VERSETELE 65 şi 66
65. Voi ştiţi ce au păţit aceia dintre voi care au nesocotit Sabatul şi le-am zis lor: "Să fiţi maimuţe dispreţuite!"

66. Şi i-am făcut pildă pentru cei din vremea lor şi pentru cei de după ei, ndemnare pentru cei cu frică.


1.Evreii ncalcă Sabatul


Allāh (swt) a spus: ... Voi ştiţi... . Această expresie nseamnă: O, evrei, aduceţi-vă aminte... despre cum au fost pedepsiţi locuitorii acelui aşezămnt care nu s-au supus poruncilor lui Allāh (swt), şi şi-au ncălcat jurămintele lor, şi au rupt legămntul n ceea ce priveşte sfinţenia Sabatului*.

Acei oameni au căutat să folosească trucuri pentru a scăpa de obligaţia de a respecta Sabatul şi au pus năvoade şi au aruncat undițele lor n mare ca să pescuiască, nainte de Sabat. Dacă peştele venea din abundenţă smbătă, ei puneau capcane şi năvoade şi pentru restul zilei. In timpul nopţii, evreii adunau peştele, nainte ca Sabatul să se fi sfrşit.

Pentru că au făcut astfel, Allāh (swt) i-a preschimbat din oameni n maimuţe, animalele care au forma corpului cea mai asemănătoare cu forma trupului omenesc.

Faptele lor rele şi trucurile lor păreau erau săvrşite n aşa fel nct să pară fapte bune, dar, n realitate, erau ticăloşii, deci pedeapsa pe care au primit-o a fost pe măsura nelegiuirii lor.

Această istorisire a fost redată n detaliu n sura Al-Aaraaf, verset 163, n care Allāh (swt) a revelat: Intreabă-i pe ei despre cetatea care era aşezată lngă Mare, cnd ei au călcat Sabatul! Peştii au venit la ei n ziua Sabatului, ieşind la suprafaţă; dar n ziua cnd nu era Sabat, n-au venit la ei. Astfel i-am ncercat Noi pentru abaterea lor din drum.

In tafsiyr-ul său, Al-Auufii a relatat că Ibn Abas (ra) a spus: ...şi le-am zis lor: "Să fiţi maimuţe dispreţuite!" nseamnă că Allāh (swt) a preschimbat corpurile lor n corpuri de maimuţe şi porci. Cei tineri au fost transformaţi n maimuţe, iar cei bătrni n porci.

Şaybaan An-Nahuii ( ) a relatat că afirmaţia lui Allāh (swt) ..şi le-am zis lor: "Să fiţi maimuţe dispreţuite!" a fost explicată de Qatada astfel: Acest popor a fost transformat n maimuţe urlătoare cu coadă, iar nainte erau bărbaţi şi femei.

Nota bene:
* Sabat ziua de smbătă care este statornicită de Allāh (swt) ca zi nelucrătoare pentru israeliţi, ca un semn ntre El şi popor. Nerespectarea acestui legămnt se pedepseşte cu moartea, conform versetelor din Exodul Bibliei


2.Maimuţele şi porcii nu provin din acel popor
care a fost pedepsit de Allāh (swt)


Ibn Abi Haatim a preluat de la Ibn Abas ra: Aceia care au ncălcat Sabatul au fost transformaţi n maimuţe şi au murit fără urmaşi.

Ad-Dahhaak a preluat şi el de la Ibn Abas (ra) că: Allāh (swt) i-a transformat n maimuţe pentru păcatele lor. Ei au mai trăit pe pămnt numai trei zile, pentru că nicio persoană care este transformată nu poate trăi nicicum mai mult de trei zile. Ei nici nu pot mnca, nici nu pot bea şi nici urmaşi nu pot avea. Allāh (swt) le-a transformat corpurile n corpuri de maimuţe, iar El (swt) face ceea ce El voieşte, cu cine voieşte şi poate preschimba ceva n altceva, după cum vrea. Pe de altă parte, Allāh (swt) a creat şi maimuţele şi porcii şi toate celelalte creaturi n şase zile, iar El (swt) a spus aceasta n Cărţile Sale.

Afirmaţia lui Allāh (swt) Şi i-am făcut pildă pentru cei din vremea lor... nseamnă că Allāh (swt) a dat, pentru toată lumea, un avertisment o pildă - - nakalaa din pedeapsa pe care a aplicat-o pentru ncălcarea sfinţeniei Sabatului acelor oameni.

La fel a revelat Allāh (swt) şi despre Faraon, spunnd: Atunci l-a lovit pe el Allah cu pedeapsa Lumii de Apoi şi a acestei lumi. (79:25)

Declaraţia lui Allāh (swt) ...pentru cei din vremea lor şi pentru cei de după ei... nseamnă şi pentru alte localităţi.

Ibn Abas (ra) a explicat: Aceasta nseamnă: - Am făcut din acest sat un exemplu pentru satele din jur, prin felul n care i-am pedepsit pe aceştia.

Această explicaţie este susţinută de o altă afirmaţie a lui Allāh (swt) care a revelat: Noi am nimicit cetăţile (populaţiile) din jurul vostru şi am tlcuit (de mai multe ori, pentru ei) semnele (dovezile, evidenţele, versetele, pildele, revelaţiile) n fel şi chip, n nădejdea că ei se vor ntoarce (către adevăr şi vor crede n Allāh (swt) Unul adică monoteismul islamic). (46:27).

Aşadar, Allāh (swt) i-a făcut pe ei un exemplu şi pentru cei contemporani lor, dar şi o pildă de luare aminte pentru generaţiile următoare şi, de aceea Allah (swt) a spus: ...ndemnare pentru cei cu frică..

Cu alte cuvinte, acest yat nseamnă: suferinţa şi pedeapsa care s-au abătut asupra acestor neamuri nu au fost dect consecinţele ce le-au avut de suportat pentru ncălcarea interdicţiilor impuse de Allāh (swt) şi pentru nșelătoriile lor.

Insă, cei care au taquua, ar trebui să se ţină departe de astfel de comportament pentru ca să nu se abată şi asupra lor aceeaşi pedeapsă.

Imamul Abuu Abdulah bin Batta ( ) a relatat că Abuu Hurayra (ra) a aflat de la Rasuūl_Allāh (saas) ndemnul:
Nu faceţi ceea ce evreii au făcut, ncălcnd ceea ce Allāh (swt) a interzis, prin nşelătorii de cea mai joasă speţă.

Acest hadith are un lanţ bun de naratori.
Allāh (swt) ştie cel mai bine.

Nota bene:
* In textul arab al Nobilului Coran este: ٰ - ad litteram: L-a făcut Allāh un exemplu prin pedeapsa... sau L-a făcut Allāh pildă prin pedeapsa...