VERSETUL 88
Au zis ei: “Inimile noastre sunt învăluite”. Dar i-a blestemat Allāh pentru necredinţa lor şi doar puţin cred ei.


Muhammad in Ishaaq a relatat că Ibn Abas (ra) a explicat că « Inimile noastre sunt învăluite.... – ÛõáúÝ- ghulf» înseamnă „inimile noastre sunt obscure.”

Mujaahid a explicat că aceasta înseamnă „inimile noastre sunt acoperite.”, iar Ikrima a spus că „ele sunt pecetluite”.

Abuu Al-Aaliya a spus: „Ele nu pot pricepe.”

Mujaahid şi Qataada au spus că Ibn Abas (ra) recita acest verset dându-i sensul tăgăduitor al afirmaţiilor ideilor: „inimile noastre au multă ştiinţă şi nu avem nevoie de învăţăturile tale (O, Muhammad !)”. Aceasta este opinia lui Aataa’ şi a lui Ibn Abas(ra).

« ...Dar i-a blestemat Allāh pentru necredinţa lor... » înseamnă că Allāh (swt) i-a înlăturat şi i-a privat de la şi de orice fel de faptă bună.

Qataada a spus că « ....doar puţin cred ei.... » înseamnă: „numai puţini dintre ei cred.”

Afirmaţia lui Allāh (swt) că inimile lor sunt «învăluite - ÛõáúÝ - ghulf» este similară cu cea din sura «Fuŝŝilat (ÝÕáÊ)», verset 5: « Ei zic: "Inimile noastre sunt acoperite faţă de aceea la care ne chemi tu, ....».
De aceea, Allāh (swt) a revelat în acest verset: « ....Dar i-a blestemat Allāh pentru necredinţa lor şi doar puţin cred ei....» ceea ce înseamnă că nu este precum susţin ei, ci inimile lor sunt blestemate şi pecetluite, aşa cum a spus Allāh (swt): « [Noi i-am blestemat] din pricina încălcării legământului lor şi necredinţei lor în revelaţiile lui Allah şi uciderii de către ei a profeţilor pe nedrept şi a rostirii cuvintelor: "Inimile noastre sunt învelite". In fapt, Allah le-a pecetluit, pentru necredinţa lor, fiindcă ei nu cred decât foarte puţin.»(4:155).

Există diferenţe de opinie în ceea ce priveşte afirmaţia lui Allāh (swt) « ....şi doar puţin cred ei...» şi « ....ei nu cred decât foarte puţin... ».

Unii erudiţi spun că acest âyat sugerează că numai puţini dintre ei cred cu adevărat, sau că este irelevantă şi nefolositoare credinţa lor în Ziua Invierii, în răsplata sau pedeapsa dată de Allāh (swt) despre care Muusa (as) le-a propovăduit, pentru că ei resping revelaţiile transmise prin Muhammad (saas).

Alţii spun că iudeii, de fapt, nu cred în nimic, deoarece Allāh (swt) a spus: « ...şi doar puţin cred ei...», care înseamnă «nu cred» şi că aceasta are acelaşi înţeles cu expresia uzuală din limbajul colocvial al arabilor: „Cu greu să vezi aşa ceva!” care înseamnă „Nu s-a văzut aşa ceva vreodată.”