VERSETELE 68, 69, 70 şi 71
68. Au zis: "Roagă-te pentru noi Domnului tău să ne arate limpede cum să fie!". El a răspuns: "Iată, El zice ca ea să fie o vacă nici prea bătrână, nici prea tânără, ci de vârstă mijlocie, între acestea. Şi acum faceţi ce vi se porunceşte!"

69. Au zis: "Roagă-te pentru noi Domnului tău să ne arate limpede culoarea ei!" A răspuns: "Iată, El zice să fie o vacă de culoare galben strălucitor, să placă privitorilor".

70. Au zis: “Roagă-te pentru noi Domnului tău să ne arate care să fie ea, căci vacile sunt la fel în ochii noştri, dar noi, dacă va voi Allah, vom fi bine îndreptaţi!”

71. A zis: „Iată, El zice să fie o vacă nu slăbită, ce ară pământul şi adapă semănăturile, ci sănătoasă, fără nici o pată pe ea”. Au zis: „Acum ai adus adevărul!” Şi au junghiat-o, dar puţin a lipsit să nu o facă.


Evreii caută pricini şi răsplata pentru aceasta


Allāh (swt) evocă felul cârtitor de a fi al evreilor şi menţionează multele şi inutilele întrebări pe care le-au pus Profetului Moise (as). Din aceste două motive, Allāh (swt) le-a făcut cât mai dificilă de împlinit alegerea.

Dacă ar fi sacrificat o vacă oarecare, aceasta ar fi fost exact ceea ce trebuia pentru ca porunca lui Allah (swt) să fie împlinită; aşa cum explică Ibn Abas şi Aabiida. Insă evreii s-au complicat în detalii, iar Allāh (swt) le-a îngreunat sarcina pe măsură.

Ei au spus: « ...Roagă-te pentru noi Domnului tău să ne arate limpede cum să fie!...» - în sensul de a obţine detalii despre înfăţişarea animalului.

Moise (as) a răspuns: « ...Iată, El zice ca ea să fie o vacă nici prea bătrână, nici prea tânără, ci de vârstă mijlocie, între acestea..... » adică nici bătrână şi nici viţică.

Aceasta este opinia lui Al-Aaliya, As-Suddii, Mujaahid, Ikrima, Aatiya Al-Auufii, Aataa’ Al-Khuraasaanii (ÚóŰóÇÁ ÇáúÎőŃóÇÓóÇäöíű), bin Munabbih, Ad-Dahhaak, Al-Hasan, Qataada, Ibn Abas.

Ad-Dahhaak a relatat că Ibn Abas (ra) a spus: „«..ci de vârstă mijlocie, între acestea. ...» adică nici tânără nici bătrână, ci una la maturitate, când este şi puternică şi bine formată.”

In tafsiyr-ul său, Al-Auufii a menţionat că Ibn Abas (ra) a spus: „«...de culoare galben strălucitor.... » adică de culoare alb-gălbui închis. ”

As-Suddiiy a spus: „«...să placă privitorilor... » adică să fie frumoasă pentru cei care o văd.”

Aceeaşi părere are şi Al-Aaliya, Qataada şi Ar-Rabiy’ bin Anas .

Uahb bin Munabbih a explicat: „Dacă te uiţi la trupul ei (al vacii) să ţi se pară că vezi soarele strălucind prin pielea ei. ”

Versiunea modernă a Torei spune că această vacă ar fi fost roşie, dar aceasta este o greşeală, ori, poate că, acea vacă era de un galben închis încât să pară brună sau roşiatică.
Allāh (swt) ştie cel mai bine.

« ...Roagă-te pentru noi Domnului tău să ne arate care să fie ea, căci vacile sunt la fel în ochii noştri... » adică să le fie descrisă mai exact acea vacă, deoarece toate par la fel pentru ei, «...dacă va voi Allah, vom fi bine îndreptaţi!» - dacă Allāh (swt) va voi să o descrie exact.

«... Iată, El zice să fie o vacă nu slăbită, ce ară pământul şi adapă semănăturile, ...» adică o vacă nefolosită la muncă în agricultură sau la irigat, ci să fie una sănătoasă şi frumoasă.

Abdurazaq a preluat de la Ma’mar explicaţia lui Qataada referitor la expresia: „«...ci sănătoasă ..» - „Inseamnă că vaca nu avea nici un defect.”

Aceasta este şi opinia lui Abuu Al-Aaliya şi Ar-Rabiy’.

Mujaahid a spus că această exprimare se referă la faptul că vaca aceea nu avea nici un defect, iar Al-Khuraasaanii spune că înseamnă că vaca nu avea nici un defect fizic, nici pe corp şi nici pe picioare.

« ...Şi au junghiat-o, dar puţin a lipsit să nu o facă.» - Referitor la această ultimă parte din verset Ad-Dahhaak a spus că Ibn Abas (ra) a explicat: „ Aceasta înseamnă că aproape că au refuzat să facă această sacrificare.”

Iar aceasta înseamnă că evreii ezitau să împlinească porunca sacrificării vacii, cu toate că primiseră răspunsuri la toate întrebările lor referitoare la aspectul fizic al animalului.

In aceste versete, evreii sunt criticaţi pentru tendinţa lor de a căuta pricină în orice situaţie, pentru că se poate concluziona că singurul lor motiv de a nu împlini ceea ce li se cere este tocmai această atitudine şi, de aceea, ei au ezitat până în ultimul moment să sacrifice acea vacă.

Aabiida, Mujaahid, Uahb bin Munabbih, Al-Aaliya şi Zayd bin Aslam au spus: „Evreii au plătit foarte scump această vacă.” Iar aici sunt divergenţe de opinie.