VERSETELE 63 şi 64
63. Şi am încheiat Legământul cu voi şi am înălţat asupra voastră Muntele. “Ţineţi ceea ce v-am dat cu tărie şi amintiţi-vă ceea ce este într-aceea! Poate veţi fi cu frică!”

64. Apoi v-aţi îndepărtat, după aceea, şi de n-ar fi fost Harul lui Allāh asupra voastră şi Indurarea Lui, aţi fi fost printre cei pierduţi.


Legământul cu evreii


Allāh (swt) le-a amintit Copiilor lui Israel despre jurămintele, legământul şi promisiunile pe care El (swt) le-a făcut cu ei, şi anume: de a crede numai în El, Unul, fără parteneri; de a urma pe trimişii Săi.

Allāh (swt) afirmă că atunci când s-au făcut jurămintele cu ei, El (swt) a înălţat muntele deasupra capetelor lor şi, de aceea, ei sunt convinşi că acel legământ a fost făcut cu Allāh (swt) şi că se pot baza pe acesta din tot sufletul şi cu toată seriozitatea.

Prin urmare, Allāh (swt) a spus « Şi când am ridicat Noi Muntele deasupra lor, ca şi când ar fi fost un umbrar, şi ei şi-au închipuit că va cădea peste ei, [le-am zis]:"Ţineţi cu putere ceea ce v-am dat şi aduceţi-vă aminte de ceea ce se află înlăuntru! Poate că voi vă veţi teme!"» (7:171).

Muntele despre care se face vorbire aici este muntele At-Tuur*, aşa cum este revelat în sura «Al-Aaraaf (ÇáĂÚŃÇĘ)», după cum explică în tafsiyr-urile lor: Ibn Abas, Mujaahid, Aataa’, Ikrima, Al-Hasan, Ad-Dahhaak, Ar-Rabiy’ bin Anas şi alţii. Şi aceasta este evident.

Există o altă relatare de la Ibn Abas (ra) care a spus: „Muntele At-Tuur este un fel de munte care este plin de vegetaţie, iar dacă pe el nu creşte nimic, atunci el nu se poate numi At-Tuur.”

Şi în hadith-ul referitor la încercări anterior menţionat, Ibn Abas (ra) a spus: „Când ei (evreii) au refuzat să se supună, Allāh (swt) a ridicat muntele deasupra capetelor lor, poate că ei vor auzi. ”

Al-Hasan a explicat că afirmaţia lui Allāh (swt) « ...Ţineţi ceea ce v-am dat cu tărie ...» se referă la a respecta cu tărie «Tora».

Mujaahid a spus că expresia această înseamnă că Allāh (swt) le-a poruncit „să o urmeze întru totul.”
Abuu Al-Aaliya şi Ar-Rabiy’ au spus că înseamnă: „Citiţi Tora şi aplicaţi-o”.

Declaraţia lui Allāh (swt) « ...Apoi v-aţi îndepărtat, după aceea,... » înseamnă: „ - Chiar dacă aţi făcut un legământ ferm, voi tot v-aţi abătut şi aţi încălcat jurămintele voastre. ”

« ....şi de n-ar fi fost Harul lui Allāh asupra voastră şi Indurarea Lui, aţi fi fost printre cei pierduţi.» înseamnă: „ – Şi v-am dat iertare şi v-am trimis profeţi şi mesageri.”, iar « ...aţi fi fost printre cei pierduţi. » înseamnă că vor fi în pierdere şi în această viaţă şi în Viaţa de Apoi, pentru că nu şi-au respectat jurămintele.

Nota bene:
* Există şi o descrierea făcută şi de Biblie referitor la acest eveniment unde se spune că atunci când Allāh (swt) l-a chemat la El pe Moise şi El şi-a făcut simţită prezenţa, muntele Sinai se făcuse ca un fum, pentru că Allāh (swt) cobora precum un Foc şi pământul s-a cutremurat. Tot în Biblie se spune că oamenii au văzut tunete şi fulgere şi au auzit un glas de goarnă sunând, iar Allāh (swt) a poruncit lui Moise să le spună oamenilor să nu dea năvală să Il vadă căci vor muri toţi aceia ce vor pune piciorul fie şi numai la poalele muntelui.