Du'aa' qunuut


Ce nsemană qunuut ()

a. ad litteram nseamnă supunere, smerenie, devoţiune sau a sta n poziţie de drepţi. care este similar sensului din limba romnă a expresiei a sta n poziţie de drepţi şi presupune a sta nemişcat şi a aştepta porunca unei autorităţi, pentru a executa ntocmai un ordin primit
Aşadar, unul dintre sensurile cuvntului qunuut este a sta n picioare aşteptnd supus ndurarea sau porunca lui Allah (swt)

b. In sens secundar, nseamnă o invocaţie specială - duaa' făcută n anumite rugăciuni, stnd n poziţie verticală.

Ce spune Sunna despre du'aa' qunut?

Este Sunna să se facă qunuut n As-Salaatu_lUitr - , n tot timpul anului.

Imam Ahmad, At-Tirmidzii şi Abuu Daaud au colecţionat un hadith de la Al-Hasan Ibn Aaliy n care acesta a relatat:
Rasuul_Allah (saas) m-a nvăţat să spun următoarele cuvinte atunci cnd mplinesc Salaatu_lUitr: O, Allah, alătură-mă celor pe care Tu i-ai călăuzit şi i-ai ntărit; ia-mă sub ocrotirea Ta alături de cei pe care Tu i ocroteşti, binecuvntează-mă prin ceea ce Tu mi-ai dăruit, apără-mă de răul pe care Tu mi l-ai ornduit. Tu eşti Cel care porunceşte şi nimeni nu ţi poate porunci; şi nimeni dintre cei cărora Tu le-ai promis Indurarea Ta nu vor fi dintre cei umiliţi; şi niciunul dintre cei care pe care Tu l consideri dușman nu va avea parte de victorie. Tu eşti Domnul nostru Cel Binecuvntat şi Preaslăvit..In Şcoala Maalikii (), qunuut se face n a doua raka din As-Salaatu_s-subh - ͻ nainte sau după plecăciune (rukuu - ).

Cei care urmează Şcoala Maalikii rostesc n qunuut următoarele cuvinte: O, Allah, Numai la Tine căutăm ajutor şi iertare, şi numai n Tine credem, şi numai Ţie ţi mulţumim pentru toate binefacerile. Noi ţi suntem Ţie mulţumitori şi nu suntem dintre cei nerecunoscători şi numai Ţie ţi suntem supuşi şi ne lepădăm de tot ceea ce se dezice de Tine. O, Allah, numai pe Tine te adorăm, numai Ţie ne nchinăm şi numai Ţie ne prosternăm. Noi numai pe Calea Ta luptăm şi ne străduim. Noi sperăm numai la Mila Ta şi ne temem de aspra pedeapsă a Ta, căci, pedeapsa Ta i mpresoară pe necredincioşi.

Şeicul Abdurahman Ibn Yuusuf (sunnit) explică astfel modul de mplinire al qunuut -ului, n timpul As-Salaatu_lUitr:
... In a treia raka, după ce se recită sura adiţională după recitarea surei Al-Faatiha (), ridicaţi minile la nivelul urechilor, spuneţi Allahu_Akbar, apoi coborţi minile şi le mpreunaţi peste corp, aşa cum faceţi de obicei n rugăciune. Apoi, este necesar (uajib) să se facă qunuut, aşadar, recitaţi cuvintele următoare:
care nseamnă: O, Allah, Ţie ţi cer ajutor şi Ţie ţi cer iertare. In Tine cred, pe Tine te slăvesc pentru toate binefacerile şi Ţie ţi mulțumesc şi mă dezic şi mă ndepărtez de tot ceea ce nseamnă nesupunere faţă de Tine. O, Allah, numai Ţie ţi datorăm nchinare şi rugăciunile noastre numai către Tine le ndreptăm şi numai n Faţa Ta ne prosternăm şi cu ardoare grăbim spre Tine, şi de pedeapsa Ta cea aspră ne temem şi sperăm la Indurarea Ta, căci, cu siguranţă, teribila Ta pedeapsă se va abate asupra celor necredincioşi. - Allahumma Innaa nastainuka ua_nastaghfiruka ua_nu'uminu biki ua_nuthniy alayka_alkhayr ua_naşkuru, ua_laa nakfuruka, ua_nakhlau ua_naturuka min yafjuruka. Allahumma Iiiaaka nabudu ua_laka nusalliy ua_nasjudu ua_Ilayka nasa ua_nahfidu ua_nakhşiy adzaabaka ua_narjuu Inna aadzaabaka_aljidda bi-lkuffaari mulhiq.
Pnă ce veţi nvăţa pe de rost aceste cuvinte ale acestei duaa', care sunt Sunna, pentru qunuut-ul din As-Salaatu_lUitr puteţi spune doar: - O, Allah, iartă-mă!- Allahumma_aghfir_liy sau - O, Allah, călăuzeşte-mă! - Allahumma_ahdiniy de trei ori.