PDA

View Full Version : Sura Al-Baqara - după Ibn Kathir - VERSET 235yvette
04-17-2013, 04:51 PM
VERSETUL 235
Asemenea, nu păcătuiţi, dacă [în timpul acesta] le daţi de înţeles femeilor că le cereţi în căsătorie sau doar nutriţi acest gând în sufletele voastre. Allāh ştie doar că voi vă gândiţi la ele, dar nu le faceţi promisiuni într-ascuns, în afară de a le spune vorbe cuviincioase. Şi nu mărturisi intenţia căsătoriei mai înainte de trecerea timpului orânduit! Să ştiţi că Allāh cunoaşte ce se află în sufletele voastre şi fiţi prevăzători faţă de El, dar să ştiţi că Allāh este Iertător [şi] Blând.


In perioada «Iidda », propunerile matrimoniale nu se fac direct, ci prin aluzie
Allāh (subhaanah-ua-ta’la) a zis:« Asemenea, nu păcătuiţi, dacă [în timpul acesta] le daţi de înţeles femeilor că le cereţi în căsătorie sau doar nutriţi acest gând în sufletele voastre. Allāh ştie doar că voi vă gândiţi la ele, dar nu le faceţi promisiuni într-ascuns, în afară de a le spune vorbe cuviincioase. Şi nu mărturisi intenţia căsătoriei mai înainte de trecerea timpului orânduit!... »- cu privire la acest âyat Ath-Thaurii, Şu’ba şi Jariyr au relatat că Ibn Abas (radi-Allāhu-anh) a zis:

„ « Asemenea, nu păcătuiţi, dacă [în timpul acesta] le daţi de înţeles femeilor că le cereţi în căsătorie sau doar nutriţi acest gând în sufletele voastre.... » - înseamnă că se poate spune astfel: „ Aş vrea să mă însor şi caut o femeie care să aibă aceste şi aceste calităţi.” - vorbind cu femeia respectivă, la modul general, în termenii cei mai respectoşi.”

O altă variantă provenind de la Ibn Abas (radi-Allāhu-anh) este:
„ Se poate spune: «Aş dori ca Allāh să mă binecuvânteze cu o soţie.», dar nu se poate cere de nevastă în mod direct.”

Al-Bukhaarii a consemnat că Ibn Abas (radi-Allāhu-anh) a explicat referitor la acest âyat că:
„ « Asemenea, nu păcătuiţi, dacă [în timpul acesta] le daţi de înţeles femeilor că le cereţi în căsătorie sau doar nutriţi acest gând în sufletele voastre.... » - înseamnă că bărbatul poate spune: «Aş vrea să mă însor.», «Mi-aş dori o nevastă.», «Imi doresc să găsesc o soţie bună.»

Mujaahid, Taauuus, Ikrima, Sa’iid bin Jubayr, Ibrahim An-Nakha’ii, Aş-Şa’abii, Al-Hasan, Qataada, Az-Zuhrii, Yaziyd bin Qusayt (íóŇöíĎ Čúä ŢőÓóíúŘ), Muqaatil bin Hayaan şi Al-Qaasim bin Muhammad şi mulţi alţii dintre salafi şi imami au spus că îi este permis unui bărbat să facă unei văduve o aluzie referitoare la o eventuală căsătorie.

Asemenea, îi este permis unui bărbat să facă aluzie la o posibilă căsătorie şi femeii care a divorţat irevocabil.

Profetul (sala-Allāhu alayhi-ua salam) a poruncit lui Faatima bin Qays să locuiască în casa lui Ibn Umm Maktuum în timpul «Iidda», atunci când Abuu Aamruu bin Hafs (ĂóČőć ÚóăúŃć Čúä ÍóÝúŐ) a divorţat de ea pentru a treia oară.
Profetul (sala-Allāhu alayhi-ua salam) i-a zis: «Anunţă-mă când se sfârşeşte Iidda ta.».
După ce ea a parcurs «Iidda», Usaama bin Zayd (ĂőÓóÇăóÉ Čúä ŇóíúĎ), sclav eliberat al Profetului (sala-Allāhu alayhi-ua salam), a cerut-o de nevastă, şi Profetul (sala-Allāhu alayhi-ua salam) a măritat-o cu el.

In cea ce priveşte pe femeia repudiată care a parcurs termenul de «Iidda» nu există nicio reticenţă dacă ea este cerută de nevastă, în mod direct sau indirect, de un alt bărbat decât fostul soţ.

Allāh (subhaanah-ua-ta’la) ştie cel mai bine!

Allāh (subhaanah-ua-ta’la) a zis: «... sau doar nutriţi acest gând în sufletele voastre. ...» - adică se ţine secretă intenţia de a le cere în căsătorie.

Asemenea, Allāh (subhaanah-ua-ta’la) a mai spus:
« Şi Domnul tău ştie ceea ce ascund piepturile lor şi ceea ce ele fac deschis.» - sura «Al-Qasas (ÇáŢŐŐ)», verset 69 şi
«... In vreme ce Eu ştiu atât ceea ce tăinuiţi, cât şi ceea ce mărturisiţi pe faţă. ...» - sura «AlMumtahana (ÇáăăĘÍäÉ)» verset 1.

Din acest motiv, Allāh (subhaanah-ua-ta’la) a zis aici «.. Să ştiţi că Allāh cunoaşte ce se află în sufletele voastre...» - adică Allāh cunoaşte ceea ce se află în inimile voastre şi, de aceea, vă uşurează calea.
Apoi, Allāh (subhaanah-ua-ta’la) a zis: «... dar nu le faceţi promisiuni într-ascuns,...».

Aaliy bin Abuu Talha a relatat că Ibn Abas (radi-Allāhu-anh) a explicat:
„«... dar nu le faceţi promisiuni într-ascuns,...» - înseamnă că bărbatul nu poate spune femeii respective: «M-am îndrăgostit de tine.» sau «Promite-mi că nu te vei căsători cu un altul după ce se sfârşeşte Iidda ta.»”

Sa’iid bin Jubayr, Aş-Şa’bii, Ikrima, Ad-Ɖuhaᶐ, Ad-Dahhaak, Az-Zuhrii, Mujaahid şi At-Tauurii au spus că acest âyat se referă la a solicita unei femei să promită că nu se va căsători cu un altul.

După aceea, Allāh a zis: «.. In afară de a le spune vorbe cuviincioase ...».

Ibn Abas, Mujaahid, Sa’iid Jubayr, As-Suddii, At-Tauurii şi Ibn Zayd au explicat că acest âyat se referă la propunerile de căsătorie făcute indirect, prin aluzie: «Aş dori pe cine ca tine.».

Muhammad bin Siyriyn a povestit:
„ L-am întrebat pe Oubayda despre sensul âyatului revelat de Allāh (subhaanah-ua-ta’la): «... In afară de a le spune vorbe cuviincioase ..» , iar el mi-a răspuns:
- Adică: el (pretendentul) va spune custodelui ei: «Nu o da în căsătorie altuia, mai înainte să îmi spui mie.».”

Această explicaţie a fost relatată de Ibn Abuu Haatim.

Apoi, Allāh (subhaanah-ua-ta’la) a zis: «... Şi nu mărturisi intenţia căsătoriei mai înainte de trecerea timpului orânduit!...» - înseamnă că nu este permisă încheierea unui nou contract de căsătorie înainte de expirarea termenului dat pentru «Iidda».

Ibn Abas, Mujaahid, Aş-Şa’abiiy, Qataada, Ar-Rabiy’ bin Anas , Abuu Maalik, Zayd bin Aslam, Muqaatil bin Hayaan, Az-Zuhrii, Aataa’ Al-Khuraasaanii, As-Suddii, At-Tauurii şi Ad-Dahhaak au spus că «... Şi nu mărturisi intenţia căsătoriei mai înainte de trecerea timpului orânduit!...» înseamnă „ nu consumaţi noua căsătorie înainte de sfârşitul perioadei «Iidda».”

Toţi învăţaţii sunt de acord că un nou contract de căsătorie încheiat în timpul «Iidda» nu este valid.

Allāh (subhaanah-ua-ta’la) a zis: «.. Să ştiţi că Allāh cunoaşte ce se află în sufletele voastre şi fiţi prevăzători faţă de El, ....».

Acest âyat îi previne pe bărbaţi cu privire la ceea ce nutresc ei în sufletele despre femei, le cere să fie respectuoşi cu femeile şi să evite orice indecenţă, iar Allāh (subhaanah-ua-ta’la) va ţine cont de dorinţele lor şi va pogorî Mila Lui asupra lor: «... dar să ştiţi că Allāh este Iertător [şi] Blând.»