PDA

View Full Version : Profetii despre Muhammad_salla Allahu alayhi wa salam!~daniela_muslimah
08-17-2006, 12:46 PM
Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu...

Cred ca ar fi interesant sa se posteze despre profetii referitoare la profetul Muhammad (salla Allahu alayhi wa salam!)...

Incepand din Biblie... manuscrisele de la Marea Moarta.. etc...

pana in scrierile apartinand si altor religii decat crestinism, iudaism...

Insha'a Allah...

:)

daniela_muslimah
08-17-2006, 01:04 PM
Bismillah ir-Rahman ir-Raheem...

S-a mai postat pe acest subiect...

nu vreau sa repet, pur si simplu.. dar cred ca e mai bine sa fie puse separat in acest Thread postarile despre profetiile privindu-l pe profetul Muhammad... (salla Allahu alayhi wa salam!_pacea si binecuvantarea asupra lui!)

~~~

In primul rand, in Vechiul Testament, in Deuteronomul:

"Eu le voi ridica Prooroc din mijlocul fraţilor lor, cum eşti tu, şi voi pune cuvintele Mele în gura Lui şi El le va grăi tot ce-I voi porunci Eu./ Iar cine nu va asculta cuvintele Mele, pe care Proorocul Acela le va grăi în numele Meu, aceluia îi voi cere socoteală." (Deuteronomul 18:18-19)

"De vei zice în inima ta: Cum vom cunoaşte Cuvântul pe care nu-l grăieşte Domnul?/ Dacă proorocul vorbeşte în numele Domnului, dar Cuvântul acela nu se va împlini şi nu se va adeveri, atunci nu grăieşte Domnul Cuvântul acela, ci-l grăieşte proorocul din îndrăzneala lui; nu te teme de el"." (Deut 18:21-22)

De remarcat... legat de aceasta profetie, ca iudeii asteptau inca un prooroc (in afara de Hristos si Ilie)

"Şi aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis la El iudeii din Ierusalim, preoţi şi leviţi, ca să-l întrebe: Cine eşti tu?/ Şi el a mărturisit şi n-a tăgăduit; şi a mărturisit: Nu sunt eu Hristosul./ Şi ei l-au întrebat: Dar cine eşti? Eşti Ilie? Zis-a el: Nu sunt. Eşti tu Proorocul? Şi a răspuns: Nu./ Deci i-au zis: Cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuţi?/ El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: "Indreptaţi calea Domnului", precum a zis Isaia proorocul." (In 1:19-23)

In Noul Testament, de asemenea mai apare drept "Duhul Adevarului"

"Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac,/ Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Il cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi!" (In 14:16-17)

"Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu." (In 14:26)

versetul 17 lamureste ca nu e vorba de duhul sfant, ci de un alt profet!...
lumea "nu-l vede, nici nu-l cunoaste".. desi la scena botezului,
conform bibliei, duhul sfant se aratase!.. deci lumea-l vazuse...

"Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Il voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine." (In 15:26)

"Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti." (In 16:13)

De ce se refera aceasta profetie la Muhammad (salla Allahu alayhi wa salam)?..

1. "Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate " (In 14:26)
in Islam sunt randuite toate lucrurile, in orice domeniu, de la cele mai marunte...

2. "[...] şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu." (In 14:26)
"[...] Acela va mărturisi despre Mine." (In 15:26)

Muhammad a marturisit despre Isus (alayhi salam_pacea asupra lui!) (In Qur'an numele lui Isus apare de mai multe ori decat cel al lui Muhammad (salla Allahu alayhi wa salam) _ Insha'a Allah sa nu spun vreo prostie!)

3. "Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi [...] " (In 16:13)
faceti comparatie cu "Eu le voi ridica Prooroc din mijlocul fraţilor lor, cum eşti tu, şi voi pune cuvintele Mele în gura Lui şi El le va grăi tot ce-I voi porunci Eu." (Deuteronomul 18:18)

4. "[...] şi cele viitoare vă va vesti." (In 16:13)
In Sfantul Qur'an sunt ataaaaaaatea miracole.....
Unele profetii s-au implinit la scurt timp (de la revelare).. altele foarte recent... iar altele urmeaza sa se implineasca...

5. "De vei zice în inima ta: Cum vom cunoaşte Cuvântul pe care nu-l grăieşte Domnul?/ Dacă proorocul vorbeşte în numele Domnului, dar Cuvântul acela nu se va împlini şi nu se va adeveri, atunci nu grăieşte Domnul Cuvântul acela, ci-l grăieşte proorocul din îndrăzneala lui; nu te teme de el"." (Deut 18:21-22)
Cercetati Qur'an-ul!!!.. e o adevarata Minune.. Subhana Allah..
atat in domeniu stiintific (intr-o gama vasta de ramuri si cu o precizie perfecta, uluitoare)!!... in domeniu legislativ, in domeniu lingvistic s.a.... e o Minune pe Deplin..

***

alte profetii.. referitoare la venirea Profetului Muhammad (salla Allahu alayhi wa salam!), prezente in Biblie:

in Isaia:

"Că aşa zice Domnul către mine: "Du-te şi pune pe cineva de strajă, care să-Mi dea de ştire despre ceea ce va vedea!/ Dacă va vedea călăreţi, doi câte doi pe cai, călăreţi pe asini, pe cămile, să se uite cu băgare de seamă, cu mare băgare de seamă". (Is 21:6-7)

Despre Isus (alayhi salam_pacea asupra lui!) scrie in Biblie ca a venit pe un asin.. atunci.. cine era cel de pe camila?


tot in Isaia:

"Şi dacă o dai cuiva care nu ştie carte şi-i zici: "Citeşte!", el îţi va răspunde: "Nu ştiu carte!" (Is 28:12)

"Şi dacă o dai cuiva care nu ştie carte şi-i zici: "Citeşte!", el îţi va răspunde: "Nu ştiu carte!" (Is 29:12)

Faceti o comparatie cu modul in care Muhammad (salla Allahu alayhi wa salam _ pacea si binecuvantarea lui Allah asupra lui!) a primit revelatia!

si tot in Isaia

in capitolul 42, unde profetia se refera la Chedar
(Chedar = tinutul Arabiei)

"Iată Sluga Mea pe Care o sprijin, Alesul Meu, întru Care binevoieşte sufletul Meu. Pus-am peste El Duhul Meu şi El va propovădui popoarelor legea Mea./ Nu va striga, nici nu va grăi tare, şi în pieţe nu se va auzi glasul Lui./ Trestia frântă nu o va zdrobi şi feştila ce fumegă nu o va stinge. El va propovădui legea Mea cu credincioşie;/ El nu va fi nici obosit, nici sleit de puteri, până ce nu va fi aşezat legea pe pământ; căci învăţătura Lui toate ţinuturile o aşteaptă./ Aşa grăieşte Domnul cel Atotputernic, Care a făcut cerurile şi le-a întins, Care a întărit pământul şi cele de pe el, Care a dat suflare poporului de pe el şi duh celor ce umblă pe întinsul lui:/ "Eu, Domnul, Te-am chemat întru dreptatea Mea şi Te-am luat de mână şi Te-am ocrotit şi Te-am dat ca legământ al poporului Meu, spre luminarea neamurilor;/ Ca să deschizi ochii celor orbi, să scoţi din temniţă pe cei robiţi şi din adâncul închisorii pe cei ce locuiesc intru întuneric./ Eu sunt Domnul şi acesta este numele Meu. Nu voi da nimănui slava Mea şi nici chipurilor cioplite cinstirea Mea"./ Cele proorocite altădată s-au împlinit şi altele mai noi vă vestesc; înainte ca să ia fiinţă vi le dau de ştire./ Cântaţi Domnului cântare nouă, cântaţi în strune laudele Lui până la marginile pământului! Marea să se zbuciume cu tot ce este în ea, ostroavele şi locuitorii lor!/ Pustiul şi cetăţile lui să înalţe glas, şi satele în care are sălaş Chedar! Locuitorii din Sela să chiuie de veselie; şi din vârfurile munţilor să strige de bucurie!/ Să preaslăvească pe Domnul şi lauda Lui s-o vestească în depărtatele ostroave./ Domnul iese ca un viteaz, ca un războinic Işi aprinde râvna Lui; strigă puternic, un strigăt de război. Impotriva vrăjmaşilor Lui El luptă ca un viteaz!/ Tăcut-am multă vreme, stat-am liniştit şi mi-am stăpânit tăcerea; acum, ca o femeie care naşte, voi suspina, voi striga şi voi răsufla!/ Munţii îi voi pustii, la fel şi dealurile, toată verdeata lor o voi usca; pâraiele le voi preface în văi uscate şi bălţile fără apă le voi lăsa./ Indrepta-voi pe cei orbi pe drumuri pe care nu le cunosc, pe poteci neştiute îi voi povăţui; întunericul îl voi preface înaintea lor în lumină şi povârnişurile în câmpii întinse. Acestea sunt făgăduinţele Mele pe care le voi împlini şi cu vederea nu le voi trece./ Să dea înapoi şi să se ruşineze cei ce îşi pun nădejdea în idoli, cei ce zic chipurilor turnate: "Voi sunteţi dumnezeii noştri!/ Surzilor, auziţi; orbilor, priviţi, vedeţi!/ Cine este orb, fără numai sluga Mea? Cine este surd ca trimisul Meu? Cine este orb ca cel de un neam cu Mine şi surd ca Slujitorul Domnului?/ Tu multe ai văzut fără să te uiţi cu luare-aminte, urechile ti-au fost deschise, dar n-ai auzit./ Binevoit-a Domnul întru dreptatea Lui ca legea Lui s-o facă mare şi măreaţă." (Is 42:1-22)

Islamul e religia pt. intreaga omenire ("toate tinuturile o asteapta")... Al Jahillya _ perioada ignorantei, a Intunericului.. in care oamenii erau surzi si oribi si se inchinau la idoli
cantecul nou _ Sfantul Qur'an..

(cine a ascultat vreodata o sura din Qur'an.. intelege la ce se refera "cantecul nou")

http://quran.islamway.com/saad/001.mp3

sunt multe de vorbit asupra acestui capitol.. cine are cunostinte despre Islam.. vede cu siguranta ca profetia se refera la Muhammad (salla Allahu alayhi wa salam!)

---

Si tot in Vechiul Testament..

In Cantarea Cantarilor

„Gura lui e negrăit de dulce şi totul este în el fermecător (in Ebraica: Muhummedim!!); iată cum este al meu iubit, fiice din Ierusalim, iată cum este al meu mire!” (5:16)

Muhummedim.. im = sufix pt plural ce indica respectul…

****
Insha'a Allah... in curand

si despre profetiile din scripturile Hindu, Parsi...

~~~

(daca are cineva timp sa traduca:

http://www.sultan.org/#muhammad

:)