Notices
 
Results 1 to 2 of 2
 1. sura Al Imran- tafsir Ibn Kathir - versetele 7, 8 şi 9 
  #1
  Moderator yvette's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Alexandria - Egypt
  Posts
  820
  Thanked
  110
  Rep Power
  862
  VERSETUL 7, 8 şi 9
  7. El este Acela care ţi-a pogort Cartea. In ea sunt versete desluşite - şi ele sunt temeiurile Cărţii - şi altele nedesluşite. Cei cu nclinare [către rătăcire] n inimi le urmăresc pe acelea n care este nedesluşire, n căutarea vrajbei şi n căutarea tlcuirii lor. Dar nu cunoaşte tlcuirea lor dect Allah. Aceia care sunt nrădăcinaţi n ştiinţă spun: "Noi credem n ea; toate sunt de la Domnul nostru!" Dar nu cugetă astfel dect cei dăruiţi cu judecată.

  8. Doamne! Nu duce n rătăcire inimile noastre, după ce Tu ne-ai călăuzit şi dă-ne nouă ndurarea Ta, căci Tu eşti Cel Darnic!

  9. Doamne! Tu i vei aduna pe oameni ntr-o Zi, n legătură cu care nu este nici o ndoială. Allah [cu adevărat] nu-Şi calcă făgăduinţa!"


  Ce nseamnă versete desluşite şi versete nedesluşite
  sau
  yaāt muhkamaāt şi - yaāt mutaşaābihaāt

   1 
  El este Acela care ţi-a pogort Cartea. In ea sunt versete desluşite - şi ele sunt temeiurile Cărţii - şi altele nedesluşite. Cei cu nclinare [către rătăcire] (de la adevăr) n inimi le urmăresc (doar) pe acelea n care este nedesluşire, n căutarea vrajbei (fitna) şi n căutarea tlcuirii lor (taāūiyl). Dar nu cunoaşte tlcuirea lor dect Allah. Aceia care sunt nrădăcinaţi n ştiinţă spun: "Noi credem n ea; toate sunt de la Domnul nostru!" Dar nu cugetă astfel dect cei dăruiţi cu judecată.

  Allāh(subhanahu-ua-taala) a precizat că n Qurn există versete care sunt desluşite, numite yaāt muhkamaāt şi care sunt simple şi evidente pentru oricare cititor şi verset care sunt complexe şi nu foarte uşor de priceput pentru unii cititori şi care sunt numite - yaāt mutaşaābihaāt .
  Explicarea verstelor nedesluşite cu ajutorul celor desluşite este calea spre o corectă nţelegere a lor, beneficiind astfel de adevărata călăuzire, reciproca fiind valabilă. Din acest motiv Allāh(subhanahu-ua-taala) a spus: ... şi ele sunt temeiurile Cărţii ..., adică versetele ... desluşite .. sunt fundamentul Qurnului şi ele se folosesc ca explicaţii atunci cnd se intenţionează clarificarea celor care sunt .. nedesluşite .. deoarece acestea au mai multe nţelesuri, dintre care unele pot fi avea acelaşi sens ca şi cele desluşite sau pot avea un sens diferit, chiar dacă nu par a avea o legătură directă.

  Verstele desluşite sunt acele versete care detaliază abrogarea unor reguli, permisiunile, interdicţiile, regulile, limitele, obligațiile şi ndatoririle de ndeplinit, care se respectă ca articole de credinţă şi se pun n practică, iar versetele nedesluşite se referă la acele versete care sunt abrogate, ori sunt compuse n stilul literar al parabolei, ori se referă la anumite jurăminte, care sunt tot articole de credinţă, dar nu trebuie puse n practică.

  Referitor la ... In ea sunt versete desluşite ..., Muhammad bin Ishaāq bin Yaāsar a explicat că: Ele conţin dovezi de la Domnul, sunt pavăză pentru supuşi şi sunt dezminţire a minciunilor şi născocirilor celor nesupuşi. Sensul lor nu poate fi interpretat n alt fel dect cuvintele lor exprimă şi nici nu pot fi modificate prin atribuirea unor subnţelesuri. El a mai adăugat: In ceea ce priveşte versetele cele ..nedesluşite .. ele pot fi modificate, dar mai bine să nu se facă aceasta pentru că ele sunt un test de la Allāh(subhanahu-ua-taala) pentru robii Săi, căci sunt ei testaţi prin ceea ce li se permite şi ceea ce li se interzice. Prin urmare, aceste verste nu trebuie să fie interpretate n alt sens dect cel real şi nici nu trebuie să fie răstălmăcite.

  Din aceste motive Allāh(subhanahu-ua-taala) a spus mai apoi: ... Cei cu nclinare [către rătăcire] n inimi ... - adică aceia care au rea voinţă şi voiesc să devieze de la adevăr către născociri ... le urmăresc pe acelea n care este nedesluşire, ...., adică acele versete care nu au un sens evident şi care pot avea o multitudine de sensuri lăsndu-le posibilitatea de a le interpreta sau răstălmăci după rele lor intenţii. ... Cei cu nclinare [către rătăcire] n inimi ... nu pot distorsiona şi nici nu pot răstălmăci versetele cele desluşite, deoarece acestea sunt fără echivoc şi clare pentru oricine şi ele pot fi folosite ca dovadă de rea intenţie mpotriva acestor nelegiuiţi şi, de aceea, Allāh(subhanahu-ua-taala) a zis: ... n căutarea vrajbei (fitna)... nsemnnd că nelegiuiţii caută să-i atragă n rătăcirea n care se află şi pe cei care le ascultă aserţiunile pretinznd că au dovezi tocmai aceste versete nedesluşite cu care ei vor să-şi justifice născocirile pe seama Qurnului, numai că acestea se fac dovezi mpotriva lor.
  Spre exemplu, creştinii pretind că este o dovadă că Isus(alayhi ua selem)este de esenţă divină pentru că n Qurn el este descris prin expresia .. un duh de la El ... ruūh_Allāh (4:171) şi Cuvntul Său pe care i l-a dat Mariei, dar ignoră cu desăvrşire versetul desluşit n care Allāh(subhanahu-ua-taala) spune: El (Isus) nu este dect un rob, asupra căruia Noi ne-am revărsat harul Nostru şi din care am făcut o pildă pentru fiii lui Israel. (43:59) şi Inaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a făcut din lut şi apoi i-a zis lui "Fii" şi el a fost.(3:59).
  Acestea sunt doar două dintre verstele desluşite care lămuresc pe deplin că Isus(alayhi ua selem)este una dintre creaturile lui Allāh(subhanahu-ua-taala) şi că el nu este dect un rob al Său şi un Trimis dintre profeţii Lui.

  Afirmaţia lui Allāh(subhanahu-ua-taala) ... şi n căutarea tlcuirii lor (taāūiyl)... se referă la ... Cei cu nclinare [către rătăcire] n inimi ... care răstălmăcesc sensurile versetelor nedesluşite după cum le-ar place şi le-ar conveni.

  Imam Ahmad a consemnat de la Aaişa (radi-Allahu-anha) următorul hadith:
  Trimisul lui Allāh (salla-llahu alyhi ūa selem)recita: El este Acela care ţi-a pogort Cartea. In ea sunt versete desluşite - şi ele sunt temeiurile Cărţii - şi altele nedesluşite. .......pnă cnd a ajuns la ... cei dăruiţi cu judecată şi a spus:
  - Dacă te ntlnești cu cei care se justifică prin - mutaşaābihaāt să ştii că ei sunt cei la care Allāh(subhanahu-ua-taala) a făcut referire. Prin urmare, fereşte-te de ei
  .


  ĀlBukhaāriy a consemnat un hadiyth similar pentru tafsiyr-ul acestui verset (3:7), ca şi Muslim n Sahiyh la capitolul Voinţa Divină şi Abuū Daāūud n Sunan la capitolul Sunna au colecţionat un hadiyth similar provenind tot de la Aaişa (radi-Allahu-anha):
  Trimisul lui Allāh (salla-llahu alayhi ua selem) a recitat: El este Acela care ţi-a pogort Cartea. In ea sunt versete desluşite - şi ele sunt temeiurile Cărţii - şi altele nedesluşite. .......pnă cnd a ajuns la ... cei dăruiţi cu judecată , apoi a spus:
  - Dacă te ntlnești cu cei care se urmează ceea ce nu este desluşit din Qurn, să ştii că ei sunt cei pe care Allāh(subhanahu-ua-taala) i-a descris aici, de aceea, fii cu băgare de seama faţă de ei.

  Aceasta este varianta consemnată de ĀlBukhaāriy.
  Noi am propus cerurilor, pămntului şi munţilor sarcina de a purta povara Adevărului, dar ele au refuzat să o poarte şi le-a fost teamă de ea, nsă s-a ncărcat omul cu ea, căci el este tare nedrept [faţă de el nsuşi] şi tare neştiutor
   
   

 2.  
  #2
  Moderator yvette's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Alexandria - Egypt
  Posts
  820
  Thanked
  110
  Rep Power
  862
  Sensul real al versetelor nedesluşite l ştie numai Allāh(subhanahu-ua-taala)
   2 

  Allāh(subhanahu-ua-taala) a zis: ... Dar nu cunoaşte tlcuirea lor dect Allah. .....
  Ǐbn Abbaās(radiy-Allahu-anhu) a explicat:
  Tafsiyr-urile sunt de patru feluri:
  1. tafsiyr-ul pe care l dau arabii n vorbirea curentă,
  2. tafsiyr-ul pe care oricine l poate nţelege orict de nenvăţat ar fi,
  3. tafsiyr-ul pe care nvăţaţii l fac şi
  4. tafsiyr-ul pe care numai Allāh(subhanahu-ua-taala) l ştie.


  Recitatorii de Qurn profesionişti au opinii diferite n ceea ce priveşte pauza de recitare de la yatul n care se pomeneşte Numele lui Allāh(subhanahu-ua-taala). Această pauză n recitare a fost menţionată de Aaişa (radi-Allahu-anha), Urūa, Abuū Aş-Şataā şi Abuū Nahiyk ( ).
  Unii fac pauza după ce recită ..Aceia care sunt nrădăcinaţi n ştiinţă - pentru că Nobilul Qurn nu se adresează celor care nu-l pot nţelege.

  Ǐbn Abuū Najiyh a spus că Ǐbn Abbaās(radiy-Allahu-anhu), adresndu-se lui Mujaāhid, a zis:Sunt dintre cei care sunt n deplină cunoaştere asupra sensului acestei interpretări.

  Ǐbn Abbaās(radiy-Allahu-anhu) a făcut această declaraţie pentru că Profetul (salla-llahu alyhi ua selem)s-a rugat pentru el spunnd: O, Allāh, dăruieşte-l pe el cu ştiinţă n ceea ce priveşte religia şi nvaţă-l pe el tlcuirea (taāūiyl) -

  Taāūiyl-ul are două accepţiuni n Qurn şi anume: realitatea lucrurilor şi ceea ce vor deveni.
  De exemplu: Allāh(subhanahu-ua-taala) a zis: ... iar el a zis: O, tată! Acesta este tlcul vedeniei mele de odinioară.... sura Yuūsuf (), verset 100,
  ...Oare aşteaptă ei altceva dect mplinirea ei? In ziua cnd va veni mplinirea ei, vor zice aceia care mai nainte au uitat-o: "Trimişii Domnului nostru au venit cu Adevărul...
  ۚ
  sura ĀlAraāf, verset 53, referindu-se la faptul că Ziua Invierii despre care s-a relatat şi s-a avertizat mai nainte se va petrece incontestabil.
  In acest context, Afirmaţia lui Allāh(subhanahu-ua-taala) ... Aceia care sunt nrădăcinaţi n ştiinţă .... este legată de ..."Noi credem n ea; ....

  Dacă cuvntul taāūiyl are cel de-al doilea nţeles, adică a explica şi a descrie, aşa cum Allāh(subhanahu-ua-taala) a revelat: .. Vesteşte-ne nouă tlcuirea acestora, ... n suraYuūsuf, verset 36, referindu-se la explicaţii.

  Unii recitatori de Qurn fac pauză după ce rostesc acest yat. Şi acesta pentru că ....nu cugetă astfel dect cei dăruiţi cu judecată ...., iar nvăţaţii au o bună cunoaştere asupra multor lucruri, nsă nu este o cunoaştere absolută şi, de aceea, Allāh(subhanahu-ua-taala) continuă mai apoi cu yatul:... "Noi credem n ea ... descriind prin aceasta atitudinea celor nţelepţi.
  Asemenea, Allāh(subhanahu-ua-taala) a mai spus: şi va veni Domnul tău, cnd ngerii vor sta rnduri-rnduri,...(89:22) care nseamnă că Allāh(subhanahu-ua-taala) va veni, iar ngerii vor veni şi ei rnduri-rnduri.
  Afirmaţia lui Allāh(subhanahu-ua-taala) pe care El o face revelnd cuvintele pe care oamenii nţelepţi le declamă ... "Noi credem n ea ... se referă la faptul că aceştia cred şi n verstele cele nedesluşite ( - yaāt mutaşaābihaāt) care ... toate sunt de la Domnul nostru!..., deoarece att versetele cele deslușite ct şi cele nedesluşite sunt adevărate şi autentice, şi fiecare dintre ele atestă adevărul din celelalte, pentru că ambele feluri de yaturi sunt revelații de la Allāh(subhanahu-ua-taala) şi tot ceea ce provine de la El nu conţine nici contradicţii şi nici discrepanţe. Referitor la aceasta, Allāh(subhanahu-ua-taala) a revelat: . Oare nu cugetă ei la Coran?! Dacă ar fi el de la altcineva dect de la Allah, ar găsi n el multe nepotriviri! - sura ĀlNnisaā (), verset 82.

  Allāh(subhanahu-ua-taala) a zis: ... Dar nu cugetă astfel dect cei dăruiţi cu judecată. - şi se referă la aceia care au o gndire raţională, meticuloasă, logică, analitică şi o percepţie corectă a realităţii.
  Cu privire la această idee, Ǐbn AlMundhir a consemnat n tafsiyr-ul său că Naāfi bin Yaziyd a spus: Aceia care sunt adnc nrădăcinaţi n cunoaştere sunt modeşti din respect pentru Allāh(subhanahu-ua-taala) şi caută cu abnegaţie să fie pe lacul Lui şi nici nu-i preamăresc pe cei care sunt deasupra lor şi nici nu-i njosesc pe cei care sunt mai prejos de ei.

  Allāh(subhanahu-ua-taala) a revelat suplicaţia celor dăruiţi cu judecată, care au spus: Doamne! Nu duce n rătăcire inimile noastre, după ce Tu ne-ai călăuzit ... şi care nseamnă: Nu ne lăsa inimile noastre să se abată de la călăuzirea ce ne-a fost dăruită, dacă Tu, Doamne, ai permis ca ea să ajungă la noi şi nu ne face pe noi asemenea celor care au inimile ntortocheate şi care caută să urmeze numai ce este de nedeslușit din Qurn, ci dă-ne nouă tărie ca să rămnem neabătuţi pe Calea cea dreaptă, urmnd perceptele adevăratei religii., precum şi: ... dă-ne nouă ndurarea Ta, ... care nseamnă fi Milostiv cu noi, Doamne, făcnd ca inimile noastre să fie pline de tărie şi dndu-ne puterea de a ne spori credinţa, pentru că ...Tu eşti Cel Darnic!

  Ǐbn Abiy Haātim şi Ǐbn Jariyr au preluat de la Umm Salama că:
  Profetul (salla-llahu alyhi ua selem)recita următoarea suplicaţie:
  O, Tu, Acela care poţi schimba inimile, fă ca inima mea să rămnă neabătută de la religia Ta.
  ߻

  apoi mai spunea:
  O, Doamne al nostru! Nu lăsa ca inimile noastre să se abată de la Adevăr după ce el au primit călăuzirea Ta şi revarsă asupra noastră Mila Ta, pentru că Tu eşti Cel Darnic.


  Versetul următor (9) continuă revelaţia suplicaţiei din versetul anterior (8): Doamne! Tu i vei aduna pe oameni ntr-o Zi, n legătură cu care nu este nici o ndoială .... - care nseamnă: O, Doamne al nostru, Tu eşti Cel care Ii vei aduna laolaltă pe toţi oamenii n Ziua Invierii şi vei judeca ntre ei cu privire la cele pentru care ei s-au scindat şi, apoi, le vei da răsplata sau pedeapsa care li se cuvine, după cum le-au fost faptele n viaţa lumească.
  Noi am propus cerurilor, pămntului şi munţilor sarcina de a purta povara Adevărului, dar ele au refuzat să o poarte şi le-a fost teamă de ea, nsă s-a ncărcat omul cu ea, căci el este tare nedrept [faţă de el nsuşi] şi tare neştiutor
   
   

Thread Information
Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

 
Bookmarks
Bookmarks
 
Posting Permissions
 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •