PDA

View Full Version : Foile lui Ibrahim -yvette
03-30-2013, 07:08 PM
Ce nseamnă suhuf?
suhuf - = scrieri, scripturi, consemnări, nscrisuri. In sensul de bază nseamnă foi, pagini.

In traducerea sensurilor Nobilului Coran n limba romnă s-a folosit nţelesul de foi. In sura 87, Al-Aala (), versetele 18-19 au fost traduse n limba romnă astfel: Aceasta se află ncă şi n foile cele vechi / n foile lui Avraam şi ale lui Moise. - / ٰ / ٰ ٰ.
Foile sau Cărţile ori Scripturile lui Ibrahim -
- sunt menţionate n Nobilul Coran, n surele 53 An-Najm () şi 87 Al-Aala () şi ele sunt revelații de la Allah (swt) pogorte lui Ibrahim şi pe care acestea şi scribii lui le-au consemnat.

In conformitate cu ceea ce nvăţaţii musulmani spun, aceste Foi ale lui Ibrahim (saas) s-au pierdut de-a lungul timpului şi pnă la noi nu a mai ajuns nicio dovadă scrisă din ele.

In Nobilul Coran nu se face nicio precizare referitoare la conţinutul acestor foi sau pagini şi nici nu se citează ceva din ele.

După unii nvăţaţi n studii iudaice, precum Saadia, Donnolo şi Judah HaLevi, aceste foi, pagini sunt numite Cărţi ale lui Ibrahim şi sunt parte din lucrarea mistică Sefer Yetzirah.

Aceşti nvăţaţi nu au nici un dubiu asupra faptului că Avraam este autorul acestor scrieri, nsă teoria lor este foarte aspru criticată de istoricii evrei, care susţin că pretinsele Foi / Cărţi ale lui Ibrahim sunt, de fapt, operele unor autori necunoscuţi din perioada Evului Mediu, iar după alţii că ele ar data cam din secolul II e.n.

Această problemă a autenticităţii Cărţilor lui Ibrahim este controversată şi a format obiectul multor dezbateri pro şi contra ntre savanţii iudei, neexistnd practic dovezi indubitabile care să facă lumină n acest caz.

Musulmanii trebuie să ţină cont n această chestiune de ceea ce Profetul Muhammad (saas) a sfătuit, după cum se desprinde concluzia din următorul hadith, consemnat n Sahiih-ul lui Al-Bukhaarii:
Oamenii Scripturii (iudeii) recitau Tora n ebraică şi o explicau n arabă musulmanilor. Referitor la aceasta, Trimisul lui Allah (saas) a spus:
- Nici să-i credeţi, dar nici să nu-i credeţi pe Oamenii Cărţii, ci doar răspundeţi: noi credem n Allah şi n ceea ce El ne-a revelat nouă.

De aceea, musulmanii nu trebuie să fie partizanii nici unei opinii emise de Oamenii Cărţii.