VERSETUL 261
Pilda acelora care dau [din] averea lor pe calea lui Allāh este ca pilda grăuntelui care face şapte spice şi în fiecare spic sunt o sută de grăunţe, căci Allāh înmulţeşte [răsplata] celui care voieşte El. Allāh este Cel cu Har Nemărginit [şi] Atoateştiutor.


Răsplata celor care cheltuie pe Calea lui Allāh (subhaanah-ua-ta’la)

Aceasta este o parabolă pe care Allāh (subhaanah-ua-ta’la) a făcut-o cu privire la sporirea răsplăţii pe care o vor primi cei care cheltuie pe Calea Sa, căutând aprecierea Sa.

Allāh (subhaanah-ua-ta’la) va multiplica faptele cele bune de la 10 la 700 de ori.

Allāh (subhaanah-ua-ta’la) a zis: « Pilda acelora care dau [din] averea lor pe calea lui Allāh ...» - Sa’iid bin Jubayr a explicat: „înseamnă a cheltui pentru supunere faţă de Allāh (subhaanah-ua-ta’la).”

Makhuul a zis că acest âyat înseamnă: „ a cheltui pentru Jihad pentru a procura cai, arme şi aşa mai departe.”

Parabola din acest verset este o mângâiere pentru suflet chiar şi numai pomenind cifra şapte sute, căci ea arată că Allāh (subhaanah-ua-ta’la) va spori faptele bune pentru cei care le-au împlinit, aşa cum El (subhaanah-ua-ta’la) face să crească semănăturile într-un pământ fertil.

Şi în Sunna se menţionează despre multiplicarea de şapte sute de ori.

Spre exemplu, Imam Ahmad a consemnat că Abuu Mas’uud (radi-Allāhu-anh) a zis:
„ Un om a donat o cămilă cu tot harnaşamentul aferent pentru Jihad. Trimisul lui Allāh (sala-Allāhu alayhi-ua salam) i-a spus:
- In Ziua Invierii vei avea şapte sute de cămile cu tot cu harnaşamentul lor.”

Muslim şi An-Nasaa’ii au colecţionat şi ei acest hadith, iar în varianta lui Muslim este:
„ Un om a adus o cămilă cu tot harnaşamentul necesar şi a zis:
- O, Rasuul_Allāh, aceasta este pentru ca eu să fiu dintre cei plăcuţi de Allāh (subhaanah-ua-ta’la).
- In Ziua Invierii, vei primi drept răsplată şapte sute de cămile.”

Intr-un alt hadith colecţionat de Imam Ahmad se relatează că Abuu Hurayra (radi-Allāhu-anh) a zis:
„ Rasuul_Allāh (sala-Allāhu alayhi-ua salam) a spus:
- Fiecare faptă bună pe care o împlineşte fiul lui Adam va fi sporită de zece ori până la şapte sute de ori, sau chiar şi mai mult de atât, după Voia lui Allāh (subhaanah-ua-ta’la), căci Allāh (subhaanah-ua-ta’la) a zis: «Chiar şi Postul, care este pentru Mine, şi pe acesta îl voi răsplăti pentru că omul se abţine de la hrană pentru a fi plăcut Mie.».
Cel care posteşte are parte de două plăceri, una când întrerupe postul său şi cea de-a doua când se va întâlni cu Domnul său. Cu siguranţă că halena pe care o emană gura aceluia care posteşte este mai apreciată de Allāh (subhaanah-ua-ta’la) decât parfumul moscului. Postul este un scut, postul este o pavăză.”

Muslim a colecţionat acest hadith.

Afirmaţia lui Allāh (subhaanah-ua-ta’la) «... căci Allāh înmulţeşte [răsplata] celui care voieşte El...» - este în funcţie de cât de bine intenţionată a fost persoana respectivă atunci când a făptuit ceva.

«... Allāh este Cel cu Har Nemărginit [şi] Atoateştiutor .» - înseamnă că Graţia lui Allāh (subhaanah-ua-ta’la) este atât de vastă încât cuprinde şi mai mult decât creaturile Sale, iar Allāh (subhaanah-ua-ta’la) este Cel care are deplină ştiinţă cui şi ce i se cuvine fiecăruia.

Toată lauda şi recunoştinţa I se cuvin numai lui Allāh(subhaanah-ua-ta’la)!