PDA

View Full Version : Sura Al-Baqara - după Ibn Kathir - VERSET 21 şi 22 - ayvette
03-02-2013, 08:31 PM
VERSETELE 21 şi 22
21. O, voi oameni, slăviţi-L pe Domnul vostru, care v-a făcut pe voi şi pe cei de dinaintea voastră. Ca să aveţi frică [de El].

22. [Slăviţi-L pe] cel care v-a făcut vouă pământul un covor şi cerul o zidire şi a pogorât din cer apă şi a scos prin ea, din roade, hrană pentru voi. De vreme ce voi ştiţi [toate acestea], nu-i faceţi lui Allāh semeni!1. « ĘćÍíĎ ÇáĂáćĺíÉ - Tauhiid al-Uluuhiia »

In aceste versete se subliniază Unicitatea în divinitate şi se precizează că este o mare favoare aducerea din non-existenţă în existenţă a omenirii.

Allāh swt a revărsat asupra omenirii o mulţime de binecuvântări, şi dintre cele se pot percepe cu simţurile, dar şi dintre cele imperceptibile sau subtile.

El swt le-a făcut pământul loc de odihnă, asemenea unui sălaş sigur, străjuit de munţi neclintiţi.

« ..şi cerul o zidire... » - înseamnă precum un «acoperiş», precum este explicat în sura «Al-Anbiyaa’(ÇáĂäČíÇÁ)», verset32: « Şi Noi am făcut cerul ca un acoperiş bine păzit şi totuşi ei sunt fără băgare de seamă la minunile lui. ».

« ...şi a pogorât din cer apă...» - este vorba despre circuitul apei prin intermediul norilor, referindu-se la formarea norilor de ploaie şi la ploaie care face să se dezvolte vegetaţia (plantele şi fructele lor) ca hrană pentru oameni şi vitele lor.

Allāh swt a mai evocat această binecuvântare şi în alte sure din Coran, spre exemplu: versetul 64 din sura «Ghaafir(ŰÇÝŃ)»: « Allah este Cel care v-a dat vouă pământul, ca să trăiţi pe el şi cerul, ca acoperiş, şi v-a dat vouă chip - şi ce chip minunat v-a dat! - şi v-a înzestrat pe voi cu lucruri bune. Acesta este Allah, Domnul vostru! Binecuvântat fie Allah, Stăpânul lumilor!» care este asemănător cu acest verset al surei «Al-Baqara».

Aici se reafirmă ideea că Allāh swt este Creatorul, Sprijinitorul, Stăpânul şi Susținătorul acestei vieţi, cu tot ceea ce există în ea şi pentru ea.

Prin urmare, numai Allāh swt este Cel căruia i se cuvine adorare şi nu i se poate face nici semeni şi nici partener.

Din acest motiv, Allāh swt a spus apoi: « De vreme ce voi ştiţi [toate acestea], nu-i faceţi lui Allāh semeni! (numai El, Unul, trebuie adorat)».

In «Cele două Sahiih-uri» a fost colecţionat un hadiis care a fost preluat de la Ibn Mas’uud şi în care acesta relatează:
„L-am întrebat pe Trimisului lui Allāh*salat*:
- Care este păcatul pe care Allāh swt îl detestă cel mai mult?
- Să-l consideri pe Allah swt deopotrivă cu altcineva, deşi numai El Singur te-a creat. - a răspuns Profetul *salat*.”

Mu’aadz a relatat şi el o afirmaţie similară a Profetului *salat*:
„Ştii ce i se cuvine lui Allāh swt de la robii Săi? Să îl adore numai şi numai pe El, Unul, şi să nu îi asocieze Lui, în adorarea lor, nimic. ”

In alt hadiis se relatează că Profetul *salat*a spus:
„Niciunul dintre voi nu trebuie să spună: «cum va vrea Allah şi cutărică ori cutărică.... », ci trebuie să spună: «ce va voi Allāh!, apoi ce va dori cutare persoană...»”


2. Un alt hadiis cu acelaşi înţeles (referitor la Tauhiid)

Imam Ahmad a preluat de la Al-Haarith Al-Aş’arii (ÇáúÍóÇŃöË ÇáúĂóÔúÚóŃöíř) că Mesagerul lui Allāh *salat*a spus:
„Allāh swt i-a poruncit lui Yahya bin Zaharia să dea cinci ordine şi să dispună Copiilor lui Israel să le aplice, însă Yahya a întârziat cu acestea. Isaa (Isus -ÚöíÓóě) a spus lui Yahya :
- Ai fost însărcinat să impui cinci ordine şi să porunceşti Copiilor lui Israel să le aplice. Deci, ori le porunceşti tu, ori le poruncesc eu.
- Fratele meu! Mi-e teamă că dacă o vei face tu înaintea mea, voi fi pedepsit sau pământul se va cutremura sub picioarele mele. a răspuns Yahya

Deci, Yahya bin Zaharia i-a chemat pe Copii lui Israel la Bayt Al-Maqdis (Ierusalim) până când moscheea a devenit neîncăpătoare. El a stat la balcon, i-a mulţumit lui Allāh swt, s-a rugat şi apoi a spus:
- Allāh swt mi-a poruncit să vă dau cinci ordine şi ceea ce vă poruncesc eu vouă, voi trebuie să urmaţi.

Primul este: să îl adoraţi pe Allāh swt Unicul şi să nu îi asociaţi Lui nimic. Pilda acestei porunci este ca pilda acelui om care a cumpărat un rob din banii săi, cu acte sau aur. Robul a început a lucra pentru stăpânul său, dar dădea beneficul muncii sale altuia. Cine dintre voi ar fi acela căruia i-ar place ca robul lui să facă aceasta? Allāh swt v-a creat şi El este Cel care vă ţine. Aşadar, adoraţi-L numai pe El, fără să îi asociaţi nimic.

De asemenea, vă poruncesc să vă rugaţi la Allāh swt, cu faţa spre El, şi să nu vă întoarceţi feţele până când nu terminaţi. Deci, atunci când vă rugaţi nu vă întoarceţi capetele.

Vă mai poruncesc să postiţi. Pilda postului este asemenea pildei unui om dintr-un grup care avea nişte mosc înfăşurat într-o bucată de pânză, şi, prin urmare, aroma moscului se împrăştia peste tot. Cu adevărat vă spun că mirosul gurii aceluia care posteşte este mai bun înaintea lui Allāh swt decât aroma moscului.

Vă mai poruncesc şi milostenia. Exemplul acesteia este precum exemplul aceluia care a fost luat prizonier de către duşmanii săi. Aceştia i-au legat mâinile şi l-au adus spre a-i tăia capul. El le-a spus: - Aş putea să mă răscumpăr? El a început a negocia răscumpărarea de la puţin la mai mult, până când a obţinut eliberarea lui.

Şi vă mai poruncesc să vă aduceţi aminte mereu de Allāh swt. Exemplul acestei fapte este precum a aceluia ai cărui duşmani îl hărţuiau necontenit. El s-a refugiat într-un fort bine păzit. Când robul îşi aduce aminte de Allāh swt, el găseşte se adăposteşte în cel mai bun refugiu de ura lui Satan.»”

Al-Haarihh a relatat apoi că Rasuul_Allāh *salat*a mai spus:
„Şi v-am poruncit cele cinci reguli aşa precum Allāh swt mi le-a poruncit mie.

Staţi în jamaā’a (ĚóăóÇÚÉ - comunitatea celor credincioşi), ascultaţi şi supuneţi-vă, şi faceţi Hijra (ĺöĚúŃóÉ - migrare) şi Jihadul de dragul lui Allāh swt.
Acela care se depărtează de, chiar şi la o distanţă de un braţ, acela va rupe legătura cu Islamul, până ce nu se va întoarce.

Aceea care folosesc formule din Jaahiliia (ĚóÇĺöáöířóÉ), se va număra printre cei care vor ingenunchea în focul Iadului.

Ei au întrebat : O, Trimis a lui Allāh! Chiar şi când se roagă sau ţin post.”
El a spus: Chiar şi când se roagă, ţin post şi declară că sunt musulmani. Aşadar numiţi-i pe musulmani cu numele cu care Allāh swt i-a numit pe ei: musulmani, supuşi credincioşi ai lui Allāh swt.”

Acest hadiis este «hasan - corect» şi confirmă faptul că Allāh swt i-a creat pe oameni şi este Cel care îi ţine, deci adorarea i se cuvine numai Lui şi este interzisă orice fel asociere în adorare. Această declaraţie este relevată în âyatul 22.