PDA

View Full Version : Sura Al-Baqara - după Ibn Kathir - VERSET 136yvette
03-18-2013, 02:04 PM
VERSETUL 136
Spuneţi: "Noi credem n Allah şi n ceea ce ne-a fost trimis nouă şi ceea ce a fost trimis lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob şi seminţiilor; n ceea ce le-a fost dat lui Moise şi lui Isus şi n ceea ce le-a fost dat [tuturor] profeţilor de către Domnul lor. Noi nu facem deosebire ntre ei! Noi Lui Ii suntem supuşi [musulmani]!".


Musulmanii cred n tot ceea ce a revelat Allah (swt) tuturor profeţilor

Allah (swt) a poruncit robilor Săi drept credincioşi să creadă n ceea ce El (swt) le-a revelat prin Trimisul Său, Muhammad (saas), şi ceea ce le-a revelat tuturor celorlalţi profeţi.

Pe unii dintre profeţi, Allah (swt) i-a menţionat după numele lor, iar pe mulţi alţii nu.

Allah (swt) a poruncit robilor Săi să nu facă diferenţe ntre profeţi, ci să i creadă pe toţi şi să nu fie precum aceia pe care El (swt) i-a descris astfel: Aceia care nu cred n Allah şi n trimişii Săi şi vor să-l separe pe Allah de trimişii Săi, zicnd: "Noi credem n unii dintre ei, dar nu credem n alţii" şi voiesc să găsească un drum de mijloc, / aceia sunt n adevăr necredincioşi şi pentru cei necredincioşi am pregătit Noi osndă ruşinoasă. sura An-Nisaa (), versetele 150 şi 151.

Al-Bukhaarii a relatat că Abuu Hurayra (ra) a spus:
Oamenii Cărţii obişnuiau să citească Tora n ebraică şi să o traducă n arabă pentru musulmani. Rasuul_Allah (saas) a spus:
Nu credeţi explicaţiile Oamenilor Cărţii, dar nici nu respingeţi ceea ce spun ei, ci ziceţi-le lor: Noi credem n Allah (swt) şi n ceea ce El (swt) ne-a pogort..

Şi Muslim, Abuu Daaud și An-Nasaaii au consemnat că Ibn Abas (ra) a spus:
Adesea, Rasuul_Allah (saas) recita Noi credem n Allah şi n ceea ce ne-a fost trimis nouă - (2:136) şi Noi credem n Allah şi fă mărturie că noi [lui Allah] Ii suntem supuşi [musulmani]! - (3:52) n timpul celor două raka din Rugăciunea voluntară de dinainte de Rugăciunea de Fajr.

Abuu Al-Aaliya, Ar-Rabiy şi Qataada (ra) au spus că:
al-Asbaat se referă la cei doisprezece fii ai lui Yaquub şi fiecare dintre ei au format o comunitate din progeniturile lor. Din acest motiv ei au fost supranumiţi al-Asbaat.

Al-Khaliil bin Ahmad ( ) şi alţii spun că:
al-Asbaat dintre Copiilor lui Israel sunt asemenea cu triburile Copiilor lui Ismail.

Aceasta nseamnă că al-Asbaat denumeşte diferitele triburi ale Copiilor lui Israel, din care Allah (swt) a făcut mulţi profeţi. Muusa (as) a spus Copiilor lui Israel: O, popor al meu! Aduceţi-vă aminte de harul lui Allah asupra voastră, căci El a făcut dintre voi profeţi şi v-a făcut pe voi suverani.(5:20); precum şi Allah (swt) a spus: - Şi Noi i-am mpărţit n douăsprezece seminţii... - (7:160).

Al-Qurtubii (ra) a spus că: - sibt este un grup de oameni sau un trib care se trag din aceeaşi strămoşi.

Qataada (ra) a spus: Allah (swt) a poruncit robilor Săi să creadă n El, n Cărţile şi n Trimişii Lui.

Şi Sulaymaan bin Habiib ( ) (ra) a spus: Ni s-a poruncit să credem n Tora şi n Evanghelie, dar să nu le aplicăm.