VERSETUL 87
I-am dăruit lui Moise Cartea şi am făcut să-i urmeze alţi trimişi. I-am dat lui Isus [Isaa], fiul Mariei [Maryam], semnele desluşite şi l-am ntărit pre el cu duhul sfnt. Insă de fiecare dată cnd a adus la voi un trimis, ceea ce nu plăcea sufletelor voastre, v-aţi semeţit şi pe o parte dintre trimişi i-aţi nvinuit de minciună, iar pe o altă parte i-aţi răpus.


1.Din aroganţă, iudeii tăgăduiesc şi ucid pe profeţii trimişi lor


Allāh (swt) a subliniat insolenţa Copiilor lui Israel, răzvrătirea lor, sfidarea şi aroganţa cu care i-au tratat pe profeţi, ca să urmeze poftele şi plăcerile lor. Allāh (swt) a revelat că i-a dat lui Moise Cartea, Tora, şi că iudeii au schimbat-o, au răstălmăcit-o, şi au sfidat poruncile nscrise n ea şi au schimbat pnă şi nţelesul ei.

Allah (swt) a trimis după Moise şi alţi mesageri şi profeţi care au ţinut legea acestuia, după cum El (swt) Insuşi a revelat: Noi am pogort Tora, n care este călăuzire dreaptă şi lumină. După ea judecă profeţii cei supuşi voinţei lui Allah, rabinii şi nvăţaţii, pentru cei care s-au iudaizat, căci lor li s-a ncredinţat spre păstrare Scriptura lui Allah şi ei sunt martori pentru ea. .... (5:44).

Aceasta este raţiunea pentru care Allāh (swt) a revelat aceste cuvinte: ...şi am făcut să-i urmeze alţi trimişi... - ua qaffainaa min badihi bir-rusuli .

As-Suddii a preluat de la Abuu Maalik că nţelesul lui - qaffainaa este le-a succedat, n vreme ce alţii spun că nseamnă le-a urmat; ambele nţelesuri fiind plauzibile deoarece Allāh (swt) a mai spus: Apoi am trimis Noi trimişii Noştri unul după altul...(23:44).

După aceea, Allāh (swt) a trimis pe ultimul profet dintre Copiii lui Israel, pe Isaa(as), fiul Mariei (ra), căruia El (swt) i-a dat poruncă să propovăduiască unele legi care nu fuseseră revelate n Tora.

Şi, pentru ca să se ţină seamă de ele şi să fie respectate, Allāh (swt), prin Atotputernicia Sa, a permis ca Isaa (as) să nfăptuiască unele miracole, cum ar fi: aducerea la viaţă a morţilor, nsufleţirea unei păsări de lut peste care el a suflat, vindecarea bolnavilor dintre care unii suferind de boli incurabile (ciumă, orbire) şi i-a mai şi harul de a prevesti despre cele din Nevăzut, după cum spune Ibn Abas.

Allāh (swt) i-a l-a dat lui Isaa ca ajutor pe - Ruuh Al-Quduus şi aceasta este Jibriil.

Toate aceste semne sunt dovezi despre autenticitatea lui Isaa ca profet şi dovezi ale veridicităţii revelațiilor transmise prin el.

Insă, Copiii lui Israel au devenit şi mai sfidători şi invidioşi pe el şi au respins şi au tăgăduit orice venea de la el sau prin el şi nu au vrut să accepte nici măcar ceea ce era asemănător cu anumite revelaţii din Tora, după cum Allāh (swt) a revelat despre Isaa care a zis: Eu ntăresc ceea ce a fost revelat n Tora mai nainte de mine şi vă voi ngădui o parte din cele ce v-au fost oprite. Eu v-am adus semne de la Domnul vostru, ... (3:50).

Copiii lui Israel s-au purtat n cel mai crunt mod cu profeţii, respingndu-i pe unii, iar pe alţii ucigndu-i deoarece ei propovăduiau legi şi reguli care erau diferite de ceea ce ei predicau şi mpotriva a ceea ce ei jinduiau.

Profeţii predicau legile Torei cele reale, nealterate de nvăţaţii iudei şi, de aceea, poporului lui Israel i era greu să creadă n aceşti profeţi. Aşadar, ei i-au tăgăduit pe unii dintre profeţi, iar pe alţii i-au ucis.

De aceea, Allāh (swt) a spus: Insă de fiecare dată cnd a adus la voi un trimis, ceea ce nu plăcea sufletelor voastre, v-aţi semeţit şi pe o parte dintre trimişi i-aţi nvinuit de minciună, iar pe o altă parte i-aţi răpus.

2.Jibriil este - Ruuh Al-Quduus


Dovada că Jibriyl este - Ruuh Al-Quduus este făcută de Ibn Masuud prin argumentele aduse ca explicaţie a acestui verset, iar Ibn Abas, Muhammad bin Kab, As-Suddii, Ar-Rabiy bin Anas , Aatiya Al-Auufii şi Qataada sunt de aceeaşi părere, mai ales că Allāh (swt) Insuşi a explicat aceasta revelnd: A cobort cu el Duhul cel credincios (Jibriil), / peste inima ta (O, Muhammad !), pentru ca tu să fii dintre prevenitori ,... (26:193-194).

Al-Bukhaarii a colecţionat o relatare de la Aaişa ( ) (ra) n care ea spune că:
Trimisul lui Allāh (saas) a ridicat un minbar* n moschee pentru renumitul poet Hassaan bin Thaabit ( ). El se urca la minbar şi, de acolo, şi recita poemele prin care-i satiriza pe duşmanii Profetului (saas). Ascultndu-i poeziile, Trimisul lui Allāh (saas) a spus:
- O, Allāh, ajută-l pe Hassaan prin Ruuh Al-Quduus pentru că el i ţine partea profetului Tău!

Abuu Daauud a colecţionat acest hadith n Sunan-ul său, precum a făcut şi At-Tirmidzii care l-a calificat ca fiind sahiih - autentic.

Ibn Hibbaan a colecţionat n Sahiih-ul un hadith provenind de la Ibn Masuud care l-a auzit pe Rasuūl_Allāh (saas) spunnd:
Ruuh Al-Quduus m-a nştiinţat că nici un suflet nu va muri pnă ce nu va mplini ce i s-a prescris şi nu va ajunge la termenul limită (al vieţii sale). Prin urmare, aveţi taquua (frică de Allāh (swt)) şi căutaţi cele necesare traiului vostru n cel mai potrivit fel.


Nota bene:
* minbar cuvnt mprumutat n limba romnă din limba arabă - minbar care este un mic podium, o construcţie similară amvonului, fie că este un mic balcon, fie că este o mică scenă, unde predicatorul (imam, şeic sau nvăţat) şi ţine predica khutba - ɻ


3.Iudeii ncearcă să-l ucidă şi pe Profetul Muhammad (saas)


Az-Zamakhşarii a explicat afirmaţia lui Allāh (swt) pe o parte dintre trimişi i-aţi nvinuit de minciună, iar pe o altă parte i-aţi răpus - (ad litteram: o parte i respingeţi* şi o parte i ucideţi* fafariiqaan kadzabtum ua fariiqaan taqtuluun) - Allāh (swt) nu a spus i-aţi ucis
pentru că evreii şi n viitor vor ncerca să l ucidă pe Profet, folosindu-se de otravă şi vrăji.

In timpul suferinţei sale de dinainte de moarte, Profetul (saas) a spus:
Incă mai simt efectul la ceea ce am mncat (n.a. - din oaia otrăvită) n Khaybar, şi acum, cnd este timpul ca vena să se oprească. (n.a. nsemnnd cnd moartea este aproape)

Acest hadith a fost colecţionat de Al-Bukhaarii şi mulţi alţii.

Nota bene:
* - kadzabtum - nseamnă i respingeţi, i tăgăduiţi - şi este format din verbul - kadzab care nseamnă a minţi, a se dezice sau a respinge, a tăgădui, a renega. In acest verset, este folosit cu sensul de a tăgădui pe cineva, a-l respinge, a-l renega, care a fost tradus n limba romnă prin expresia a nvinui de minciună care cuprinde ambele sensuri ale verbului - kadzab .

Forma verbului este prezentul şi nu trecutul, n textul arab, nsă, n romnă a fost preferat trecutul pentru că aceste fapte s-au petrecut, iar Muhammad (saas), fiind ultimul Profet, care si el a murit, evreii nu vor mai avea, practic, n prezent sau n viitor, pe cine, n calitate de profet sau mesager, să nvinuiască de minciună sau să ucidă.

Acestui verb i-a fost adăugat sufixul - care nseamnă voi, pe el, prin urmare acesta are nţelesul extins: voi l tăgăduiţi pe el pentru că l consideraţi mincinos.

*Asemenea, şi verbul a ucide sub forma conjugată - taqtuluuna este tot la timpul prezent n textul arab al Coranului, nsă din aceleaşi motive a fost preferată forma de trecut n traducerea sensurilor.