Tafsiyr Ǐbn Kathiyr
Sura Al-Imraān a fost revelată n Medina şi ca dovadă a acestui fapt primele optzeci şi trei de versete sunt n legătură cu o delegaţie a celor din Najran care a venit n vizită la Medina n anul 9 A.H. (632 e.n.). Vom detalia despre acest eveniment cnd vom face tafsiyr-ul pentru versetul 61 al acestei sure numit - mubaāhala, cu voia lui Allāh (subhanahu ua taala).
Vom reaminti aici că am relatat despre virtuţile surei Al-Imraān mpreună cu cele ale surei ĀlBaqara, al nceputul tafsiyr-ului ei cnd am explicat versetele 1. alif, lam, mim / 2. Aceasta este Cartea, cea fără ndoială; Ea este Călăuză pentru cei smeriţi. / 3. Care cred n cele nevăzute şi mplinesc rugăciunea şi din ce le-am dăruit fac milostenie / 4. Şi care cred n ceea ce ţi-a fost pogort ţie şi n ceea ce a fost pogort naintea ta şi n Viaţa de Apoi ei se ncred.
Vom reaminti n acest context despre hadiyth-ul care a fost menţionat cnd s-a făcut tafsiyr-ul pentru Versetul Tronului Ayatu_ālKursiyy(2:255) cnd am arătat că Atributul cu cea mare nsemnătate cu care se descrie Allāh (subhanahu ua taala) este conţinut de aceste două yaturi:
- Allah! Nu există altă divinitate n afară de El, Cel Viu, Cel Veşnic!12

Nota bene:

1. apare n exact aceeași formulare n ambele yaturi, adică şi n versetul 255 din sura ĀlBaqara dar şi n versetul 2 din sura Al-Imraān.
2. In traducerea Nobilului Qurn n limba romnă s-a folosit pentru - ĀlQayuūm sensul de Cel Veşnic, nsă acest Atribut al lui Allāh (subhanahu ua taala) mai cuprinde şi atributul de A-tot-ţiitor şi Protector, deci prin - ĀlQayuūm se nţelege Cel Veşnic şi A-tot-ţiitorul şi Protectorul a tot ceea ce existăVERSETELE 1, 2, 3 şi 4

1. Alif, Lam, Mim.

2. Allah! Nu există altă divinitate n afară de El, Cel Viu [ĀlǶayy], Cel Veşnic!

3. El ţi-a pogort Cartea cu Adevărul [Qurn-ul], ntărindu-le pe cele de dinaintea ei. El a pogort Tora şi Evanghelia,

4. Mai nainte, drept călăuză pentru oameni şi a pogort ndreptarul [ālFurqaān]. Cei care nu cred n semnele lui Allah vor avea parte de chin aspru. Allah este Atotputernic [şi] dătător de pedeapsă!


Am explicat tot la nceputul surei ĀlBaqara şi sensul celor trei litere care alcătuiesc versetul 1 Alif, Lam, Mim. , iar tafsiyr-ul pentru - Allah! Nu există altă divinitate n afară de El, Cel Viu, Cel Veşnic! este acelaşi ca şi pentru yatul similar din Ayatu_ālKursiyy.
Afirmaţia lui Allāh (subhanahu ua taala) - El ţi-a pogort Cartea cu Adevărul ... se referă la revelarea Qurnului ca mesaj divin pogort lui Muɧammad (salla-llahu alayhi ua selem) şi nu există nicio ndoială că acesta este Cuvntul lui Allāh (subhanahu ua taala). Cu adevărat, Allāh (subhanahu ua taala) a pogort Qurnul şi Inţelepciunea, iar ngerii sunt martori la aceasta, deşi Allāh (subhanahu ua taala) este ndeajuns ca Martor.

.. ntărindu-le pe cele de dinaintea ei. ...
- acest yat face trimitere la Cărţile Sfinte revelate mai nainte robilor şi profeţilor lui Allāh (subhanahu ua taala). Aceste Cărţi Sfinte revelate mai nainte de Qurn conţin mărturii care susţin veridicitatea si autenticitatea lui, precum şi Qurnul nsuşi ntăreşte ceea ce a fost scris n ele, precum este prevestirea venirii ca profet a lui Muɧammad (salla-llahu alayhi ua selem) şi revelarea unei alte Cărţi Sfinte adică Nobilul Qurn.

Allāh (subhanahu ua taala) a revelat: .. El a pogort Tora şi Evanghelia,.... lui Moise (Muūsaᶐ) (alayhi ua selem) fiul lui Imraān, şi ... şi Evanghelia ... lui Isus (Iysaᶐ) (alayhi ua selem), fiul Mariei, Mai nainte, ... adică nainte de revelarea Qurnului ... drept călăuză pentru oameni ... din vremea lor.

... şi a pogort Indreptarul [ālFurqaān]... care conţine criteriile prin care se poate distinge ntre rătăcire şi bună călăuzire, ntre minciună şi adevăr, ntre păcat şi pioşenie, deoarece n el sunt directive, semne, dovezi, lămuriri şi explicaţii.

Afirmaţia lui Allāh (subhanahu ua taala) ... Cei care nu cred n semnele lui Allah ... i are ca destinatari pe cei care le tăgăduiesc şi le resping din rea voinţă şi pe care i avertizează că ... vor avea parte de chin aspru.... n Ziua Judecăţii, deoarece ... Allah este Atotputernic ... adică Allāh (subhanahu ua taala) este Cel cu Putere peste toţi, iar Stăpnirea Lui cuprinde totul ... [şi] dătător de pedeapsă!... celor care renegă Semnele Sale şi i sfidează pe trimişii Săi care sunt nişte oameni demni,vrednici de cinstire.