VERSETUL 47
O, voi, Fii ai lui Israel, aduceţi-vă aminte de binele ce v-am făcut şi că Eu v-am preferat [atunci] lumilor.


1. Evocarea favorii făcute Copiilor lui Israel de a fi preferați peste...