VERSETUL 89
Şi când le-a venit Cartea de la Allah, întărind-o pe cea pe care o aveau ei - după ce mai înainte se rugaseră pentru ajutor împotriva celor care nu credeau -, când le-a venit ceea ce ştiuseră, l-au tăgăduit pe el [Muhammad]. Blestemul lui Allah asupra celor care nu cred!


Iudeii aşteptau venirea Profetului,
dar când el a fost trimis ei nu au crezut în el

Allāh (swt) a spus: « ...Şi când le-a venit... » - însemnând iudeilor, « ...Cartea de la Allāh... » - însemnând Coranul pe care Allāh (swt) l-a revelat lui Muhammad (saas), « ....întărind-o pe cea pe care o aveau ei ...» - adică Tora.

Apoi, Allāh (swt) a adăugat: « ...după ce mai înainte se rugaseră pentru ajutor – (pentru venirea lui Muhammad (saas)) împotriva celor care nu credeau... » însemnând: înainte ca acest mesager să vină la ei, iudeii, în mod frecvent, cereau lui Allāh (swt) să le trimită un profet care să-i ajute în războaiele împotriva politeiştilor, duşmanii lor. Ei obişnuiau să spună politeiştilor: „Un Profet ne va fi trimis, chiar înainte de sfârşitul acestei lumi, iar noi, împreună cu el, vă vom nimici, aşa cum au fost nimicite Aad(ÚóÇÏ)* şi Iram (ĆöŃóă) *.”

Muhammad bin Ishaaq a relatat că Ibn Abas a spus:
„Iudeii aveau obiceiul să ceară lui Allāh (swt) (pentru venirea lui Muhammad (saas)) ca să iasă biruitori peste Al-Auus şi Al-Khazraj, înainte ca Profetul (saas) sa fie trimis. Pentru că Allāh (swt) l-a trimis şi arabilor, iudeii l-au respins şi s-au dezis ceea ce obişnuiau să spună despre el. Aşadar, Mu’aadz bin Jabal şi Bişr bin Al-Baraa' bin Ma’ruur bin Salama (Èúä ÓóáóăóÉ ÈöÔúŃ Èúä ÇáúÈóŃóÇÁ Èúä ăóÚúŃőæŃ), le-a spus lor:
- O, evrei, temeţi-vă de Allāh şi treceţi la Islam. Voi mereu aţi cerut lui Allāh (swt) să vi-l trimită pe Muhammad (saas), încă de pe vremea când nu eram credincioşi şi voi mereu ne-aţi spus nouă că va veni şi ni l-aţi descris.
Salaam bin Muşkim (ÓóáűóÇă Èúä ăöÔúßóă) din tribul Banuu An-Nadiir a replicat:
- Nu a adus nimic prin care noi să-l recunoaştem. El nu este profetul despre care ni s-a spus!
Atunci, Allāh (swt) a revelat acest verset cu privire la afirmaţiile lor. « Şi când le-a venit (evreilor) Cartea de la Allāh (acest Coran), întărind-o pe cea pe care o aveau ei (Tora şi Evanghelia)».”


Abuu Al-Aaliya a spus: „Iudeii obişnuiau să ceară lui Allāh (swt) să-l trimită pe Muhammad (saas) ca să iasă biruitori peste necredincioşii arabi. Ei mereu se rugau: «O, Allāh, Trimite-ne Profetul despre care am citit în Tora ca astfel să pedepsim şi să ucidem pe necredincioşi alături de el.» Când Allāh (swt) l-a trimis pe Muhammad (saas), ei au văzut că nu este unul dintre ei şi l-au renegat şi i-au invidiat pe arabi pentru aceasta, chiar dacă ei ştiau că Muhammad (saas) este cu adevărat Trimisul lui Allāh (saas). De aceea, Allāh (swt) a spus: « ...când le-a venit ceea ce ştiuseră, l-au tăgăduit pe el [Muhammad]. Blestemul lui Allah asupra celor care nu cred!».”

Nota bene:
1. « ÚóÇÏ - Aad» – popor antic care a dispărut;
2. « ĆöŃóă - Iram» – oraşul în care locuia acest popor, situat undeva între dune.

Despre poporul lui Aad şi oraşul Iram se menţionează în Nobilul Coran astfel:
a. « Şi [Noi l-am trimis] la [neamul] Aad pe fratele lor Huud, care a zis: “O, neam al meu! Adoraţi-L pe Allah! ...» (11:50);
b. « Adu-ţi aminte de fratele lui Aad, când a prevenit el pe neamul său din Al-Ahqaaf (ÇáĂÍȚÇĘ - dune) - şi au trecut prevenitori şi mai înainte de el şi după el - [zicând]: “Adoraţi-L voi numai pe Allah! Eu mă tem pentru voi de chinul unei zile mari!”» (46:21)

Istoricii, printre care şi At-Tabarii, sunt cu toţii în acord că acest popor erau adoratori de idoli numiţi «sadaa, somoud ori habaa, etc.»

c. « Oare nu ai văzut ce a făcut Domnul tău cu Aad,
/ cu Iram, [cetatea] cu corturi ridicate
(cu coloane uriaşe),
/ care nu a mai avut seamăn printre cetăţi, ...» (89:6-8)

In textul Coranului, în original: « ĆöŃóăó ĐóÇÊö ÇáúÚöăóÇÏö» înseamnă exact: «Iram(-ul) cel de pe piloni» care este diferit faţă de sensul dat de traducătorul în limba română care foloseşte cuvântul «corturi».

In limba engleză, după traducerea internaţional acceptată: « [with] Iram – who had lofty pillars...», iar «pillars» înseamnă «stâlpi, piloni, coloane»,

în franceză: «[avec] Iram, [la cité] à la colonne remarquable,» - adică «...pe / cu coloane nemaipomenite / remarcabile»;

în spaniolă: «con Iram, la de las columnas,» - «Cu Iram-ul cel de pe coloane».

Aşadar, Iram-ul era o cetate construită pe piloni.

d. «[Neamul] Aad i-au socotit şi ei mincinoşi pe trimişi,
/ când le-a zis lor fratele lor Huud: „Oare nu aveţi voi frică?
/ Eu sunt un trimis vrednic de încredere pentru voi,
/ deci fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare!
/ Şi eu nu vă cer nici o răsplată pentru aceasta, căci răsplata mea nu este decât la Stăpânul lumilor.
/ Clădiţi voi pe fiecare înălţime un semn, jucându-vă
/ şi duraţi voi zidiri
de parcă aţi fi nemuritori!
/ Şi când vă năpustiţi asupra cuiva, o faceţi voi fără îndurare.
/ Fiţi cu frică şi daţi-mi ascultare!
/ Şi fiţi cu frică de Acela care v-a înzestrat pe voi [cu prisosinţă] cu ceea ce cunoaşteţi!
/ V-a înzestrat pe voi cu vite şi cu vlăstare,
/ cu grădini şi cu izvoare.
/ Eu mă tem pentru voi de chinul unei zile cumplite!”»
(26:124-135)

e. « Oare vă miraţi că îndemnul vă vine de la Domnul vostru printr-un om dintre voi (Huud) pentru a vă preveni? Aduceţi-vă aminte că El v-a făcut urmaşi ai neamului lui Noe şi v-a făcut mai mari la înfăţişare (puternici) decât pe ei. Şi aduceţi-vă aminte de binefacerile lui Allah; poate că voi o să izbândiţi!"» (7:69)

f. « în ce-i priveşte, [cei din neamul] Aad au fost nimiciţi de un vânt şuierător, turbat,
/ pe care [Allah] l-a dezlănţuit împotriva lor [vreme de] şapte nopţi şi opt zile, una după alta! Şi ai fi putut să vezi neamul [de oameni] doborâţi, de parcă ar fi fost nişte trunchiuri goale de palmieri.
/ Oare mai vezi să fi rămas vreo urmă din ei?! »
(69:6-8)

Cu mai puţin de 20 de ani în urmă, toate aceste detalii din Coran referitoare la un oarecare popor dispărut şi la civilizaţia lor se considerau a ca fiind doar legende, căci nu fuseseră găsite niciun fel de dovezi arheologice care să susţină aceste revelaţii.

Unii orientalişti numeau aceste revelaţii despre civilizaţia poporului Aad ca fiind «Atlantida de sub nisip», pentru că povestea Iram-ului este teribil de similară legendei Atlantidei.

Numai că, prin anii 1990, Nicholas Clapp, un arheolog amator, descoperă «Atlantida de sub nisip».

Nicholas Clapp era pasionat de istoria arabilor şi de civilizaţia lor, iar în descoperirea oraşului Iram el a mers pe indiciile date de aşa-zisele legende locale ale beduinilor care susțineau cu tărie că un oarecare oraş «Ubar» existase; pe detaliile şi datele istorice din lucrarea «Arabia Felix» scrisă în 1932 de cercetătorul Bertram Thomas asupra zonei Oman – Yemen, în care se vorbea despre acest oraş «Ubar» şi pe o hartă întocmită de Ptolemeu în anul 200 e.n. în care era localizat acest oraş în aria cercetată de el.

După mai multe insistențe, cu ajutorul sateliţilor NASA se fac fotografieri ale zonei, de unde reiese clar că în zona indicată de Clapp există un oraş construit pe piloni masivi, scufundat sub nisip la 10 m adâncime, şi că în zona deşertică existaseră cândva două râuri care au secat.

Desigur, că aceste detalii şi informaţii ale lui Clapp au stârnit interesul arheologilor şi istoricilor.

Echipaţi cu aparatură corespunzătoare cercetătorii au extins aria de excavare şi au descoperit că orașul era construit pe piloni de o mărime impresionantă, albiile secate a două râuri, unul cu curs de la vest spre est şi celălalt de la sud către nord. Modul de construire al oraşului era unic, nemaiîntâlnit în nici un alt sit arheologic. Aceste detalii, care sunt exact cele revelate prin Coran, au făcut ca toți istoricii, arheologii şi cercetătorii să considere că această «Atlantidă de sub nisip» este în fapt legendarul oraş Iram – cel construit pe coloane, cu grădini şi izvoare, cel pomenit în Coran şi distrus de mânia lui Allah swt.Văile râurilor - foto satelit NASA


Pilonii de sub nisip - foto satelit NASA