VERSETELE 5 şi 6

5. Lui Allah nu-I este nimic ascuns, nici de pe pământ şi nici din cer.

6. El este Acela care vă plămădeşte în mitre, precum voieşte. Nu este altă divinitatea în afara Lui, Atotputernicul, Inţeleptul!


Allāh(subhanahu-ūa-ta’ala) punctează faptul că El este Atotştiutor a tot ceea ce se petrece şi în ceruri şi pe pământ şi nimic din acestea nu-i pot fi ascunse, revelând: « Lui Allah nu-I este nimic ascuns, nici de pe pământ şi nici din cer.».

« El este Acela care vă plămădeşte în mitre, precum voieşte....» - acest âyat Inseamnă că Allāh (subhanahu-ūa-ta’ala) este Cel care decide asupra fătului care se formează în uterul mamei sale, dacă este băiat or fată, dacă este urât sau frumos, dacă va fi fericit sau nefericit.

«.... Nu este altă divinitatea în afara Lui, Atotputernicul, Inţeleptul!» - Inseamnă că Allāh (subhanahu-ūa-ta’ala) este Creatorul şi că El este Singurul Dumnezeu căruia i se cuvine toată Inchinarea, fără să i se atribuie parteneri şi că Puterea, Inţelepciunea şi Suveranitatea Lui sunt absolute.

Acest âyat se referă la Isus(alayhi ūa selem), fiul Mariei, care a fost creat ca oricare dintre supuşii Săi, adică prin intermediul uterului mamei sale, cu înfăţişarea pe care Allāh (subhanahu-ūa-ta’ala) a voit să i-o dea, şi a trecut prin toate etapele de dezvoltare a unui făt. Din aceste motive, Isus(alayhi ūa selem) nu poate fi de esenţă divină după cum pretind creştinii, fie ca blestemul lui Allāh (subhanahu-ūa-ta’ala) să se abată asupra celor care au scornit aceasta, pentru că el a fost creat aşa cum toţi oamenii au fost creaţi, străbătând stadiile de dezvoltare de la celulă care se divide la nou-născut, după cum Allāh(subhanahu-ūa-ta’ala) a explicat, revelând: «... El vă creează în pântecele mamelor voastre, făptură după făptură, în trei întunecimi. ...»(39:6).