VERSETUL 60
Şi când Moise a cerut apă pentru neamul său, i-am zis: “Loveşte cu toiagul tău stânca!” Şi au ţâşnit din ea douăsprezece izvoare. Şi a cunoscut fiecare seminţie locul său de băut. “Mâncaţi şi beţi din darul lui Allah şi nu faceţi rău pe pământ fiind stricători!”


Cele 12 izvoare


Allāh (swt) a spus: «Şi când Moise a cerut apă pentru neamul său, i-am zis: “Loveşte cu toiagul tău stânca!*” Şi au ţâşnit din ea douăsprezece izvoare. Şi a cunoscut fiecare seminţie locul său de băut. “Mâncaţi şi beţi din darul lui Allah”» - aceasta înseamnă: „- Aduceţi-vă aminte de toate favorurile pe care vi le-am făcut când mi-aţi cerut apă, şi am făcut să ţâșnească din piatră seacă 12 izvoare, Eu v-am dat şi mană şi prepeliţe să mâncaţi. Eu v-am dat toate acestea fără ca voi să faceţi nici un efort să le obţineţi, deci adoraţi-l pe Acela care a făcut toate acestea pentru voi.”

« şi nu faceţi rău pe pământ fiind stricători!» - aceasta înseamnă: „ - Nu răspundeţi la aceste binefaceri prin a fi nesupuşi şi păcătoşi, pentru că veţi pierde toate aceste favoruri.”

Ibn Abas (ra) a spus că: „Piatra în care i s-a poruncit lui Moise să lovească era pătrată. Şi după ce el a lovit piatra, din ea au ţâşnit doisprezece izvoare: câte trei de fiecare parte. Şi fiecărui trib i s-a dat în stăpânire un anume izvor, fiecare dintre ei luând apă din izvorul ce i s-a dat. Niciodată ei nu au lăsat izvorul lor ca să meargă la un altul , căci toate erau la fel.”

Acesta este un fragment dintr-un hadith mai lung colecţionat de An-Nasaa’ii, Jariyr, şi Ibn Haatim, pe tema încercărilor.

Acest hadith este similar cu ceea ce s-a revelat în sura mecană «Al-Aaraaf (ÇáĂÚŃÇĘ)» şi care este redat ca discurs a lui Allāh (swt) către Profetul Muhammad (saas), referitor la Copiii lui Israel.

In sura medinită «Al-Baqara», Allāh (swt) se adresează direct Copiilor lui Israel.

In sura «Al-Aaraaf », Allāh (swt) a revelat, adresându-se lui Muhammad (saas),: « ... şi i-am revelat lui Moise, atunci când neamul său i-a cerut de băut [apă]: “Loveşte cu toiagul tău în stâncă!” Şi iată că au ţâşnit din ea douăsprezece izvoare, ....»(7:160) descriind ceea ce s-a petrecut imediat ce izvoarele au ţâşnit afară.

In sura «Al-Baqara», Allāh (swt) descrie ceea ce s-a petrecut după ce izvoarele s-au făcut cursuri de apă.

Allāh (swt) ştie cel mai bine.

Nota bene:

* Această stâncă Există şi astăzi în peninsula Sinai, unde se pot vedea gurile celor 12 izvoare. Acestea au fost 12, tot atâtea câte clanuri erau israeliţii la acea vreme, pentru a nu crea dispute pe apă printre ei.