Sub sintagmele: Romāni, vi se pregăteşte ceva! şi "Avem o ţară, ce facem cu ea?" vă supun atenţiei următorul articol:
...