PDA

View Full Version : sura Al-Baqara - după Ibn Kathir - verset 272, 273 şi 274yvette
04-28-2013, 12:42 PM
VERSETELE 272, 273 şi 274
272. Nu e treaba ta, [o, Muhammad], călăuzirea lor [a celor nelegiuiţi pe calea cea bună], căci Allāh călăuzeşte pe cine voieşte El şi orice bunuri daţi voi ele sunt pentru sufletele voastre. Voi nu daţi dect căutnd Faţa lui Allāh. Şi pentru toate bunurile pe care le dăruiţi veţi fi răsplătiţi [din timp]. Şi voi nu veţi fi nedreptăţiţi.

273. [Daţi milostenie] pentru cei nevoiaşi, care se străduiesc pe calea lui Allāh şi nu pot umbla prin lume! Cel neştiutor i socoteşte nstăriţi din cauza pioşeniei lor. Ii cunoşti după semnul lor, căci ei nu cer de la oameni cu stăruinţă. Şi orice bine pe care l dăruiţi, desigur Allāh l ştie, căci El este Atoateştiutor!

274. Cei care dăruiesc din bunurile lor [milostenie] noaptea şi ziua, n taină şi făţiş, au răsplata lor la Domnul lor şi ei nu au a se teme şi nici nu vor fi ei mhniţi.


1. A da milostenie politeiştilor
Abdurahman An-Nasaaii a consemnat că Ibn Abas (radi-Allāhu-anh) a povestit că:
Nu ne plăcea să dăm milostenii rudelor noastre politeiste, dar a fost mai apoi revelat că este permis să le dăruim şi lor, mai ales că ei puneau ntrebări despre aceasta, deci yatul Nu e treaba ta, [o, Muhammad], călăuzirea lor [a celor nelegiuiţi pe calea cea bună], căci Allāh călăuzeşte pe cine voieşte El şi orice bunuri daţi voi ele sunt pentru sufletele voastre. Voi nu daţi dect căutnd Faţa lui Allāh. Şi pentru toate bunurile pe care le dăruiţi veţi fi răsplătiţi [din timp]. Şi voi nu veţi fi nedreptăţiţi. a fost pogort n legătură cu acesta.

Afirmaţia lui Allāh (subhaanah-ua-tala) ... şi orice bunuri daţi voi ele sunt pentru sufletele voastre... este similară cu: Cel care săvrşeşte o faptă bună [o face] pentru sine nsuşi,...(41:46). Mai sunt şi n alte versete din Coran revelaţii similare acestora.

Allāh (subhaanah-ua-tala) a zis: ... Voi nu daţi dect căutnd Faţa lui Allāh.....
Al-Hasan Al-Badrii ( ) (radi-Allāhu-anh) a explicat: Orice cheltuieşte un credincios, inclusiv ceea ce cheltuieşte pentru sine, o face căutnd Faţa lui Allāh(subhaanah-ua-tala).

Aataa Al-Khuraasaanii a explicat acest yat astfel: Voi faceţi milostenie din respect pentru Allāh (subhaanah-ua-tala) şi nu veţi fi ntrebaţi pentru faptele sau slăbiciunile celor care primesc milostenie de la voi.

Aceasta este o explicaţie foarte logică deoarece atta vreme ct cineva face un act de caritate n numele lui Allāh (subhaanah-ua-tala), este firesc ca şi răsplata să fie primită de la Allāh (subhaanah-ua-tala), iar autorul lui nu este răspunzător dacă milostenia ajunge la un păcătos sau la un drept-credincios, pe drept sau pe nedrept, pentru că făptuitorul va fi răsplătit pentru intenţia sa.

Dovada că această explicaţie este validă o face chiar yatul următor, căci Allāh (subhaanah-ua-tala) zice: .. Şi pentru toate bunurile pe care le dăruiţi veţi fi răsplătiţi [din timp]. Şi voi nu veţi fi nedreptăţiţi .
Intr-un hadithprovenind de la Abuu Hurayra (radi-Allāhu-anh) şi colecţionat n as-Sahiihayn, se relatează că Rasuul_Allāh (sala-Allāhu alayhi-ua salam) a spus:
Un om şi-a zis n sinea lui: In seara acesta voi mplini o milostenie.. Şi, lund ceea ce voia el să dea n dar, a ieşit din casa lui. Fără să ştie milostenia lui a ajuns la o adulterină. Dimineaţa, tot poporul vorbea că i s-a dat pomana aceea taman unei adulterine. Omul a zis: O, Allāh, Mărire Ţie! Pomana mea a ajuns la o adulterină. Va trebui să fac milostenie iarăși. Şi iarăşi a ieşit din casa lui cu milostenia ce voia să dea. Fără să vrea, milostenia lui a ajuns la un om bogat. A doua zi tot poporul vorbea că a fost miluit taman un bogătan. Iarăşi a zis omul acela O, Allāh, Mărire Ţie! Pomana mea a ajuns la un bogătaş. Va trebui să fac milostenie din nou. Şi iarăşi a ieşit din casa lui cu milostenia ce voia să dea. Fără să vrea, milostenia lui a ajuns la un hoţ. Dimineaţa următoare tot lumea zicea: Aseară a fost dăruit cu milostenie taman un hoţ!.
Auzind şi aceasta, omul acela a exclamat: O, Allāh, Mărire Ţie! Milosteniile mele au ajuns la adulterine, bogaţi şi hoţi! .
Un alt om care i-a auzit vorbele a venit la el şi i-a zis: Toate milosteniile ce le-ai dat au fost primite, căci poate pomana ta o va face pe adulterină să se abţină de la a mai comite adulter, poate că milostenia ta va fi o lecţie pentru cel bogat despre cum trebuie să fie cheltuită bogăţia cu care l-a dăruit Allāh (subhaanah-ua-tala), iar pe hoţ, poate că l va opri să mai fure..


2. Cine are dreptul de a primi milostenii
Allāh (subhaanah-ua-tala) a zis. [Daţi milostenie] pentru cei nevoiaşi, care se străduiesc pe calea lui Allāh şi nu pot umbla prin lume!... - adică se datorează milostenie celor săraci, celor care se află n nevoie din cauză pribegiei pe Calea lui Allāh (subhaanah-ua-tala), adică cei care au plecat n bejenie alături de Profet (sala-Allāhu alayhi-ua salam), urmnd porunca lui Allāh (subhaanah-ua-tala) şi care nu mai aveau resurse ca să şi acopere nevoile şi celor care nu se pot deplasa ca să şi procure cele necesare traiului şi care sunt definiţi n acest yat şi nu pot umbla prin lume... - prin termenul - darbaan.

Şi n alte circumstanţe, Allāh (subhaanah-ua-tala) a zis Iar dacă purcedeţi (darabtum) spre alt pămnt, nu va fi un păcat pentru voi de veţi scurta Rugăciunea .... -... (4:101) şi ...El a ştiut ...., că alţii călătoresc (yadribuuna) prin lume, n căutarea harului lui Allāh..... - (73:20)- care sunt alte forme ale cuvntului - darbaan.

Apoi, Allāh (subhaanah-ua-tala) a zis: ... Cel neştiutor i socoteşte nstăriţi din cauza pioşeniei lor. ... - se referă la faptul că oamenii superficiali n gndire, eronat, i consideră bogaţi pe aceia care călătoresc prin lume. Această falsă percepţie a celor neştiutori se datorează felului evlavios de a fi al cestor pribegi şi de tonalitatea vocii lor.

Vom reda, referitor la acest subiect, un hadith colecţionat n as-Sahiihayn de la Abuu Hurayra (radi-Allāhu-anh) n care se relatează că Profetul (sala-Allāhu alayhi-ua salam) a zis:
Cei aflaţi n nevoie nu sunt aceia care vagabondează prin mprejurimi şi care se mulţumesc cu o curmală două, ori cu un dumicat - doi, sau o strachină de mncare, ci sunt n nevoie aceia care nu au din ce să trăiască dar nimeni nu bagă de seamă aceasta ca să i milostivească şi nici nu cer nimănui nimic.

Şi Imam Ahmad a colecţionat acest hadith, dar provenind de la Ibn Masuud ra.
Afirmaţia lui Allāh (subhaanah-ua-tala) ... Ii cunoşti după semnul lor, .... - nseamnă că i pot percepe corect cei care sunt atenţi la detalii, aşa cum Allāh (subhaanah-ua-tala) a mai precizat şi n yatul ...Semnele prosternării se văd pe chipurile lor. ... (48:29) sau Dacă am voi Noi, ţi i-am arăta ţie şi tu i-ai recunoaşte pe ei după semnele lor. Dar o să-i cunoşti tu după tonul vorbei lor. Iar Allāh cunoaşte faptele voastre.(47:30).

Afirmaţia lui Allāh (subhaanah-ua-tala) .. căci ei nu cer de la oameni cu stăruinţă.... - nseamnă că aceştia nici nu cerşesc şi nici nu pretind să li se dea mai mult dect au nevoie. Cerşetori sunt aceia care cer de la omeni mai mult dect au ei nevoie cu adevărat.

Imam Ahmad a consemnat că Abuu Saiid a zis:
M-a trimis mama la Profet (sala-Allāhu alayhi-ua salam) să i cer ajutor şi, cnd am ajuns la el, m-am aşezat jos şi am aşteptat.
Profetul (sala-Allāhu alayhi-ua salam) s-a ntors către mine şi a zis:
- Pe acela care se simte satisfăcut, Allāh (subhaanah-ua-tala) l va mbogăţi, iar celui care şi acceptă traiul modest, Allāh (subhaanah-ua-tala) l va da un trai onorabil. Şi celui mulţumitor i este de ajuns numai Allāh (subhaanah-ua-tala), nsă acela care cere oamenilor deşi are totuşi cte ceva, atunci acela este un pomanagiu.
Auzind aceste cuvinte, mi-am zis n sinea mea: Eu am o cămilă, al-Yaaquuta (), care, cu adevărat, nu este puţin lucru, ba ncă este ceva valoros. şi m-am ntors acasă fără să cer nimic Profetului (sala-Allāhu alayhi-ua salam).

Ultima frază din hadith se regăseşte n varianta colecţionată de Abuu Daauud şi An-Nasaaii.
Afirmaţia lui Allāh (subhaanah-ua-tala) ...Şi orice bine pe care l dăruiţi, desigur Allāh l ştie, căci El este Atoateştiutor! - nseamnă că nici un act de caritate nu va fi omis şi Allāh (subhaanah-ua-tala) va răsplăti pe deplin aceste fapte n Ziua Judecăţii, cnd oricine va avea mare nevoie de fapte bune.

yvette
04-28-2013, 12:45 PM
3. Elogierea celor care fac acte de caritate
Allāh (subhaanah-ua-tala) a zis: Cei care dăruiesc din bunurile lor [milostenie] noaptea şi ziua, n taină şi făţiş, au răsplata lor la Domnul lor şi ei nu au a se teme şi nici nu vor fi ei mhniţi..
Acest verset le aduce un elogiu celor care cheltuiesc n numele lui Allāh (subhaanah-ua-tala), căutnd aprecierea Lui, zi şi noapte, n taină sau pe ascuns, şi pentru semenii lui şi pentru familia sa.

In as-Sahiihayn este colecţionat un hadith n care se relatează că:
Profetul (sala-Allāhu alayhi-ua salam) i-a zis lui Sad bin Abi Uaqaas:
- Tot cea ce vei cheltui pentru a face milostenii spernd să vezi Faţa lui Allāh te va ridica n rang şi n stare, chiar şi mbucătura de hrană pe care o pui n gura nevestei tale.

Imam Ahmad a consemnat că Abuu Masuud a spus că l-a auzit pe Profet (sala-Allāhu alayhi-ua salam) zicnd: Cnd un musulman cheltuie pentru necesităţile familiei lui, spernd n răsplata lui Allāh (subhaanah-ua-tala), această faptă i va fi nregistrată drept act de caritate.
Al-Bukhaarii şi Muslim au colecţionat şi ei acest hadith.

Allāh (subhaanah-ua-tala) a spus: ... au răsplata lor la Domnul lor ... - n Ziua Invierii, ca răsplată pentru ceea ce au cheltuit n mplinirea poruncilor ce au primit de la Allāh (subhaanah-ua-tala).
Am explicat mai sus ceea ce nseamnă yatul ... ei nu au a se teme şi nici nu vor fi ei mhniţi..