VERSETUL 48
Şi fiţi cu frică de o Zi n care nu va putea face un suflet pentru alt suflet nimic şi nu se va primi pentru el mijlocire, nici nu se va lua de la el schimb şi nici că vor putea fi ele ajutate!


După ce Allāh (swt) aminteşte Copiilor lui Israel favoarea pe care a făcut-o părinţilor şi strămoşilor lor i avertizează despre pedeapsa pe care şi-o pot atrage n Ziua Judecăţii.

Allāh (swt) a spus Şi fiţi cu frică de o Zi ... - adică de Ziua Invierii, ...n care nu va putea face un suflet pentru alt suflet nimic... - nsemnnd că n acea Zi, nimeni nu va mai putea ajuta pe nimeni.

Asemenea, Allāh a mai spus:
Şi nu va purta nici un suflet povara altuia. sura Faatir (), verset 18;

In Ziua aceea, fiecare om va avea lucrul său care i va fi de ajuns. sura Aabasa (), verset 37;

și
O, voi oameni, fiţi cu frică faţă de Domnul vostru şi temeţi-vă de o Zi n care nici un părinte nu-i va putea fi fiului său de ajutor şi nici un fiu nu-i va fi de ajutor părintelui său! sura Luqmaān (), verset 33.


Acest verset ar trebui să fie, ntr-adevăr, un avertisment teribil, dacă nici măcar tatăl cu fiul nu se mai pot ajuta n Ziua Invierii.

1. In Ziua Judecăţii, necredincioşii nu vor avea parte
nici de mijlocire, nici răscumpărare şi nici de ajutor


Allāh (swt) a spus: ...nu se va primi pentru el mijlocire... - adică pentru cei necredincioşi, căci Allāh (swt) a mai revelat asemenea: Şi nu le va fi lor de nici un folos mijlocirea mijlocitorilor sura Al-Muddathir (), verset 48, şi, descriind pe oamenii Focului, spune: ...Şi n-avem pe nimeni ca mijlocitori, / Nici prieten apropiat [care să ne fie de ajutor],... sura Aş-Şuaraa (), versetele 100-101.

Cuvintele lui Allāh (swt) din acest verset (48) ...nici nu se va lua de la el schimb... - nseamnă că Allāh (swt) nu va accepta ca necredincioşii să se poată răscumpăra, aşa cum tot El (swt) a mai revelat:
De la aceia care nu cred şi mor necredincioşi nu se va primi niciodată de la vreunul dintre ei nici chiar ntregul pămnt n aur, chiar dacă ei ar voi să se răscumpere cu el.... - sura Ali-Imraan( ), verset 91;


Ct despre cei care nu cred, de-ar avea ei tot ce se află pe pămnt şi ncă o dată pe att, pentru a se răscumpăra cu aceasta de osnda din Ziua Invierii, tot nu li se va primi lor. Şi vor avea ei parte de chin dureros. sura Al-Maaida(), verset 36;


.... şi orice răscumpărare ar ncerca să dea, nu i se va primi... sura Al-Anaaam (), verset 70;


Şi astăzi nu se mai primeşte răscumpărare nici de la voi, nici de la aceia care au tăgăduit. Sălaşul vostru va fi Focul. El va fi locul ce vi se cuvine vouă.... - sura Al-Hadiid (), verset 15.


Allāh (swt) a declarat că acela care nu crede n Trimisul Său și nu urmează ceea ce El (swt) i-a revelat, şi moare n această stare, atunci cnd se vor ntlni cu Allāh (swt), n Ziua Invierii, nicio rudă şi nici un prieten, ori patron, nu va putea interveni pentru el cu absolut nimic; şi nu se va accepta de la acela nici un fel de plată, ca răscumpărare, chiar de ar fi tot aurul pămntului.

Allāh (swt) a spus aceasta şi n versetul 254 al surei Al-Baqara: ...nainte de a veni o Zi n care nu va mai fi de folos nici negoţ, nici legătură (de prietenie) şi nici mijlocire!... , ca şi n sura Ibrahim(), verset 31: ...nainte de a veni Ziua n care nu va fi nici răscumpărare nici prietenie...

Apoi Allāh (swt) a spus: ..şi nici că vor putea fi ele ajutate!... - nseamnă că nimeni nu va suferi şi nici nu se va nelinişti pentru ei, şi nici nu li se va oferi ajutor, şi nici măcar nu se va ncerca vreo mijlocire care să i scape de pedeapsa lui Allāh (swt).

Aceasta nseamnă că nicio rudă, nici un prieten sau patron nu va simţi compasiune pentru necredincioşi şi nici nu se va accepta vreo răscumpărare pentru ei. In consecință, ei nu vor primi nici un fel de ajutor, de la nimeni, şi nici nu se vor putea ajuta ei nșiși.

Allāh (swt) a avertizat:
Spune: In mna cui se află stăpnirea tuturor lucrurilor şi cine apără şi de cine nu există apărare, dacă ştiţi?" - sura Al-Mu'uminuun (), verset 88


Dar n Ziua aceea nimeni nu va osndi aşa cum osndeşte El / Şi nimeni nu va lega aşa de strns cum leagă El... sura Al-Fajr (), versetele 25-26


De ce nu vă ajutaţi voi unii altora? / Dar n Ziua aceea vor fi ei supuşi - sura As-Saaffaat (), versetele 25-26


De ce nu i-au ajutat pe ei aceia pe care i-au luat ei, n locul lui Allah, ca zei ca să-i apropie sura Al-Ahqaaf (), verset 28.


Ad-Dahhaak a preluat de la Ibn Abas (ra) explicaţia pentru yatul De ce nu vă ajutaţi voi unii altora? (37:25) că: nseamnă: - In acea Zi, nu veţi avea scăpare de Noi! (de Allāh (swt)). Nu n acea Zi.

Ibn Jariyr a spus că ....şi nici că vor putea fi ele ajutate!..... - nseamnă că n acea Zi, sufletele (necredincioşilor) nu vor putea fi ajutate de nici un sprijinitor şi nimeni nu va interveni pentru ele. Nici iertare şi nici răscumpărare nu va fi acceptată pentru sufletele lor, orice fel de act de curtoazie va nceta, şi nici intermediere pentru ele nu se va primi. Nici un fel de ajutor sau colaborare nu va fi posibilă pentru ele, n Ziua aceea. Judecata va fi după voia Celui Preanalt, Cel Drept, şi nu va putea fi schimbată de nimeni de acolo. Atunci El (swt) va pedepsi toate faptele rele, de orice natură, şi va dubla răsplata pentru faptele bune; căci Allāh (swt) Insuşi a spus: Şi opriţi-i pe ei, pentru că ei trebuie să fie ntrebaţi!/ De ce nu vă ajutaţi voi unii altora? / Dar n Ziua aceea vor fi ei supuşi (37:24-26)