VERSETUL 62
Cei care au crezut n [Islam], precum şi aceia dintre cei care s-au iudaizat, dintre creştinii şi sabeenii care au crezut n Allah şi n Ziua de Apoi şi au făcut bine, vor avea răsplata lor de la Domnul lor. Ei n-au a se teme şi nici nu se vor mhni.


1. Credinţa şi săvrşirea de fapte bune nseamnă, ntotdeauna, mntuire


După ce Allāh (swt) a descris atitudinea şi pedeapsa cuvenită a celor care sfidează poruncile Sale, ncalcă interdicţiile impuse şi depăşesc limitele stabilite prin comiterea de fapte interzise, El (swt) a revelat că popoarele de dinainte care au fost credincioase şi supuse vor primi răsplată pentru faptele lor bune. Şi aceasta va fi pnă n Ziua Judecăţii.

Apoi, aceia care-l urmează pe Mesagerul Său, Profetul cel neşcolit, vor avea fericire veşnică şi nici nu au a se teme de viitor şi nici nu vor fi mhniţi pentru ceea ce a fost n trecutul lor, căci Allāh (swt) Insuşi a afirmat: Intr-adevăr, aliaţii lui Allah nu au a se teme şi nici nu vor fi mhniţi,(10:62); iar ngerii vor vorbi celor morţi dintre credincioşi rostind: ..."Nu vă temeţi şi nu fiţi mhniţi şi primiţi bunăvestire despre Raiul ce vi s-a făgăduit!(41:30).

2. Ce nseamnă muumin- credincios


Referitor la yatul Cei care au crezut n [Islam], precum şi aceia dintre cei care s-au iudaizat, dintre creştinii şi sabeenii care au crezut n Allah şi n Ziua de Apoi... Aaliy Ibn Talha a preluat de la Ibn Abas (ra) comentariul: după aceea, Allāh (swt) a revelat: Acela care doreşte o altă religie dect Islamul, nu-i va fi acceptată, şi el se va afla n Lumea de Apoi printre cei pierduţi.(3:85).

Această explicaţie a lui Ibn Abas (ra) precizează că Allāh (swt) nu va mai accepta nicio faptă şi nici un lucru, de la nimeni, dect dacă este conform nvăţăturilor lui Muhammad (saas), nvăţături (legi) care sunt instituite după cum Allāh (swt) i-a revelat acestuia.

Inainte de Muhammad (saas), acela care a urmat calea profetului ce a fost trimis la neamul lui, acela a fost pe calea cea bună, căci a urmat călăuzirea cea dreaptă şi a fost mntuit.

3. De ce evreii sunt numiţi iudei*


Evreii sunt adepţii Profetului Moise (Muusa) care se slujea de Tora atunci cnd decidea ceva.

Yahuud () nseamnă a se rentoarce cu căinţă pe calea cea dreaptă, aşa cum a spus Moise: ... ... - ...iată că ne ntoarcem la Tine, căindu-ne... (7:156).

Nota bene:
* / al-yahuud / al-yahuudii iudeu / iudei - n sens general, nseamnă o persoană a cărei religie este iudaismul. In sens de bază se referă la descendenţii evreilor din timpurile străvechi, devenit un atribut al acelei persoane care l avea strămoş pe Iuda, al patrulea fiu al lui Iacob. Membrii acestui neam al lui Iuda, mpreună cu descendenţii lui Benjamin, frate de tată cu Iuda, au pus bazele Regatului lui Iuda.

In antichitate, inițial, iudeii fie că erau numiţi astfel cu referire la descendenţa lor din tribul lui Iuda, una dintre cele doisprezece seminţii care s-au rentors n ţinutul sfnt; fie că li se spunea astfel ca distincţie ntre locuitorii Regatului lui Iuda, care se formase n sudul actualului Israel, faţă de rivalii lor din nord, locuitorii Regatul lui Israel.

Iniţial, acestor neamuri semitice li se spunea evrei, cunoscuţi sub titlul de israeliţi şi care şi-au păstrat acest supra-nume de la ntoarcerea lor n ţinutul sfnt şi pnă la sfrşitul Exilului babilonian (538 .e.n.). După Exilul babilonian, ei şi-au luat supra-numele de iudei pentru a sublinia identitatea lor ca adepţi ai iudaismului, fiind singurii supravieţuitori ai Exilului. Celelalte triburi evreieşti au fost mprăştiate şi asimilate de populaţiile din teritoriile Imperiului Neo-asirian, după cucerirea asiriană din 721 .e.n. - apud Encyclopedia Britannica


4. De ce creştinii sunt numiţi ajutoare - - Ansaar


In sura As-saff (), verset 14, Allāh (swt) spune: ...cnd a zis Isus, fiul Mariei, către apostoli: "Cine sunt ajutoarele mele n chemarea la Allah?" Şi i-au răspuns apostolii: "Noi suntem ajutoarele lui Allah!"... .
"Ei au fost numiţi Al-Ansaar pentru că ei erau locuitori ai unui ţinut numit An-Naasira - Nazaret" aşa cum spun Qataada, Ibn Jurayj şi Ibn Abas.

Allāh (swt) ştie cel mai bine.

Cnd Allāh (swt) a trimis pe ultimul Său profet, Muhammad (saas), pentru toţi Copii lui Adam, omenirii i s-a cerut să creadă n el, să l asculte şi să se abţină de la ce li s-a interzis, iar cei care mplinesc aceste cerinţe, aceia sunt adevăraţii credincioşi.

Membrii Comunităţii lui Muhammad (saas) sau ai - Umma au fost intitulaţi drept-credincioşi muuminiin pentru profunda lor credinţă şi statornicie şi pentru că ei cred n toţi profeţii de dinainte şi n Nevăzut.

5.Cine sunt Sabeenii saabiuun


Există opinii diferite n ceea ce priveşte identitatea sabeenilor.

Sufiaan At-Tauurii ( ) spune că a preluat de la Abuu Sulaym că Mujaahid a spus: Sabeenii sunt ceva ntre al-Majuusii, iudei şi creştini. Ei nu au o religie anume.

Ibn Abi Najiyh ( ), Aataa şi Saiid bin Jubayr au aceeaşi opinie.

Alţii spun că sabeenii sunt o sectă derivată dintre Oamenii Cărţii care credeau n revelaţiile din Psalmi - az-Zabuur , iar alţii spun că ei erau dintre aceia care adorau ngerii şi stelele.

Posibil, cea mai aproape de adevăr este opinia lui Mujaahid şi a celor care sunt de acord cu el, precum Uahb bin Munabbih ( ): Sabeenii nu sunt nici iudei, nici creştini, nici al-Majuusii şi nici politeişti. Mai degrabă ei nu avea nicio religie anume de urmat sau de propovăduit, pentru că ei trăiau n acord cu fitra lor. De aceea, idolatrii obişnuiau să i numească pe cei care se rentorceau la Islam cu denumirea de - sabi adică cei care au abandonat orice altă religie de pe pămnt. Unii nvăţaţi spun că sabeenii sunt aceia care nu au primit niciodată vreun mesaj, de la nici un profet.

Insă Allāh (swt) ştie cel mai bine!

[B]Nota bene:[/B]
- fitra - termen din filosofia Islamului care are ca omolog n limba romnă cuvntul fire n sens de fel de a fi ori stare naturală iniţială, originară, n afara oricăror influenţe de orice fel.

In lucrarea Expound on Islam, Ibn Taymiyya explică ceea ce nseamnă fitra:
Orice fiinţă umană este născută n stare de Islam. Dacă această stare nu este ntreruptă de credinţele şi concepţiile greşite ale familiei şi societăţii, oricine şi poate da seama de adevărul Islamului şi să revină la el.

Profetul (saas) a spus: Toţi oamenii sunt născuţi cu fitra, starea naturală de Islam. Părinţii lor i fac iudei, creştini sau zoroastrişti. (hadith autentic)

Ceea ce el a vrut să spună este că există o stare naturală (fire) cu care Allāh (swt) l-a creat pe om, şi aceasta este starea de Islam.
......
Fitra este starea originară a omului, necoruptă şi nealterată de credinţe şi practici adoptate sau impuse ulterior, pregătit să accepte principiile Islamului.
.......
Profetul (saas) a spus: Omul este născut cu o perfectă a doua natură fitra - la fel ca puii animalelor născuţi asemenea părinţilor lor, pe deplin formaţi n auz, văz sau alte simţuri.

El a subliniat prin aceasta că un suflet nealterat este ca un trup nealterat, iar defectele apar ca urmare a intervenţiei ulterioare a ceva nespecific, străin de starea iniţială.

Muslim a colecţionat n Sahiih-ul său un hadith provenind de la Ibn Himar, n care se relata că Rasuūl_Allāh (saas) a spus că Allāh (saas) i-a revelat: Am creat omenirea să mi fie credincioasă Mie şi nimănui altcuiva; după aceea diavolii a venit pe urmele oamenilor şi i-au abătut. Ei au interzis ceea ce Eu am permis şi le-au poruncit să Îmi facă asociaţi, ceea ce Eu nu am permis niciodată.

Fitra este tot att de reală precum este adevărat că lumina ochilor vine de la soare. Oricine care are ochi, poate vedea soarele, dacă nu are un văl să i acopere vederea. Credinţele eronate precum iudaismul, creştinismul şi zoroastrismul sunt asemenea unor văluri, oprind pe oameni să vadă adevărul.
......
Deşi oamenii sunt născuţi n stare de fitra, aceasta nu nseamnă că omul este născut şi cu credinţa Islamului. Este evident că atunci cnd un om iese afară din pntecul mamei sale, el nu ştie nimic. Oamenii sunt născuţi numai cu sufletul necorupt, care este capabil să vadă adevărul Islamului şi să adere la el şi dacă nu se petrece nimic care să i pervertească inima, va deveni, probabil, musulman.

Această puterea de a cunoaşte şi de a acţiona care se transformă n Islam, atunci cnd nu există nimic care să o corupă sau să o afecteze, este starea de fitra n care omul a fost creat de Allāh (swt). [ (Fataaua) - 4:245-7)]