VERSETELE 55 şi 56
55. Şi [aduceţi-vă aminte] când aţi zis voi: “O, Moise! Nu te vom crede până nu-L vom vedea pe Allah desluşit. Şi trăsnetul s-a abătut asupra voastră [şi v-a ucis], în vreme ce voi priveaţi.

56. Apoi v-am înviat, după ce aţi murit, nădăjduind că veţi fi mulţumitori.


Elita evreiască cere să îl vadă pe Allāh (swt);
moartea și învierea lor ulterioară


Allāh (swt) a spus: «Şi (aduceţi-vă aminte) când voi aţi zis: „O, Moise! Nu te vom crede până nu-L vom vedea pe Allāh desluşit. Şi trăsnetul s-a abătut asupra voastră (şi v-a ucis), în vreme ce voi priveaţi.”» - adică "Allāh (swt) a spus: «Aduceţi-vă aminte de favoarea pe care v-am făcut-o înviindu-vă după ce trăsnetul s-a abătut asupra voastră când aţi cerut să Mă vedeţi pe Mine, deşi nici voi şi nimeni altcineva nu poate suporta aceasta.»”* Această explicaţie îi aparţine lui Ibn Jurayj.

Ibn Abas (ra) a explicat acest âyat astfel: „şi aduceţi-vă aminte când i-aţi spus lui Moise: Noi nu vom crede până ce nu îl vom vedea pe Allāh desluşit.» înseamnă să îl vadă direct, adică să privească la Faţa Lui. ”

Uuruua bin Ruuaym (ÚőŃúæóÉ Èúä Ńőæóíúă) a comentat: „«...în vreme ce voi priveaţi... » înseamnă că unii dintre ei au fost loviţi de trăsnet în vreme ce alţii priveau aceasta.”

Allāh (swt) i-a înviat pe unii şi i-a fulgerat pe alţii.

As-Suddii a spus: „ «...Şi trăsnetul s-a abătut asupra voastră...» cu alte cuvinte înseamnă că: ei au murit, iar Muusa implora, plângând pe Allāh (swt): «O, Doamne, ce să le spun Copiilor lui Israel când mă voi întoarce la ei, căci Tu i-ai ucis pe cei mai nobili dintre ei şi dacă astfel Ţi-ar fi fost Voia, Tu puteai să ne nimiceşti pe toţi mai înainte şi pe mine împreună cu ei! Tu ne nimiceşti pe toţi pentru faptele nebuneşti ale unora dintre noi?!» Atunci, Allāh (swt) i-a revelat lui Moise că aceşti şaptezeci de bărbaţi erau dintre cei care adorau viţelul. Ulterior, Allāh (swt) i-a readus la viaţă unul câte unul, pe când ceilalţi priveau aceasta. De aceea Allāh (swt) a spus: «Apoi v-am înviat după ce aţi murit, nădăjduind că veţi fi mulţumitori.» ”

Ar-Rabiy’ bin Anas a spus că: „Moartea a fost pedeapsa lor şi apoi au fost reînviaţi ca să-şi poată continua viaţa.” Aceeaşi opinie o are şi Qataada

Zayd bin Aslam a spus: „Moise se întorcea de la întâlnire cu Domnul său, aducând cu sine tablele pe care era scrisă Tora şi a găsit că, în lipsa lui, poporul său adora viţelul. Prin urmare, el a poruncit ca ei să se ucidă unii pe alţii, iar ei s-au supus, însă Allāh (swt) i-a iertat. Moise le-a spus:
- Acestea sunt Tablele care conţin Cartea lui Allāh (swt) şi sunt scrise în ele ceea ce vă este permis şi ceea ce vă este interzis.
Ei au spus:
- De ce să te credem pe tine pe cuvânt? Doar pentru că tu singur susţii că ele sunt de la Allāh (swt)! Iată că noi nu te vom crede până ce nu-l vom vedea pe Allāh (swt) desluşit şi până ce El (swt) nu ne va spune direct: «Aceasta este Cartea Mea, deci credeţi!». De ce Allāh (swt) nu ne vorbeşte şi nouă şi îţi vorbeşte numai ţie?!”


Zayd bin Aslam a recitat: « Nu te vom crede până nu-L vom vedea pe Allāh desluşit.» şi a continuat: „Aşadar, Allāh (swt) s-a mâniat pe ei şi i-a lovit cu fulgere şi ei, toţi, au murit. Apoi Allāh (swt) i-a înviat, după ce El (swt) i-a ucis.”

Apoi, Zayd bin Aslam a recitat: « Apoi v-am înviat după ce aţi murit, nădăjduind că veţi fi mulţumitori » şi a relatat:
„- Primiţi Cartea lui Allāh (swt)? – i-a întrebat Moise (aws).
- Nu! – au răspuns ei.
I-ar el i-a întrebat pentru ce se opun, iar ei au zis:
- Problema este că noi am murit şi apoi am revenit la viaţă.
Muusa a insistat:
- Primiţi cartea lui Allāh (swt)!
- Nu! – au zis aceştia.
Atunci Allāh (swt) a trimis nişte ingeri care au ridicat munţii deasupra lor.”


Aceasta d.emonstrează că li s-a cerut Copiilor lui Israel să împlinească poruncile scrise în Carte după ce au fost înviaţi.

Al-Maauardii (ÇáúăóÇæóŃúÏöíű) a spus că: ”există două opinii asupra acestui eveniment. Prima opinie susţine că, de vreme ce, Copiii lui Israel au fost martori la acest miracol, ei au fost obligaţi să creadă, deci nu mai era necesară împlinirea poruncilor. A doua opinie este că li s-a cerut să se supună poruncilor, prin urmare niciun adult nu este scutit de la o astfel de obligaţie.”

Al-Qurtubii spune că aceasta este opinia corectă pentru că, deşi Copiii lui Israel au fost martori la aceste extraordinare evenimente, ei nu au fost scutiţi de împlinirea poruncilor, ba încă ei sunt obligaţi la aceasta. Allāh (swt) ştie cel mai bine.

Nota bene:
* Despre acest eveniment se relatează cu deosebiri: în Biblia catolică se scrie că cei 40 de şefi ai israeliţilor l-au văzut pe Allāh (swt) stând pe nişte pietre de safir şi îmbrăcat în lumina Raiului, iar evreii spun că ei au văzut Gloria lui Allāh (swt), însă şi creştinii catolici şi evrei se contrazic, căci, mai apoi, spun în alte versete că nu poate rămâne viu un om dacă a văzut Faţa lui Allāh (swt) sau pe El.