VERSETELE 99, 100, 101, 102 şi 103
99. Ţi-am pogorât ţie semne desluşite şi nu le tăgăduiesc decât cei nelegiuiţi

100. De fiecare dată când au făcut un legământ, s-au lepădat de el o parte dintre ei [dintre iudei], ba cei mai mulţi dintre ei nu cred.

101. Şi când a venit la ei un trimis al lui Allāh, întărind ceea ce ei aveau, o parte dintre cei care aveau Scriptura au lepădat Cartea lui Allāh în spatele lor, ca şi când ei nu ar şti nimic,

102. şi au urmat ceea ce şeitanii au născocit în timpul împărăţiei lui Solomon, dar nu a fost necredincios Solomon, ci şeitanii au fost necredincioşi. Ei i-au învăţat pe oameni vrăjitoria şi ceea ce a fost trimis celor doi ingeri din Babel, lui Haaruut - ćóÇŃőæÊ şi Maaruut – ăóÇŃőæÊ. Dar ei doi nu învăţau pe nimeni înainte de a-i spune: “Noi suntem o ispită, deci nu fi necredincios!” Şi au învăţat de la ei doi [chiar şi] cum să semene dezbinare între bărbat şi soaţa lui. Insă ei nu puteau să facă rău nimănui, fără îngăduinţa lui Allah. Ei au învăţat ceea ce le aduce rău şi nu le foloseşte şi totuşi au ştiut că cei care vor dobândi aceasta nu vor avea parte în Viaţa de Apoi. Ce lucru de nimic au dobândit în schimbul vinderii sufletelor lor! Dacă ei ar fi ştiut!

103. Dacă ei ar fi crezut şi ar fi fost cu frică, ar fi primit răsplată mai bună de la Allah. O, de-ar fi ştiut!4. Magia şi vrăjitoria au existat dinainte de Solomon


As-Suddii a explicat cu privire la âyatul: „« ...şi au urmat ceea ce şeitanii au născocit în timpul împărăţiei lui Solomon.... » că înseamnă:

" Se referă la domnia Profetului Solomon (as).

Inainte, diavolii obişnuiau să se furişeze în ceruri şi să tragă cu urechea la conversaţiile ingerilor despre ceea ce se va petrece pe pământ referitor la moarte, anumite evenimente sau chestiuni ce ţin de nevăzut.

Ei preluau aceste informaţii şi le transmiteau ghicitorilor, care, la rândul lor, le spuneau oamenilor.

Astfel, oamenii credeau ceea ce spun ghicitorii, fiind convinşi că aceştia spun adevărul.

Când ghicitorii începeau să se încreadă în ei, atunci diavolii le spuneau minciuni şi adăugau născocirile lor la ceea ce aflau spionând pe ingeri, şi, ca măsură la ceea ce adăugau ei, erau şaptezeci de născociri la un singur cuvânt adevărat.

Unii oameni au adunat aceste informaţii false şi le-au scris în cărţi.

La puţină vreme după aceea, iudeii au început să spună că jinnii cunosc Nevăzutul.

Când Solomon le-a fost trimis ca profet, el a adunat toate aceste cărţi, le-a pus într-un cufăr şi le-a îngropat sub tronul său şi orice diavol care încerca să se apropie de locul acela, era ars.

Solomon a spus:
- Dacă-l voi mai auzi pe vreunul spunând că diavolii ştiu Nevăzutul, am să-l scurtez de cap!

Când Solomon a murit, iar învăţaţii care ştiau adevărul despre el s-au prăpădit şi ei şi le-a urmat o altă generaţie, diavolul, întrupat cu chip de om, a venit la ei şi le-a spus unora dintre Copiii lui Israel:
- Vreţi să vă arăt o comoară, din care voi veţi lua cât vreţi şi ea nu se va sfârşi niciodată?
- Da! - au răspuns ei.
- Săpaţi sub tronul lui Solomon! - le-a poruncit lor diavolul arătându-le locul cu pricina.
Ei i-au spus diavolului:
- Vino mai aproape.
- Nu! Eu vă voi aştepta aici, şi, dacă nu veţi găsi comoara, atunci ucideţi-mă. - i-a îndemnat şi mai mult diavolul.

Ei au săpat şi au găsit cărţile cele îngropate, iar Satan le-a spus lor:
- Solomon avea în puterea sa, prin aceste cărţi de magie, pe oameni, diavoli şi păsări.

Şi aşa, vestea că Solomon a fost un vrăjitor s-a împrăştiat în tot poporul, iar Copiii lui Israel au adoptat aceste cărţi. De aceea, Allāh (swt) a spus:
« ...dar nu a fost necredincios Solomon, ci şeitanii au fost necredincioşi.....»

5. Povestea lui Haaruut şi Maaruut şi explicaţia că ei au fost îngeri


Allāh (swt) a spus: « Ei i-au învăţat pe oameni vrăjitoria şi ceea ce a fost trimis celor doi ingeri din Babel, lui Haaruut (ćóÇŃőæÊ) şi Maaruut (ăóÇŃőæÊ). Dar ei doi nu învăţau pe nimeni înainte de a-i spune: “Noi suntem o ispită, deci nu fi necredincios!” Şi au învăţat de la ei doi [chiar şi] cum să semene dezbinare între bărbat şi soaţa lui. ».
Există diferenţe de opinie cu privire la această poveste.
Se spune că această parte de verset respinge orice a fost pogorât acestor doi ingeri, după cum spune Al-Qurtubii atunci când face referire la âyatul « ...dar nu a fost necredincios Solomon,... », explicând: „Negaţia se aplică în amândouă situaţiile. Allāh (swt) a spus apoi: « ...ci şeitanii au fost necredincioşi. Ei i-au învăţat pe oameni vrăjitoria şi ceea ce a fost trimis celor doi ingeri...» Iudeii pretind că Gabriel şi Mihail au adus revelaţiile despre magie celor doi ingeri, însă Allāh (swt) a respins categoric această născocire.”

Şi Ibn Jariyr a relatat că Al-Auufii a spus că Ibn Abas (ra) a explicat: „ referitor la «..ceea ce a fost trimis celor doi ingeri din Babel... » - Allāh (swt) nu a revelat vrăjitoria!”

Tot Ibn Jariyr At-tabariy spune că Ar-Rabiy’ bin Anas a explicat şi el expresia «...ceea ce a fost trimis celor doi ingeri din Babel... » - Allāh (swt) nu le-a revelat lor vrăjitoria!”

Apoi, el a continuat explicaţia sa: „Aceasta este corecta explicaţie a acestui âyat:« ...şi au urmat ceea ce şeitanii (diavolii) au născocit (minciuni) în timpul împărăţiei lui Solomon, ...» însemnând magia (vrăjitoria). Solomon nu a fost necredincios şi nici Allāh (swt) nu a revelat magia prin cei doi ingeri. Aşadar, diavolii au fost cei care i-au învăţat magia (vrăjitoria) pe cei din Babilon, prin Haaruut şi Maaruut.”

Ibn Jariyr a continuat: „Dacă se pune întrebarea cu privire la explicaţia acestui âyat în acest mod, se poate spune că: «... şi au urmat ceea ce şeitanii (diavolii) au născocit (minciuni) în timpul împărăţiei lui Solomon, ...» însemnând magia (vrăjitoria).

In primul rând, nici Solomon nu a fost necredincios şi nici Allāh (swt) nu a revelat magia prin cei doi ingeri.

In al doilea rând, diavolii au fost cei care i-au învăţat magia (vrăjitoria) pe cei din Babilonul lui Haaruut şi Maaruut, adică prin Gabriel şi Mihail, cum susţin vrăjitorii iudei care spun că Allāh (swt) a pogorât magia prin Gabriel şi Mihail, lui Solomon (aws), fiul lui David.

Allāh (swt) a respins această născocire, spunând Trimisului Său, Muhammad (saas), că nici Gabriel şi nici Mihail nu a u fost trimişi cu misiunea de a revela magia.

Allāh (swt) l-a exonerat de orice vină pe Solomon cu privire la practicarea vrăjitoriei pe care diavolii au dat-o oamenilor, prin intermediul a doi oameni, Haaruut şi Maaruut.

Aşadar, Haaruut şi Maaruut, ar fi fost doi oameni obişnuiţi şi nu ingeri, cu atât mai puţin Gabriel şi Mihail.”


Acestea au fost cuvintele lui At-Tabarii, însă explicaţia lui nu este plauzibilă.

Mulţi salafi spun că: „Haaruut şi Maaruut au fost doi ingeri care au coborât din ceruri pe pământ şi au făcut ceea ce se spune în verset.

Pentru a corela această faptă cu atributul ingerilor de a nu comite greşeli, noi spunem că Allāh (swt) avea deplină ştiinţă despre ceea ce făceau aceşti doi ingeri, aşa cum El (swt) are deplină ştiinţă cu ceea ce face sau va face Ibliys, de vreme ce Allah (swt) l-a lăsat să fie printre ingeri « Şi când Noi le-am zis ingerilor: „Prosternaţi-vă dinaintea lui Adam!”, s-au prosternat ei, afară de Ibliys, care s-a împotrivit. » (20:116), şi aşa mai departe.

In orice caz, ceea ce au făcut Haaruut şi Maaruut este mai puţin păcătos decât ceea ce a făcut Ibliys, blestemul lui Allāh (swt) asupra lui!”


Al-Qurtubii a raportat această opinie de la Aaliy, Ibn Mas’uud, Ibn Abas, Ibn Omar, Ka’b Al-Ahbaar (ßóÚúÈ ÇáúĂóÍúÈóÇŃ), As-Suddii şi Al-Kalbii (ÇáúßóáúÈöíű).