:006:
:salam:

Yvette, mashaa ALLAH ptr obiectii, insa cred ca iti scapa sensul exact al hadisului.
Ar trebui sa fim siguri ca orice hadis nu are o aplicabilitate unica, de moment, mergand pe...