna nouă. Dacă cerul este acoperit de nori, încheiaţi-l la capătul a treizeci de zile.
(Tirmidhi)
1231. Abu Huraira (Allah sâ-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Când ajungeţi la mijlocul lui Şa'ban, să nu mai postiţi.
(Tirmidhi)
1232. 'Ammar ibn Yasser (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat: Cel ce ţine post într-o zi îndoielnică, se răzvrăteşte împotriva lui Abu al-Qasim, Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!).
(Abu Dawud şi Tirmidhi)


RUGĂCIUNEA LA APARIŢIA LUNII NOI
1233. Talha ibn 'Ubaidullah (Alleh să-l aibă în mila Sa!) a relatat că la vederea lunii noi, Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) se ruga: Allah, fie ca această Sună nouă să apară deasupra noastră cu pace şi credinţă; cu încredere şi Islam. O.Luna! Allah este Domnul meu şi al tău. O, Allah! Fie ca această lună să fie călăuză prevestitoare şi să ne aducă numai bine.
(Tirmidhi)

nour_alaa
08-29-2006, 06:58 AM
MERITUL GUSTĂRII DE DIMINEAŢĂ IN RAMADAN
1234. Anas (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Luaţi o gustare înainte de zorii zilei căci în ea se află o binecuvântare.
(Convenit)
1235. Zaid ibn Thabit (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat: împre¬ună cu Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) luam o gustare înainte de zorii zilei şi apoi ne ridicam pentru rugăciune. A fost întrebat: Care era intervalul de timp între cele două? El a răspuns: Cât cerea pentru a recita cincizeci de versete.
(Convenit)
1236. Ibn 'Umar (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) avea doi muezini, Bilal şi lui Umm Maktum. Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Bilal anunţă Azan la capătul nopţii, aşa că mâncaţi şi beţi până ce fiul lui Umm Maktum anunţă Azan; iar intervalul de timp între cele două Azan era doar atât cât îi lua unuia să coboare (din minaret) şi celuilalt să urce ca să anunţe Azan.
(Convenit)
1237. 'Amr ibn al-'As (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Deosebirea dintre postul nostru şi cel al poporului Cărţii este că noi luăm gustarea dinainte de zorii zilei.
(Muslim)

MERITUL DE A INTRERUPE GRABNIC POSTUL
1233. Sahl ibn Sa'd (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Poporul meu va face fapte bune atâta vreme cât se grăbesc să întrerupă postul la apusul soarelui.
(Convenit)
1239. Abu Atiya (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat: Eu şi cu Maruq am fost în vizită la 'A'işa (Allah să o aibă în mila Sa!) şi am zis: Mamă a credincioşilor, sunt doi însoţitori ai lui Muhammad şi amândoi fac fapte bune,, însă unul dintre ei se grăbeşte să întrerupă postul şi se grăbeşte la rugăciune în vreme ce celălalt întârzie să întrerupă postul şi să se roage. Ea a întrebat care dintre ei se grăbeşte să întrerupă postul şi aleargă să se roage şi când i-am spus că era vorba despre 'Abdullah ibn Mas'ud (Allah să-l aibă în mila Sa!) ea a zis: Şi Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Ailah fie asupra lui!) făcea aşa.
(Muslim)
1240. Abu Huraira (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Allah Preaînaltul spune: Cei mai scumpi Mie sunt aceia dintre slujitorii Mei care întrerup postul în cea mai mare grabă.
(Tirmidhi)
1241. 'Umăr ibn al-Khattab (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Când se apropie noaptea din partea aceasta (răsărit) şi ziua se retrage pe partea aceea (apus) şi apune soarele, pentru cel ce ţine post, a venit timpul să-l întrerupă.
(Convenit)
1242. Abu Ibrahim 'Abdullah ibn Aufa (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat: Ne aflam cu Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) într-o călătorie, iar el ţinea post. Când soarele a apus, el a zis unui om; Descăleca şi pregăteşte pentru noi o masă cu orz uscat şi măcinat. La aceasta, el a răspuns: Trimis al lui Allah, este încă lumina zilei. Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Coboară şi pregăteşte orzul pentru noi. El a coborât (cu supunere la porunca Trimisului lui Allah) şi a pregătit o supă de orz pentru el. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a băut-o şi apoi a zis: Când simţiţi că se lasă seara dinspre partea aceea (apus), cel ce ţine post să-l întrerupă, şi a arătat cu mâna către răsărit.
(Convenit)
1243. Salman ibn 'Amir (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Dacă vreunul dintre voi întrerupe postul, să mănânce curmale; iar dacă nu are nici o curmală, atunci să-şi întrerupă postul cu apă, căci este pură.
(Abu Dawud)
1244. Anas (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) îşi întrerupea postul
Inainte de a face rugăciuni, cu câteva curmale proaspete, iar dacă nu avea curmale proaspete, mânca vreo câteva curmale uscate şi dacă nu avea nici de acestea, atunci lua câteva înghiţituri de apă.
(Tirmidhi)

nour_alaa
08-29-2006, 07:20 AM
IN LEGATURA CU LUNA RAMADAN NUSTIU DE CE DAR MA SIMT FERICITA MAI MULT DECAT IN ALTE LUNI ALE ANULUI...AS VREA SA IMPARTASESC ACEASTA FERICIRE CU VOI TOTI.:give_rose:


IMAN NUSTIU DACA AM POSTAT CORECT DAR DACA TI SE PARE CEVA NU INREGULA TE ROG MUTA TU UNDE TI SE PARE CORECT SUBIECTUL...
TOATE POSTARILE SUNT DIN CARTEA RIYAD AS-SALIHIN by IMAM AN-NAWAWI.

CONDAMNAREA MINCIUNII
ALLAH Preainaltul spune:
Si nu urma [lucrul despre] care nu ai nici o cunostinta!(17:36)
Şi el nu va rosti nici un cuvânt, fără sâ aibă lângă el un supraveghetor pregătit [sa scrie]. (50 : 18)


1547. Ibn Mas'ud (Allah sâ-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!} a zis: Adevărul conduce la credinţă, iar credinţa duce în Rai. Omul spune adevărul până ce ajunge la Allah ca un om cinstit. Minciuna conduce la necredinţă, iar necredinţa duce la Focul Iadului. Omul minte până ce ajunge în ochii lui Allah ca un mincinos.
(Convenit)
1548. 'Abdullah ibn 'Amr Ibn al-'As (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Cine are aceste patru trăsături este negreşit un necredincios, iar cine are una dintre ele, are aplecare către necredinţă: când îi acorzi încredere, te înşală; când vorbeşte, spune o minciună; când face un legământ, îl încalcă, iar când se ceartă, se abate de la adevăr (începe să insulte).
(Convenit)
1549. Ibn 'Abbas (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!} a zis: Cel ce dezvăluie un vis pe care nu l-a avut, va fi pus la chinuri, să înnoade două seminţe de orz, dar nu va reuşi, iar cine trage cu urechea la vorbele oamenilor i se va turna în urechi plumb topit, în Ziua Invierii; iar acela ce va face un desen, va fi pedepsit şi chinuit să-i dea suflet, dar negreşit, nu va fi în stare de aceasta.
(Bukhari)
1550. Ibn 'Umar (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat că Trimisul Iui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Cea mai groaznică minciună este ca cineva sa pretindă că a văzut ceea ce n-a văzut de fapt.
(Bukhari)

nour_alaa
08-29-2006, 07:27 AM
1551. Sumura ibn Jundab (Allah să-l aibă în mila Sa!) a relatat: Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra Iui!) îi întreba adesea pe însoţitorii lui dacă vreunul dintre ei a avut vreo viziune. Dacă unul dintre noi avea vreo viziune o povestea şi el o tălmăcea după voia lui Allah. Intr-o zi eu am povestit: In seara asta am avut un vis în care a venit la mine o femeie. Eu am însoţit-o şi am dat peste un om care zăcea pe spate şi deasupra lui stătea un om cu o piatră de mărimea capului său, cu care îl lovea în cap. Când îl lovea, piatra se rostogolea şi el se ducea după ea s-o prindă şi nu se întorcea la omul acesta până ce capul nu i se vindeca şi căpăta starea dinainte. Atunci se întorcea din nou la el şi îl lovea. Am întrebat ce era asta, iar ei mi-au spus să plec de-acolo. Am mai văzut un om şezând şi unul în picioare, cu un fier încârligat în mână, pe care îl băga în falca celuilalt şi scormonea în ea până ce îi ajungea Ia ceafă şi la fel făcea şi cu cealaltă falcă. După ce se vindeca această falcă, el o lua de la început. Am întrebat ce era asta şi ei mi-au zis să plec de-acolo. Atunci am pornit mai departe până ce am ajuns la o groapă cu un cuptor, sub care ardea focul. Inăuntru se aflau bărbaţi şi femei goale care ţipau când focul de dedesubt ajungea la ei. Am întrebat ce era asta şi ei mi-au zis să plec de-acolo. Atunci am mers mai departe şi am ajuns la un râu de sânge în mijlocul căruia stătea un om, iar pe mal era un om ce avea nişte pietre dinaintea lui. Cel ce se afla în râu înainta, iar când voia să iasă afară, celălalt îi arunca o piatră în gură şi îl trimitea înapoi de unde venise; şi de câte ori-voia să iasă afară, îi arunca o piatră în gură şi el se întorcea de unde plecase. Am întrebat ce era asta şi ei mi-au zis să plec de-acolo. Atunci am plecat şi am ajuns la un om înfricoşător de urât care se afla lângă un foc pe care îl aţâţa şi alerga continuu în jurul lui. Am întrebat ce era asta? Ei mi-au zis să merg mai departe până ce am ajuns la o grădină plină cu flori de primăvară, iar în mijlocul grădinii se afla un om atât de înalt că nu-i puteam vedea capul, de parcă era ascuns în nori, iar în jurul lui erau adunaţi o grămadă de copii. Am întrebat ce erau aceştia? Ei mi-au zis să merg mai departe şi m-au dus la un copac enorm. Insoţitorii mei mi-au cerut să urc în el şi am urcat cu toţii. Am găsit un oraş ce era construit din cărămizi de aur şi argint, puse alternativ. Am ajuns la poarta oraşului şi am cerut să fie deschisă iar poarta s-a deschis în faţa noastră. Am intrat înăuntru şi am văzut oameni care aveau o jumătate de trup de o frumuseţe minunată, cât nici n-ai fi gândit, iar cealaltă jumătate era îngrozitor de urâtă. Prin mijlocul oraşului curgea un pârâu. Apa era de un alb strălucitor, însoţitorii mei au zis oamenilor: Mergeţi şi înotaţi în pârâu. Ei s-au dus, iar când au venit înapoi la noi, urâţenia lor dispăruse iar ei deveniseră frumoşi în întregime. Cei doi însoţitori ai mei mi-au zis: Aceasta este Grădina Edenului şi este locuinţa ta. Mi-am ridicat mâna şi în ea ţineam un palat ca un nor alb şi ei au repetat: Aceasta este locuinţa ta. Eu le-am zis: Allah să vă binecuvânteze pe amândoi. Acum lăsaţi-mă să intru. Ei au zis; Nu încă, dar negreşit vei intra. Eu le-am zis: Am văzut multe lucruri ciudate în noaptea asta, Ce înseamnă tot ceea ce am văzut? Ei au zis;
Omul pe care I-ai văzut că i se lovea capul era un om care a învăţat Coranul pe de rost, dar l-a uitat. El nu l-a băgat în seamă şi nu a lucrat potrivit învăţăturilor sale în timpul zilei. Ceea ce ai văzut i se va face până în Ziua învierii.
Ei au mai zis că omul pe care-l văzusem că i se scormoneau fălcile, era un mincinos care purta minciuna peste tot. Ceea ce am văzut, i se va face până în Ziua învierii.
Cei pe care-i văzusem în cuptor, preacurviseră. Acela pe care l-am văzut că era bătut cu pietre în râu era un cămătar. Bătrânul pe care-l văzusem la tulpina arborelui era Avraam iar băieţii din jurul lui erau copiii ce muriseră în starea lor firească (ca musulmani).
Câţiva dintre cei ce se aflau în jurul Trimisului lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) l-au întrebat: Se vor afla şi copiii necredincioşilor printre ei? Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: Da.
Cei ce erau pe jumătate frumoşi şi pe jumătate urâţi, erau oameni care amestecaseră purtarea cuvioasă cu cea păcătoasă, dar Allah îi iertase.
Cel ce aţâţa focul era paznicul Iadului. Prima casă în care am intrat era lăcaşul credincioşilor sinceri şi această casă era lăcaşul martirilor. Unul dintre ei mi-a spus că el era Gavriil, iar celălalt era Mihail. Ei mi-au zis să-mi ridic capul şi atunci am văzut ceva ca un nor alb, iar ei mi-au zis că aceea era locuinţa mea. I-am rugat să mă lase să intru în casa mea, dar ei mi-au zis că timpul ce-l mai aveam de trăit nu se sfârşise încă, dar când se va sfârşi, voi intra în locuinţa mea.
(Bukhari)

:give_rose: :give_rose: :give_rose: