PDA

View Full Version : Legăm‚ntul copacului (»Ūŕ… «Š‘Ő—…)yvette
04-06-2013, 05:07 PM
Legăm‚ntul Copacului (»Ūŕ… «Š‘Ő—…) -

legăm‚nt Óncheiat Óntre Profet (saas) şi alţi aproximativ 1400 de companioni să răzbune presupusa moarte a lui Uthmaan bin Aaffaan. Uthmaan bin Aaffaan (ra) fusese trimis cu propuneri diplomatice la qurayşiţi spre a obţine permisiunea de a face Pelerinaj la casă. Uthmaan a fost reţinut mai mult timp de către qurayşiţi, mai mult dec‚t musulmanii au considerat necesar sau firesc, de aceea ei au crezut că a fost ucis şi au jurat să lupte p‚nă la moarte Ómpotriva politeiştilor.

Acest legăm‚nt este menţionat Ón Nobilul Coran Ón sura 48 Al-Fath («Š› Õ), verset 18.

Copacul sub care s-a făcut acest jurăm‚nt a existat p‚nă Ón vremea celui de-al doilea calif drept-călăuzit Ė Omar (ra) - care a poruncit să fie tăiat deoarece oamenii Óncepuseră să Ói dea conotaţii religioase, consider‚ndu-l sf‚nt.