Notices
 
Results 1 to 2 of 2
 1. TEST-"Cine il urmeaza cu adevărat pe Isus?" 
  #1
  Deosebit flor6's Avatar
  Join Date
  Jul 2010
  Location
  uk
  Posts
  288
  Thanked
  33
  Rep Power
  314
  Testul a fost conceput de fostul crestin si apoi convertit la Islam, Yusuf Estes din Texas.El ne cere sa facem acest test si sa aflam o dată şi pentru totdeauna adevarul.
  Crestinii afirma ca - Isus este "Fiul lui Dumnezeu"
  Musulmanii spun - Isus este un "profet al lui Dumnezeu"

  Dar adevărata întrebare este :

  "Cine il urmeaza cu adevărat pe Isus?"


  1). Isus ne învăţa despre viaţa veşnică ca este condiţionată de ascultarea poruncilor?
  Da ___ Nu __
  Răspuns în Biblie:
  Luca-cap 10
  25 Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”
  26 Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?”
  27 El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
  28 „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus, „fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică.”
  De aici rezulta ca Dumnezeu ne-a creat numai să ne închinăm Lui (fără parteneri).

  2). Isus a învăţat discipolii săi de a nu servi nici unui alt Dumnezeu, cu excepţia Atotputernicului Dumnezeu, şi să se închine Lui fără nici un partener?

  Da ___ Nu ___
  Răspuns în Biblie:
  Marcu-cap 12
  29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: „Ascultă Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn”;
  30 şi: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi.
  De asemenea, el a răspuns diavolului, care a tot încercat să-l ispitească:
  Matei-cap 4:10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”
  Dumnezeu ne spune că El nu iartă pe nimeni,cei care Ii fac parteneri , dar cu toate acestea,El iarta pe cine vrea el, şi cine Ii face parteneri au cazut intr-un păcat enorm.

  3). Isus ne-a spus sa ascultam toate poruncile?
  Da ___ Nu ___
  Răspuns în Biblie:
  Matei cap 15: 17 Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
  18 Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
  Matei cap 19 : 16 Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?”
  17 El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.”
  Matei cap 7 : 12 Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii.
  Matei cap 22 : 36 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”
  37 Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.”
  38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.
  39 Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
  40 În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.”
  În timp ce ne comanda să ne supunem "Legei", devine evident că el a ordonat si adepţilor săi să asculte de poruncile lui Dumnezeu Atotputernic.

  4.) A interzis Isus închinatul la statui?
  Da ___ Nu. ___
  Răspuns în Biblie:
  Deuteronomul cap 4:19 Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer, şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.
  Isus susţine [Matei cap 15: 17 Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc]mesajul pe care Moise la adus jos la copiii lui Israel de la Atotputernicul Dumnezeu .

  5.) Isus a interzis oamenilor să i se închine?
  Da ___ Nu ___
  Răspuns în Biblie:
  Matei cap 15 :9 Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.”
  Şi in ultimele zile, el a transmis în mod clar acelaşi mesaj:
  Ioan cap 4:23 Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.
  24 Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”

  6.) A negat deschis Isus divinitatea (a spus că nu era Dumnezeu)?
  Da___ NU ___
  Răspuns în Biblie:
  Ioan 14:28 Tatăl este mai mare decât mine.

  7.) A negat Isus faptul că a avut puterea lui Dumnezeu de a face minuni?
  Da ___ Nu ___
  Răspuns în Biblie:
  Ioan cap 8:28 "......atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine însumi,..."
  Faptele apostolilor cap 2:22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi;

  8.) Isus a negat orice parteneri (Treime) cu Atotputernicul Dumnezeu?
  Da ___ Nu ___
  Răspuns în Biblie:
  Ioan cap 8: 42 Isus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis.
  54 Isus a răspuns: „Dacă Mă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru;
  Ioan cap 20:17 „Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.”
  9.) Isus a interzis pomul de Craciun?
  Da ___ Nu ____
  Răspuns în Biblie:
  Ieremia cap 10:2 Aşa vorbeşte Domnul: „Nu vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor şi nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele.
  3 Căci obiceiurile popoarelor sunt deşarte. Taie un lemn din pădure; mâna meşterului;
  4 îl împodobeşte cu argint şi aur, şi ei îl ţintuiesc cu cuie şi ciocane ca să nu se clatine.

  10.) Isus ne învaţă că bărbaţii ar trebui să fie tăiati împrejur?
  Da ___ Nu ___
  Răspuns în Biblie:
  Geneza cap 17:10 Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur.
  11 Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi.
  Luca cap 1:59 În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur şi voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său.
  Luca cap 2:21 Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-au pus numele Isus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece.

  11.) A interzis Isus consumul de carne de porc ?
  Da ___ Nu ___
  Răspuns în Biblie:
  Leveticul cap 11 :7 Să nu mâncaţi porcul, care are unghia despicată şi copita despărţită, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat
  8 Să nu mâncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte: să le priviţi ca necurate.
  12.) Isus a fost un profet?
  Da ___ Nu ___
  Răspuns în Biblie:
  Luca cap 24:19 „Ce?”, le-a zis El. Şi ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte şi în cuvinte înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod.
  Ioan cap 4:19 „Doamne”, I-a zis femeia, „văd că eşti proroc.
  Ioan cap 9:17 Iarăşi au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre El, în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” „Este un proroc”, le-a răspuns el.

  13.) Isus prezice venirea unui alt profet, la fel ca el?
  Da ___ Nu ___
  Răspuns în Biblie:
  Ioan cap 16:7 Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.
  8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.

  14.) Ce spune cu privire la aceste subiecte Coranul. Este de acord?
  Da ___ Nu ___
  "Si [adu-ti aminte] când Isus, fiul Mariei, a zis: "O, fii ai lui Israel! Eu sunt trimisul lui Allah la voi, întãrind Tora de dinainte de mine si vestind un Trimis ce va veni dupã mine si al cãrui nume este Ahmad!"Si când el le-a adus semnele limpezi, ei au zis: "Aceasta este vrãjitorie învederatã!" [SURAT AS-SAFF :6]  PS:Imi cer scuze daca s-a mai strecurat cate o greseala traducerea imi apartine.
  "Citeşte Quranul şi lumina Raiului va coborî pe pământ."
   
   

 2.  
  #2
  Deosebit flor6's Avatar
  Join Date
  Jul 2010
  Location
  uk
  Posts
  288
  Thanked
  33
  Rep Power
  314
  P.S. Isus a facut apel pentru "pace" sau "Sabie"?
  Pace___Sabie___
  Răspuns în Biblie:
  Matei cap 10:34 Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
  Luca cap 22:36 Şi El le-a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia; cine are o traistă, de asemenea, s-o ia; şi cine n-are sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere o sabie.


  Cuvântul "sabie" apare în Biblie de peste 200 de ori, cele mai multe în Noul Testament. (Nici măcar o dată în Coran)
  "Citeşte Quranul şi lumina Raiului va coborî pe pământ."
   
   

Thread Information
Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

 
Bookmarks
Bookmarks
 
Posting Permissions
 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •