VERSETELE 78 şi 79
78. Şi printre ei sunt nenvăţaţi care nu cunosc Scriptura, ci au doar năluciri şi ei doar bănuiesc.

79. Dar vai acelora care plăsmuiesc Scriptura cu minile lor şi spun "Aceasta este de la Allah", pentru a dobndi prin aceasta o mică simbrie! Vai pentru ceea ce minile lor au scris şi vai lor pentru ceea ce agonisesc!


1. Despre semnificaţia cuvntului analfabet - - Ummii


Allāh (swt) a spus: Şi printre ei sunt nenvăţaţi.... - ua minhum Ummiiuuna - adică dintre Oamenii Cărţii după cum afirmă Mujaahid.

- Ummiiuun este pluralul lui - Ummii care nseamnă o persoană care nu ştie să scrie aşa cum explică Abuu Al-Aaliya, Ar-Rabiy, Qataada, Ibrahim An-Nakhaii, dar şi aţii.

Acest nţeles a fost lămurit de cuvintele lui Allāh (swt) ...care nu cunosc Scriptura... - referindu-se la cei care nu au ştiinţă despre ceea ce conţine Scriptura.

- Ummii - este un epitet cu care a fost descris Profetul Muhammad (saas), pentru că el era analfabet.

De exemplu, Allāh (swt) a spus: Şi tu nu ai citit mai nainte de ea nici o altă carte şi nici nu ai scris-o cu dreapta ta [fiindcă era neştiutor de carte]. Atunci s-ar fi ndoit cei care tăgăduiesc Adevărul. (29:48).

Profetul (saas) nsuşi a spus:
Noi suntem un popor neşcolit, nici (nu ştim) a scrie şi nici a socoti; luna (anului) este aşa...şi aşa...şi pe dincolo...(n.a. - spre exemplu: 30 sau 29 de zile.)
- ǔ


Acest hadith evidenţiază faptul că musulmanii nu se bizuiesc numai pe cărţi sau pe calcule ca să hotărască timpul n care să facă actele lor de adorare. Allāh (swt) a spus: El este Cel care le-a trimis celor fără ştiinţă de carte un Trimis dintre ei..., (62:2).

2. Ce nseamnă - Amaaniia


Ad-Dahhaak a preluat explicaţia lui Ibn Abas (ra) referitoare la afirmaţia lui Allāh (swt) - Illaa Amaaniia ad lit.: nu sunt dect pofte - ...ci au doar năluciri... că nseamnă Ei nu rostesc dect falsele lor jinduiri.

S-a mai spus că - Amaaniia nseamnă dorinţe şi speranţe.

Mujaahid a explicat: Allāh (swt) i-a descris pe Ummiiuun ca fiind acei oameni care, deşi nu pricep nimic din ceea ce este scris n Cărţile pe care Allāh (swt) le-a revelat lui Muusa (as), ei spun născociri şi strmbătăți.

Prin urmare, cuvntul - Amaaniia din acest context se referă la năluciri şi minciuni.

Mujaahid a spus că afirmaţia lui Allāh (swt) ...ei doar bănuiesc... nseamnă Ei mint., iar Qataada, Al-Aaliya şi Ar-Rabiy spun că nseamnă: Fac născociri diavoleşti pe seama lui Allāh (swt).

3. Vai de iudeii cei ticăloşi!


Allāh (swt) a spus: Dar vai! acelora care plăsmuiesc Scriptura cu minile lor şi spun "Aceasta este de la Allah", pentru a dobndi prin aceasta o mică simbrie! ....

Aceştia sunt o altă categorie de iudei: aceia care ndeamnă la rătăcire prin strmbătăți şi minciuni despre Allāh (swt), jinduind să agonisească pe nedrept proprietățile altora. Dar vai! ... - uaylun - expresia nseamnă a căderea n distrugere şi pieire şi este foarte des folosită de arabi.

Az-Zuhrii a preluat de la Oubayd_Allāh bin Abdulah ( ) următorul comentariu a lui Ibn Abas ra:
O, musulmani, cum puteţi să cereţi lămuriri Oamenilor Cărţii, cnd voi aveţi cea mai nouă Carte de la Allāh (swt), aceea care i-a fost revelată Profetului Său, şi pe care chiar acum voi o recitaţi?! Oare nu v-a revelat vouă Allāh (swt) că Oamenii Cărţii au distorsionat Cartea Lui şi au modificat-o şi au scris alta cu propriile lor mini şi, apoi, au spus: Aceasta este de la Allāh (swt)! ca să agonisească un preţ de nimic pentru ea?! Oare ştiinţa care vi s-a dat nu vă interzice vouă să mergeţi să le cereţi lor lămuriri?! Pe Allāh! Nu am văzut pe niciunul dintre ei care să vină să vă ntrebe pe voi despre ceea ce vi s-a revelat!

Această relatare a fost colectată de Al-Bukhaarii.

Al-Hasan Al-Basrii a spus: ..mica simbrie... din acest verset, nseamnă viaţa aceasta lumească, cu tot ceea ce ea cuprinde.

Afirmaţia lui Allāh (swt) Vai pentru ceea ce minile lor au scris şi vai lor pentru ceea ce agonisesc! nseamnă: Vai de ei pentru ceea ce au scris ei, cu minile lor: pentru minciunile lor, pentru născocirile şi invenţiile lor; vai de ei pentru ceea ce şi-au nsuşit pe nedrept.

Ad-Dahhaak a spus că Ibn Abas (ra) a explicat: Vai ! - nseamnă chinul ce li s-a menit lor, pentru minciunile lor pe care le-au scris cu mna lor, iar ....vai lor pentru ceea ce agonisesc! nseamnă ceea ce au luat pe nedrept de la alţii, fie el om de rnd sau mai presus.