PDA

View Full Version : Sura Al-Baqara - după Ibn Kathir - 2yvette
02-28-2013, 12:49 AM
Despre Al-Baqara şi virtuţile ei

Imamul Ahmad ( ), n Musnad-ul - ϻ lui, Muslim (), n Sahiih-ul - ͻ lui, dar şi At-Tirmidzii () şi An-Nasaaii (), cu toţii au consemnat un hadiis n care se relatează că Profetul  a zis:
Nu vă prefaceţi casele n morminte. Cu adevărat, Şaytaan nu intră n casa n care Sura Vacii este recitată.
varianta colectată de At-Tirmidzii n Ƕassan Sahiih
Şi Abdulah bin Masuud ( ) a relatat un hadiis similar:
Şaytaan zboară din casa unde se aude Sura Vacii.
colectat de An-Nasaaii n Ziua şi noaptea - ɻ.
Şi Al-Haakim () a consemnat acest hadiis despre care a spus că lanţul de naratori este autentic.
In plus, Ad-Daarimii (), n Musnad, a nregistrat relatarea lui Ibn Masuud n care acesta spunea:
Şaytan părăseşte casa n care se recită Sura Vacii, se ndepărtează de acea casă şi se transformă n abur.
Tot el a consemnat şi relatările lui Aş-Şabii () şi a lui Abdulah bin Masuud, care au spus:
Cel care recită zece yaturi din Sura Vacii n timpul nopţii, l mpiedică pe Şaytaan să-i intre n casă, n tot timpul nopţii aceleia. Aceste versete sunt: primele patru, Ayatu_ālKursiyy şi următoarele două (256-257) şi ultimele trei.
Intr-o altă relatare, s-a narat că Ibn Masuud ( ) a mai adăugat:
Aşadar, Şaytaan nu se va mai putea apropia nici de acela şi nici de familia lui şi nici nu-i va putea aduce vreo vătămare. Ba ncă, dacă aceste versete sunt recitate asupra unui senil, el se poate recupera.
In plus, Sahl bin Sad ( ) a relatat că Trimisul lui Allāh  spunea:
Orice lucru are o culme, iar Sura Vacii este culmea cea mai naltă a Coranului. Oricine recită Al-Baqara, acasă, pe timpul nopţii, face ca Şaytaan să mai nu intre n casa lui trei nopţi, iar acela care o recită ziua va face ca Şaytaan să nu mai intre trei zile n casa lui.
hadiis colecţionat de Abul-Qaasim ( ), Abuu Haatim ( ), Ibn Hibbaan ( ) n Sahiih şi de Ibn Marduuya.

At-Tirmidzii, An-Nasaaii şi Ibn Majaah ( ) au consemnat că Abuu Hurayra ( ) ra. a relatat următoarele:
"Trimisul lui Allāh  a ntreprins o expediţie militară şi, n timpul marşului, mai mulţi oameni dintre aceia care participau la misiunea aceea, l-au ntrebat pe Profet  ce anume din Coran să memoreze. Profetul  s-a apropiat de cel mai tnăr dintre ei şi l-a ntrebat:
- Tu ce ai ţinut minte?,
- Am memorat sura cutare şi sura cutare şi, n plus, Al-Baqara. - i-a răspuns tnărul acela:
- Ai memorat sura Al-Baqara? - a ntrebat Profetul .
- Da! - a răspuns el:
- Atunci, tu eşti comandantul lor! - a replicat Profetul .:
Unul dintre oameni a comentat:
- Pe Allāh!, eu nu am nvăţat-o pe de rost de teamă că nu am să pot să o şi aplic.
Atunci, Profetul  a zis:
- Invaţă Coranul, recită-l! Orice nveţi din el, recită şi crede acel lucru, căci aceasta este asemenea unui sac plin cu mosc care şi mprăştie aroma n aer, nsă dacă nveţi Coranul, l reciţi şi nu-l aplici, este asemenea unui sac plin cu mosc strns legat la gură.

hadiis ɧasan - corect colectat de At-Tirmidzii.

Şi Al-Bukhaarii a consemnat un fapt povestit de Usayd bin Hudayr ( ) care spunea că:
In vreme ce recita Sura Vacii, lngă calul său bine priponit, acesta a nceput să se agite. Cnd Usayd nceta recitatul, calul, de asemenea, se oprea din mişcare, iar cnd rencepea, calul se agita din nou. In această vreme, fiului său Yahya (), se afla aproape de cal, iar lui i-a fost teamă ca acesta să nu l calce. Cnd l-a dat la o parte pe fiul lui, el s-a uitat nspre cer şi a văzut un nor care radia o lumină puternică, precum o lampă. Dimineaţa următoare, el s-a dus la Profet  şi i-a povestit cele ntmplate şi apoi a completat:
- O, Trimis a lui Allāh, fiul meu era aşa de aproape de cal că mi-a fost frică să nu l calce. Cnd m-am dus să l protejez şi mi-am ndreptat ochii spre cer am văzut un nor luminnd ca o lampă. Aşa că am venit la tine, dar nu-l mai pot vedea.
- Ştii ce a fost aceasta?, l-a ntrebat Profetul .
- Nu! a răspuns el.
- Au fost ngerii, ei au venit mai aproape auzind vocea ta, şi dacă nu te opreai din recitat, oamenii ar fi putut să i vadă cnd soarele răsare şi nu s-ar mai fi ascuns de ochii lor. - i-a explicat Profetul .
Această relatare a fost redată de Imamul Oubayd Al-Qaasim bin Salaam ( ), n cartea sa Virtuţile Coranului .
Imam Ahmad a relatat că Abuu Nuayim ( ) le-a povestit că Bişr bin Muhaajir ( ) a spus că Abdulah bin Burayda ( ) le-a istorisit de la tatăl său acestea:
Stăteam alături de Profet  şi l-am auzit spunnd:
- Invăţaţi Sura Vacii, pentru că a o memora este binecuvntare, iar n neluarea ei n seamă este necaz, iar vrăjitoarele nu o pot memora.
Apoi el a tăcut pentru o vreme şi apoi a zis:
-Invăţaţi Sura Al-Baqara şi Sura Ali-Imraan pentru că ele sunt ca două lumini şi sunt acoperămnt pentru om n Ziua Invierii, şi ele l vor adumbri ca doi nori, căci ele sunt două umbre răcoroase, două zboruri de păsări.

Coranul şi va ntlni tovarăşul său, cel palid la faţă, n Ziua Invierii, cnd mormintele se vor deschide. Şi Coranul l va ntreba: - Mă cunoşti? Şi omul va spune: - Nu te cunosc. Şi Coranul va spune: - Eu sunt tovarăşul tău, Coranul, care te-a nsetat n arşiţă şi te-a ţinut treaz nopţile. Fiecare negustor şi are negoţul său, dar n această Zi, tu eşti n afara oricărui negoţ. Impărăţie i se va da n mna dreaptă, iar n mna stngă va avea viaţă veşnică şi pe cap va purta coroana virtuţii.

Părinţilor lui li se vor da două podoabe inestimabile, aşa nct ei vor ntreba: - De ce am fost noi mpodobiţi cu acestea ? şi li se va răspunde: - Pentru că fiul vostru a purtat Coranul.

Şi se va spune celor care recită Coranul: Citiţi şi urcaţi pe treptele Paradisului. Şi cu ct el va recita mai mult, cu att el va urca mai sus şi nu contează dacă el va recita rar sau repede.
Ibn Majaah a consemnat o parte a acestui hadiis de la Bişr bin Muhaajir, iar acest lanţ de naratori este ɧasan - corect, conform criteriilor Imamului Muslim.

O parte a acestui hadiis este susţinută şi de un alt hadiis colecţionat de Imam Ahmad, n care se relatează că Abuu Umaama Al-Baahilii ( ) l-a auzit pe Profet  spunnd:
"- Citiţi Coranul, pentru că el va mijloci pentru oameni n Ziua Invierii. Citiţi cele două lumini, Al-Baqara şi Ali-Imraan, pentru că ele se vor arăta ca doi nori, ca două umbre, ca două zboruri de păsări n Ziua Invierii şi vor fi n folosul acelor oameni, n ziua aceea.
Şi a mai zis:
- Citiţi Al-Baqara, pentru că n ea este binecuvntare, şi n nepăsarea faţă de ea e necăjire, iar vrăjitoarele nu o pot memora.

Imam Muslim a colecţionat acest hadiis n Cartea Rugăciunii.

Imam Ahmad a consemnat că: An-Nauuaas bin Samaān ( ) l-a auzit pe Profet  spunnd:
- În Ziua Învierii, Coranul şi oamenii lui, cei care l aplicau, vor fi nsoţiţi de Sura Al-Baqara şi de Sura Ali-Imraan.
An-Nauuaas mai spunea că:
Profetul  a dat trei exemple pentru aceste două sure pe care nu le voi uita nicicnd. El a spus:
- Ele vor veni ca doi nori, ca două umbre răcoroase, ca două zboruri de păsări n folosul oamenilor acelora.
Imam Muslim a colecţionat şi el acest hadiisn Sahiih-ul său, iar At-Tirmidzii l-a consemnat şi el.