VERSETELE 99, 100, 101, 102 şi 103
99. Ţi-am pogorât ţie semne desluşite şi nu le tăgăduiesc decât cei nelegiuiţi

100. De fiecare dată când au făcut un legământ, s-au lepădat de el o parte dintre ei [dintre iudei], ba cei mai mulţi dintre ei nu cred.

101. Şi când a venit la ei un trimis al lui Allāh, întărind ceea ce ei aveau, o parte dintre cei care aveau Scriptura au lepădat Cartea lui Allāh în spatele lor, ca şi când ei nu ar şti nimic,

102. şi au urmat ceea ce şeitanii au născocit în timpul împărăţiei lui Solomon, dar nu a fost necredincios Solomon, ci şeitanii au fost necredincioşi. Ei i-au învăţat pe oameni vrăjitoria şi ceea ce a fost trimis celor doi ingeri din Babel, lui Haaruut - ćóÇŃőæÊ şi Maaruut – ăóÇŃőæÊ. Dar ei doi nu învăţau pe nimeni înainte de a-i spune: “Noi suntem o ispită, deci nu fi necredincios!” Şi au învăţat de la ei doi [chiar şi] cum să semene dezbinare între bărbat şi soaţa lui. Insă ei nu puteau să facă rău nimănui, fără îngăduinţa lui Allah. Ei au învăţat ceea ce le aduce rău şi nu le foloseşte şi totuşi au ştiut că cei care vor dobândi aceasta nu vor avea parte în Viaţa de Apoi. Ce lucru de nimic au dobândit în schimbul vinderii sufletelor lor! Dacă ei ar fi ştiut!

103. Dacă ei ar fi crezut şi ar fi fost cu frică, ar fi primit răsplată mai bună de la Allah. O, de-ar fi ştiut!3. Iudeii abandonează Cartea şi practică magia şi vrăjitoria


As-Suddii a explicat « Şi când a venit la ei un trimis al lui Allāh (Muhammad (saas)), întărind ceea ce ei aveau, ...» înseamnă: când Muhammad (saas) a venit la ei, ei voiau să îl contrazică şi să se certe cu el folosindu-se de Tora. Insă, Tora şi Coranul se confirmă una pe cealaltă. Deci, evreii au lăsat deoparte Tora şi au adus dovadă «Cartea lui Asaf - ßöÊóÇÈö ÂŐóĘ »* şi magia de la Haaruut şi Maaruut, care, într-adevăr, nu sunt conforme cu Nobilul Coran şi de aceea Allāh (swt) a spus: «... Dacă ei ar fi ştiut!»

Şi Qataada a spus că afirmaţia lui Allāh (swt): «... Dacă ei ar fi ştiut!» însemnă: „Ei ştiau adevărul, dar l-au abandonat şi au ascuns şi au renegat chiar şi ce aveau ei.”


Nota bene:
* «Cartea lui Asaf - ßöÊóÇÈö ÂŐóĘ » - este vorba Psalmii 50 şi 73-83 care au fost compuşi de patriarhul Asaph (Asaf), menţionat în Biblia iudeilor ca descendent al leviţilor (casta preoţilor) şi contemporan al regelui David.

Unii susţin că aceşti Psalmi au fost doar redactaţi de Asaf după cum i-a dictat regele David, însă nu pare a fi corect, deoarece acei psalmi sunt intitulaţi «ai lui Asaf».

In orice caz, Asaf şi descendenții lui, dar şi discipolii lui, aveau ca sarcină adorarea lui Dumnezeu prin muzică, practică religioasă ce se săvârşea în Templu.

Din psalmii scrişi Asaf se pot desprind două concluzii şi anume:
1. că iudeii sunt nesupuşi şi ingraţi faţă de Allāh (swt)
şi
2. iudeii sunt asiguraţi că Allāh (swt) îi va ierta mereu şi necondiţionat indiferent de păcatele lor.

In ceea ce priveşte pct 1 - şi în Biblie şi în Coran iudeii sunt veşnic admonestaţi, avertizaţi şi pedepsiţi pentru acest fel de a fi nesupus şi ingrat.

In ceea ce priveşte pct 2 contravine flagrant cu toate mesajele care au fost transmise de Allāh (swt) prin toţi profeţii Săi, pentru că şi în Biblie şi în Coran este revelat faptul că păcătoşii care nu se căiesc şi continuă să comită nelegiuri vor fi pedepsiţi.

Psalmii lui Asaf sunt contradictorii, pentru că, pe de o parte confirmă regulile impuse de Allah (swt) şi pomenite în multe alte capitole din Biblie, iar pe de altă parte le infirmă.

De exemplu:
- în Psalmul 73: „27. Ca iată cei ce se depărtează de Tine vor pieri; nimicit-ai pe tot cel ce se leapădă de Tine.”

- Psalmul 75: „4. Şi am zis celor fără de lege: "Nu faceți fărădelege!" şi păcătoșilor: "Nu înălțați fruntea! / 5. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu".

- Psalmul 76 ” 11. Faceți făgăduințe şi le împliniți Domnului Dumnezeului vostru. Toți cei dimprejurul Lui vor aduce daruri..”

Ceea ce inseamnă că li s-a poruncit să respecte Legea, să nu fie nelegiuiţi şi nici păcătoşi şi să îşi respecte jurămintele.

iar în Psalmul 78:
« ....36. Dar L-au înșelat pe El, cu gura lor si cu limba lor L-au mințit.

37. In inima lor n-au fost drepți cu El, nici n-au crezut in legământul Lui.

Şiu cu toate acestea.. Asaf uită de „27. Ca iată cei ce se depărtează de Tine vor pieri; nimicit-ai pe tot cel ce se leapădă de Tine.” şi continuă

38. Iar El este indurator, va curăți păcatele si nu-i va nimici.Iși va întoarce de multe ori mania Lui si nu va aprinde toata urgia Lui.... »

Apoi:
« 41. Şi s-au întors şiau ispitit pe Dumnezeu şi pe Sfântul lui Israel L-au întărâtat.

şi, sfidând pe Allah (swt), uitând de toate favorurile ce li s-au făcut:

42. Nu şi-au adus aminte de brațul Lui, de ziua in care i-a izbăvit pe ei din mana asupritorului
43. Că a făcut in Egipt semnele Lui si minunile Lui in câmpia Taneos:
....
49. Trimis-a asupra lor urgia maniei Lui; manie, urgie si necaz trimis-a prin ingeri nimicitori.
....
54. Dusu-i-a pe ei la hotarul sfințeniei Lui, muntele pe care l-a dobândit dreapta Lui.
55. Izgonit-a dinaintea lor neamuri si le-a dat lor prin sorti pământul de moștenire; si a așezat in corturile lor semințiile lui Israel.
56. Dar ei au ispitit si au amarat pe Dumnezeul Cel Preaînalt şi poruncile Lui nu le-au păzit.
57. Şi s-au întors şi au calcat legământul ca şi părinții lor, întorsu-s-au ca un arc strâmb.
58. Şi L-au maniat pe El cu înălțimile lor si cu idolii lor L-au întărâtat pe El.


Numai că Allah (swt) fără nici un fel de condiţie, fără ca iudeii să ceară iertare pentru toate aceste nelegiuiri sunt iertaţi, ba încă sunt "iubiţi"....
....
68. Ci a ales seminția lui Iuda, Muntele Sion, pe care l-a iubit....»

Aceşti Psalmi ai lui Asaf nu fac decât să promoveze nişte jinduiri personale ale iudilor, căci ei "grăiesc nedreptate împotriva lui Dumnezeu" făcând să para că Allāh (swt) este un Dumnezeu nedrept şi părtinitor.
Allāh (swt) să ne ierte pentru o astfel de exprimare şi să ne ferească de astfel de rătăciri!


A nu se confunda cu Asif (ÂŐöĘ) - vizirul profetului Solomon (aws), cel care « ... avea ştiinţă de Carte...» şi care a zis lui Solomon despre tronul reginei din Sabaa' (ÓÈĂ):.«...“Eu ţi-l voi aduce înainte ca tu să clipeşti din ochi!”.... » (27:40).