VERSETUL 54
54. Şi a zis Moise atunci neamului său: O, neam al meu, aţi fost nedrepţi cu voi nşivă prin adorarea viţelului. Deci cereţi iertare Creatorului vostru şi răpuneţi-vă unii pe alţii. Aceasta este mai bine pentru voi la Făcătorul vostru. Dar El v-a iertat, căci El este cel Iertător, Indurător.


Copiii lui Israel se ucid unii pe alţii, pentru ispăşire


Acesta a fost penitenţa cerută Copiilor lui Israel pentru adorarea viţelului. Explicnd declaraţia lui Allāh (swt) Şi a zis atunci Moise neamului său: O, neam al meu, aţi fost nedrepţi cu voi nşivă prin adorarea viţelului. .... Al-Hasan Al-Basrii a spus: După ce n inimile lor s-a născut dorinţa de a adora viţelul, au văzut ei, apoi, că au greşit şi s-au pocăit şi au spus: Şi cnd s-au căit ei şi şi-au dat seama că au rătăcit, au zis: "Dacă nu se va ndura Domnul nostru de noi şi nu ne va ierta, vom fi şi noi printre cei pierduţi!" (7:149). De aceea Moise le-a spus: O, neam al meu, aţi fost nedrepţi cu voi nşivă prin adorarea viţelului.

Abuu Al-Aaliya, Jubayr şi Ar-Rabiy au explicat: Deci, cereţi iertare Creatorului vostru - Aceasta nseamnă Făcătorul vostru.

Cuvintele lui Allāh (swt) fatuubuu Ila baari'ikum - deci cereţi iertare (ntoarceţi-vă cu smerenie către) Creatorului (Inventatorul, Făcătorul Al-Baari) vostru i impulsionează pe Copiii lui Israel să şi dea seama despre enorma lor greşeală şi nseamnă ca evreii să Ii ceară iertare lui Allāh (swt), Creatorul lor, pentru că i-au făcut asociaţi.

An-Nasaaii, Ibn Jariyr şi Ibn Abuu Haatim au preluat comentariul lui Ibn Abas (ra) care a spus: Allāh (swt) a spus Copiilor lui Israel că penitenţa lor va fi să ucidă cu sabia orice persoană o vor ntlni n cale, chiar şi pe tatăl ori pe fiul său, nu contează cine este. Aceia care au fost vinovaţi, dar la care nu au ajuns avertismentele lui Muusa şi Haaruun asupra ceea ce nseamnă idolatria, au nțeles că au păcătuit şi au făcut precum li s-a poruncit. Insă, Allāh (swt) i-a iertat şi pe ucigaş şi pe cel ucis.

Aceasta este o parte dintr-un hadith pe tema ncercărilor la care sunt supuşi oamenii şi pe care l-am inclus n explicațiile surei Ta Ha (), cu voia lui Allāh (swt).

Ibn Jariyr a spus că Ibn Abas (ra) a explicat că: şi a zis atunci Moise neamului său: O, neam al meu, aţi fost nedrepţi cu voi nşivă prin adorarea viţelului. Deci, cereţi iertare Creatorului vostru şi răpuneţi-vă unii pe alţii. Aceasta este mai bine pentru voi la Făcătorul vostru. Dar El v-a iertat, căci El este Cel Iertător, cel Indurător. - acesta nseamnă că Allāh (swt) a poruncit lui Moise să ordone poporului său să se ucidă ntre ei, drept pedeapsă. Moise a poruncit ca vinovaţii să stea n genunchi, iar cei nevinovaţi să stea n picioare, lngă ei, cu cuţitele n mnă. Cnd a nceput sacrificarea, s-a făcut, dintr-odată, un ntuneric de nepătruns, iar cnd s-a luminat din nou, şaptezeci de mii dintre ei fuseseră ucişi. Aceia care au fost ucişi au fost iertaţi, iar aceia care au rămas n viaţă, au fost şi ei iertaţi.