PDA

View Full Version : - Şarii'a şi - fatuayvette
03-19-2013, 03:25 PM
* - şariia - cuvnt format din rădăcina ,,ڻ care nseamnă drum, cale, loc deschis şi din care a derivat şi cuvntul - şariia - care defineşte n sens de bază un drum de coborre la apă n albia unei ape curgătoare, un loc deschis sau un ochi de apă curgătoare de unde pot bea şi oamenii şi animalele n sensul de a ajunge la un loc propice de unde se poate lua apă de băut sau o cale de a se adăpa care capătă sensul m.etaforic de o cale de a se adăpa din credinţă, adică de a ajunge la viaţa eternă prin adăparea cu credinţă, bazată pe similitudinea dintre apă ca mod de generare de viaţă pămntească şi credinţă ca mod de generare a vieţii eterne.

In sens religios - şariia nseamnă calea spre religiozitate, spre pioşenie, prin a aplica regulile impuse de Allah (swt) n toate domeniile vieţii spirituale, intelectuale sau fizice - concept care a fost sintetizat prin termenul de Legea lui Allah (swt) - Lane Lexicon

Aşadar, - şariia sau Legea lui Allah (swt) are ca surse Coranul şi Suna.

Unii nvăţaţi adaugă la acestea două surse numite de ei principale şi alte trei surse secundare:
-
avizele consensuale ale nvăţaţilor, juriştilor sau ale comunităţii musulmane,
- decizii proprii ale nvăţaţilor bazate pe similitudinea cu aspectele reglementate de sursele principale şi cea secundară mai sus menţionată;
- decizii ale juriştilor bazate pe tradiţiile locale.


In ceea ce priveşte cele trei surse secundare, ele sunt mereu motive de disensiune ntre şcoli şi nvăţaţi.

Atunci cnd un musulman ia o decizie sau vrea să mplinească o anume faptă, pentru a respecta cu adevărat Islamul, fără să se depărteze de adevărata călăuzire, are obligaţia de a ţine cont de Coran şi de Suna, iar dacă nu nţelege ceva din ele, trebuie să caute explicaţiile Salafilor (predecesorilor) drept-călăuziți (generaţia Profetului (saaa), generaţia de după ei şi următoarea generaţie) referitoare la speţa respectivă - apud Şeicul Islamului Ibn Taymiia(ra).

Aşadar, tradiţiile locale, deciziile juriştilor, avizele consensuale, toate sunt numai puncte de vedere ale celor care le-au emis şi care nu sunt obligatorii şi pot fi ignorate atunci cnd ele lasă loc de interpretare sau dubiu, pentru că există posibilitatea ca emiţătorii lor să se fi nşelat asupra unui fapt sau asupra unei explicaţii, ori să nu o fi priceput pe deplin.

Invăţaţii de după Salafii (predecesorii) drept-călăuziţi se află n oarecare dezavantaj pentru că ei nu au avut posibilitatea să se lămurească asupra propriilor dubii deoarece aceia care le puteau explica n adevăratul lor nţeles au murit (i.e. - Profetul (saas) şi cele trei generații de salafi drept-călăuziţi).

Avizele consensuale sau deciziile personale de soluţionare sau de reglementare a unui caz din punct de vedere religios denumite fatūa () - pot fi emise sub următoarele condiţii, după cum a explicat Imam Ahmad:

- conţinutul ei să fie prin sine un act de devoţiune faţă de Allāh (swt) (adică să respecte Coranul şi Sunna n mod evident, fără niciun echivoc)

- trebuie să denote toleranță, respect şi blndeţe, (să nu promoveze ură, xenofobie, misoginism, răzbunare, etc. )

- cel care o emite să fie competent şi cu vaste cunoştinţe n orice domeniu, (să fie un excelent cunoscător al explicaţiilor versetelor Coranului, un cunoscător a numeroase Ahadith, un desăvrşit cunoscător al jurisprudenţei islamice şi un om cu o vastă cultură)

- trebuie să aibă o bună reputaţie, (să nu fi comis el nsuşi fapte care nu sunt conforme Islamului sau să fi făcut declaraţii care contravin Coranului şi Sunnei şi nici să nu fi comis alte fapte reprobabile.)

- trebuie să fie un bun psiholog şi cunoscător al naturii umane, att sub aspectele ei pozitive ct şi cele negative. (să cunoască modalităţile prin care se pot contracara n mod pedagogic şi psihologic atitudini şi comportamente precum: agresivitate, răutate, nebunie, mitomanie, narcisism, cleptomanie, depresie, exaltare, hedonism, naivitate, etc.)


Dacă aceste condiţii minime nu sunt ndeplinite, este posibil ca avizul sau decizia respectivă să nu fie corectă.