Notices
 
Results 1 to 7 of 7
 1. Lamurire pentr: un barbat = doua femei 
  #1
  Moderator yvette's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Alexandria - Egypt
  Posts
  820
  Thanked
  110
  Rep Power
  861
  AlSsalamu 3alaykum tuturor!

  Sura Nisa'a verset 11: " Alllah vă porunceşte Ón privinţa (moştenirii) copiilor voştri: un fiu are (o parte) cu partea a două fiice." - Aici am Ónţeles de ce un băiat primeşte de dublul dec‚t o fată, căci băiatul va deveni bărbat şi va trebui din averea lui să Óntreţină femeia şi copii lui.

  Dar: Ón Sura Baqarah - verset 282 "...Şi luaţi drept martori doi dintre bărbaţii voştri, iar dacă nu sunt doi bărbaţi, un bărbat şi două femei, dintre aceia pe care Ói acceptaţi ca martori,...".

  Aici NU am Ónţeles.

  Întrebarea mea este: de ce mărturia a DOUĂ femei face c‚t a UNUI bărbat? De ce sunt necesare două femei ca şi contravaloare a unui singur bărbat?

  Trebuie să existe o logică, pentru că orice verset din Qura‚n are o logică!!!
  Cine Ómi poate explica?

  Vă rog să vă abţineţi de la comentarii răutăcioase de genul "crede şi nu cerceta, aşa e scris, nu ai credinţă, nu pune la Óndoială, nu esti bun musulman..etc."

  Tot ceea ce vreau este o explicaţie logică, de bun simţ şi mai ales, NEMISOGINĂ!!!

  Nu Ómi mai săriţi Ón cap pentru o simplă Óntrebare, aşa cum v-aţi suprasurescitat ultima dată c‚nd am postat pe acest forum!

  Poate cineva să Ómi dea un răspuns pertinent, fără Ónflorituri şi Óntorsături de condei?
  Mulţumesc celui care mă poate lămuri cu adevărat!
   
   

 2.  
  #2
  membru de onoare maryam's Avatar
  Join Date
  Mar 2006
  Location
  Inshaa ALLAH la Firdaws al `ala
  Posts
  3,170
  Thanked
  1169
  Rep Power
  3253

  Yvette, cred ca aceste subiecte au mai fost discutate in acest forum, vrei te rog sa cauti?
  Daca nu gasesti ceva care sa fie si inteligibil, inshaa ALLAh iti raspundem.
  Dar face parte din politica forumului sa nu repetam subiectele.
  Iti multumesc pentru intelegere.
  LA ILAHA ILA ALLAH MUHAMMAD RASUL ALLAH INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAJIAUN
   
   

 3.  
  #3
  Moderator yvette's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Alexandria - Egypt
  Posts
  820
  Thanked
  110
  Rep Power
  861
  poţi să Ómi dai link-ul, Ómi e mai uşor aşa...nu prea mă descurc...lol
  Ómi trebuie neapărat
  Óncerc să fac un studiu despre Islam şi vreau să combat tot ceea ce ar putea fi rău interpretat. Acum Óncerc să fiu avocatul "diavolului"(cu iertare să-mi fie de expresie!) Adică, eu caut toate explicaţiile fiecărui verset din Qura‚n şi acolo unde se poate interpreta cu rea intenţie să aduc explicaţii plauzibile şi constructive
  Îmi trebuie răspunsuri simple, Ón concordanţă cu vremurile actuale. Sunt mulţi oameni (creştini, mai ales) care sunt convinşi că Islamul este o religie ca oricare alta. Vreau Ónt‚i să Ómi -----strez prin cunoaştere că nu este aşa şi apoi vreau să le fac cunoscut şi altora acest lucru.
  Am găsit explicaţii nesatisfăcătoare sau doar ating‚nd subiectul Ón limba engleză. Unii exegeţi duc argumente de genul: "da, e scris aşa, dar şi la voi este scris că..." Mie Ómi trebuie o explicaţie, chiar şi personală, nu neapărat citate, care să fie exat pe subiect, iar nu prin comparaţie cu alte disfuncţionalităţi sau neconcordanţe.
  Cu alte cuvinte vreau să găsesc ceva constructiv, nu argumentativ.
  Îţi mulţumesc foarte mult pentru răspuns.
   
   

 4.  
  #4
   

 5.  
  #5
  moderator batool391's Avatar
  Join Date
  Mar 2006
  Posts
  661
  Thanked
  202
  Rep Power
  722
  Versetul din Coran cunoscut ca "versetul Óndatoririlor" Ón care Allah porunceşte Óncheierea unor contracte scrise pentru datorii ca o măsură preventivă este: "Şi luaţi drept martori doi dintre bărbaţii voştri, iar dacă nu sunt doi bărbaţi, (luaţi) un bărbat şi două muieri, dintre aceia pe care Ói acceptaţi ca martori, aşa Ónc‚t, dacă va greşi una dintre ele, să-şi amintească una celeilalte! Martorii nu au voie să se Ómpotrivească, dacă sunt chemaţi." (Coran 2:282)
  Astfel, Ón Coran, Allah stipulează că mărturia unui bărbat este egală cu mărturia a două femei. Mai mult, majoritatea juriştilor au stabilit că mărturia unei femei nu este luată Ón considerare Ón majoritatea delictelor şi Ón probleme care nu implică răzbunarea. Deosebirea este departe de a se datora oricărei credinţe Ón deficienţa umanităţii şi integrităţii femeii.
  Excluderea mărturiei femeii, Ón cazurile crimelor majore, şi Ón cazurile care necesită răzbunare, este pentru a proteja femeile şi pentru a le ţine departe de situaţii precum crimele sau agresiuni Ómpotriva sufletelor, onoarei şi a proprietăţii. De exemplu, de cele mai multe ori vom vedea că o femeie Ónchide ochii sau fuge panicată dacă vede o scenă s‚ngeroasă; de aceea, este dificil pentru acea femeie să dea o explicaţie credibilă a crimei.
  Aceasta a Ónsemnat pentru jurişti că mărturia unei femei contează Ón cazul unor chestiuni feminine precum relaţiile de adopţie, menstruaţia, naşterea şi astfel de situaţii a căror cunoştinţă a fost limitată la femei Ón ultimii ani şi probabil Óncă mai este. Totuşi,Ata'a-tabiei (Ónseamnă un urmaş al unuia din companionii Profetului) susţine că mărturia unei femei Ón asemenea situaţii chiar contează. În plus, alţi jurişti acceptă mărturia unei femei pentru crime care au avut loc Óntre femei, care, Ón locuri care de obicei nu sunt frecventate de bărbaţi at‚t de mult precum sunt de femei (Coran 2:282) piscine orientale, petreceri de nuntă la care participă doar femei şi alte adunări de genul acesta. Oricum, Óntrebarea este: dacă o femeie ucide, răneşte sau mutilează pe o altă femeie şi unicul martor este o femeie, ar trebui ca mărturia ei să fie exclusă doar pentru că este femeie sau ar trebui ca bărbaţii să depună mărturie pentru ceva la care nu au fost martori? Este logic să fie acceptată mărturia unei femei Ón acest caz at‚ta timp c‚t aceasta are o reputaţie bună. Coment‚nd versetul: "... iar dacă nu sunt doi bărbaţi, (luaţi) un bărbat şi două muieri(Coran 2:282) , şeicul de la Al-Azhar Mahmud Saltut spune: ,,Versetul nu se adresează statutului mărturiei. Se adresează mai degrabă metodelor de verificare şi de stabilire a Óncrederii pentru drepturile individului Ón momentul tranzacţiei. Versetul Óncepe, de fapt astfel: " O, voi, cei care credeţi! Dacă voi contractaţi o datorie pentru un anumit timp, atunci Ónsemnaţi-o Ón scris! Şi să o Ónsemne, Óntre voi, un scrib cu dreptate! Scribul nu are voie să refuze a scrie, aşa cum l-a Ónvăţat Allah.Aşadar, el trebuie să scrie aşa cum Ói dictează datornicul, care trebuie să fie cu frică de Allah, Stăp‚nul său, şi să nu micşoreze (valoarea datoriei) cu nimic! Dar dacă datornicul este fără judecată sau slab sau nu poate dicta el, atunci să dicteze tutorelui său, cu dreptate.Şi luaţi drept martori doi dintre bărbaţii voştri, iar dacă nu sunt doi bărbaţi, (luaţi) un bărbat şi două muieri, dintre aceia pe care Ói acceptaţi ca martori, aşa Ónc‚t, dacă va greşi una dintre ele, să-şi amintească una celeilalte!" (Coran 2:282)
  De aceea situaţia este una de verificare şi de documentare a drepturilor, ci nu una de judecată. Astfel, versetul indică cele mai bune moduri de documentare şi verificare prin care partenerii din Ónţelegere pot beneficia de securitate maximă. Acest lucru nu Ónseamnă că mărturia unei singure femei, sau a unui grup de femei fără cea a unui bărbat nu contează şi nici că trebuie luată Ón considerare de un judecător din moment ce Ón jurisdicţie maximul cerut este "dovada". De-a lungul acestui subiect de g‚ndire, juristul Ibn Al-Qayyim susţine că "dovada" Ón legislaţia Islamică este mai cuprinzătoare dec‚t mărturia; confirm‚nd că "dovada" este factorul Ón stabilirea drepturilor, ceea ce face să fie "evidentă" şi, Ón consecinţă trebuie să fie luată Ón considerare de către judecător. Judecătorul pronunţă verdictul pe baza dovezilor decisive, chiar dacă este vorba de mărturia unui non-musulman at‚ta vreme c‚t acesta Ói inspiră Óncredere.
  Aceasta Ól conduce pe şeicul Saltut la concluzia că atunci c‚nd mărturiile a două femei sunt considerate precum mărturia unui bărbat, acest lucru nu este din cauza unei slăbiciuni sau a unei deficienţe a intelectului ei.
  Versetul, totuşi, a fost astfel exprimat pentru a se adresa normelor acelor timpuri, ce sunt Óncă aceleaşi pentru majoritatea femeilor. Ele nu sunt prezente la şedinţele de Ónregistrare a datoriilor sau tranzacţiilor. Din nou, versetul serveşte ca o Óndrumare pentru verificare maximă. În anumite locuri, tendinţa este pentru femeie să facă tranzacţii şi să asiste la scrierea actelor pentru datorii; este dreptul oamenilor de a accepta mărturia unei femei aşa cum o acceptă pe cea a unui bărbat at‚ta vreme c‚t au aceeaşi Óncredere Ón memoria ambelor sexe.
  Şeicul Saltut Ónsă nu se opreşte aici; el continuă pentru a analiza un caz Ón care cuv‚ntul bărbaţilor şi al femeilor c‚ntăreşte la fel: Este o dovadă puternică de egalitate Ón afirmaţiile Coranului, şi anume că femeia este egală cu bărbatul Ón tipul mărturiei cunoscută ca jurăm‚ntul condamnării(un jurăm‚nt Ón care chiar soţul sau soţia Óşi acuză partenerul de adulter şi Ón care singurul martor este unul dintre ei.
   
   

 6.  
  #6
  Moderator yvette's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Alexandria - Egypt
  Posts
  820
  Thanked
  110
  Rep Power
  861
  Va multumesc
  am "prins" ideea. Da, are o logică.
  Pe scurt: O femeie este mai emoţională şi mai sensibilă şi mărturia ei poate fi "deterioarată" prin presiuni psihice sau fizice. OK . Asta e ceea ce căutam!
  Da, este adevărat! O femeie cedează mai uşor şantajelor emoţionale dec‚t bărbaţii. CORECT.
  Perfect valabil şi pentru societatea contemporană. Bănuiam eu că versetul trebuie să aibă o explicaţie logică perfect valabilă pentru toate timpurile, neţin‚nd seama de contexte istorice sau politice; pentru că, eu sunt convinsă, că dincolo de contextul istoric, politic şi social Ón care au fost revelate versetele qura‚nice, toate, dar absolut toate, au o aplicabilitate generală.
  MULŢUMESC!!
   
   

 7.  
  #7
  membru de onoare maryam's Avatar
  Join Date
  Mar 2006
  Location
  Inshaa ALLAH la Firdaws al `ala
  Posts
  3,170
  Thanked
  1169
  Rep Power
  3253
  Quote Originally Posted by yvette View Post
  Va multumesc
  am "prins" ideea. Da, are o logică.
  Pe scurt: O femeie este mai emoţională şi mai sensibilă şi mărturia ei poate fi "deterioarată" prin presiuni psihice sau fizice. OK . Asta e ceea ce căutam!
  Da, este adevărat! O femeie cedează mai uşor şantajelor emoţionale dec‚t bărbaţii. CORECT.
  Perfect valabil şi pentru societatea contemporană. Bănuiam eu că versetul trebuie să aibă o explicaţie logică perfect valabilă pentru toate timpurile, neţin‚nd seama de contexte istorice sau politice; pentru că, eu sunt convinsă, că dincolo de contextul istoric, politic şi social Ón care au fost revelate versetele qura‚nice, toate, dar absolut toate, au o aplicabilitate generală.
  MULŢUMESC!!

  Da, ai inteles perfect. Mashaa ALLAH aleyki.
  Tine-ne la curent cu demersurile tale. ALLAH sa te ajute catre ceea ce El, Marire Lui, iubeste.
  LA ILAHA ILA ALLAH MUHAMMAD RASUL ALLAH INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAJIAUN
   
   

Thread Information
Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

 
Bookmarks
Bookmarks
 
Posting Permissions
 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •