A doua venire a lui Isus(alayhi ūa selem)


Profeţii despre cea de-a doua venire a lui Isus(alayhi ūa selem), fiul Mariei sunt foarte numeroase, iar a nega acest fapt Inseamnă a nega Islamul.

S-a relatat că într-una din zile, Profetul(salla-llahu alayhi ūa selem) a vorbit despre Dajjal. In timpul discursului el a vorbit răspicat şi dintr-o dată şi-a coborât vocea până la şoaptă, iar Companionii au avut impresia că Dajjal-ul este prezent, ascuns pe undeva, prin livada de palmieri. Ei şi-au arătat îngrijorarea şi teama că Dajjal-ul ar fi printre ei, însă Profetul(salla-llahu alayhi ūa selem) i-a asigurat că nu au de ce să se teamă dacă el este în viaţă încă, dar dacă apariţia Dajjal-ului va fi după moartea lui, atunci fiecare va trebui să aibă grijă de sine.

Cu altă ocazie, Rasuūl_Allāh a vestit musulmanilor despre un eveniment major care urmează să se petreacă şi anume, când lumea creştină se va alia împotriva musulmanilor şi vor veni să îi cucerească cu o armată de un milion de soldaţi, campaţi lângă Siria. Cei mai buni musulmani din Medina se vor coaliza să li se opună. Invadatorii vor cere ca să fie extrădaţi toţi prizonierii, însă musulmanii nu vor accepta cererea lor şi lupta va începe. O treime din musulmani vor fi martirizaţi, o treime vor dezerta şi ultima treime va fi biruitoare. Apoi, musulmanii se vor duce spre Constantinopol şi îl vor cuceri şi, acolo, ei vor îl vor auzi pe Satan strigând că Dajjal a sosit. Aşadar, musulmanii se vor întoarce spre Ierusalim. Vestea se va dovedi a fi o minciună, dar când ei vor ajunge în Siria, Dajjal va apare în această lume.

Profetul(salla-llahu alayhi ūa selem) l-a descris pe Dajjal ca fiind un tânăr cu părul scurt şi ondulat şi fără un ochi. Cuvântul kafir îi va sta scris în frunte şi oricine îl va putea citi, fie acela învăţat ori neşcolit. Orice credincios îl va Intâlni să recite câteva versete din sura Kahf. Şi Dajjal va apare pe un drum pustiu dintre Siria şi Iraq creând tulburări şi în dreapta şi în stânga.

Profetul(salla-llahu alayhi ūa selem) a fost întrebat câtă vreme îi va dura domnia, iar Rasuūl_Allāh(salla-llahu alayhi ūa selem) a răspuns: „Patruzeci de ani, o zi va fi cât un an, o alta cât o lună şi o alta cât o săptămână, iar restul zilelor va fi precum cele obişnuite.” Şi dacă aceasta nu este o alegorie, ei au întrebat dacă în acele zile atât de lungi vor fi de ajuns cele cinci Rugăciuni zilnice, iar Profetul(salla-llahu alayhi ūa selem) le-a zis să folosească acel timp cât pot ei de bine.

Profetul(salla-llahu alayhi ūa selem) a mai spus că Dajjal se va duce dintr-un loc în altul precum norii de ploaie mutaţi de vânt. La început, Dajjal va pretinde că este profet ca mai apoi să se pretindă dumnezeu. Şi se va duce pe la oameni şi-i va invita să creadă în el şi ei îl vor crede, căci el va cerere cerului să dea ploaie şi va ploua, şi pământul va arunca în afară ceea ce va creste şi vitele acelora se vor hrăni cu cele mai mari beţe pe care pământul le va zvârli în afară, iar ugerele lor vor fi pline şi ele vor fi grase. Apoi el se va duce la alţi oameni, şi Ii va invita şi pe ei să creadă în el, dar aceia nu-l vor crede. Şi el îi va lăsa în pace, dar asupra lor se va abate sărăcie mare şi nu vor avea aceia nici măcar ce să îmbuce.
Şi se va duce el într-un ţinut pustiu şi-i va cere să scoată la iveală toate bogăţiile de dedesubt şi bogăţiile acelea îl vor urma precum albinele urmează matca.
El va face un semn spre un bărbat tânăr care a refuzat să creadă în el, îl va tăia în două şi-i va arunca cele două bucăţi una într-o parte şi cealaltă în altă parte. Apoi va mai face un semn către capul şi trupul hăcuit care se vor aduna şi omul se va ridica de la pământ zâmbind. Apoi Dajjal îl va întreba din nou dacă va crede în el, iar bărbatul acela îi va spune că prin aceasta s-a convins pe deplin că el nu este Dumnezeu, iar Dajjal nu îi va mai putea face nici un rău.
Nu va fi cruţat nici un loc de pe pământ, decât numai Mecca şi Medina şi orice încercare, oricât de vicleană, de a intra în ele nu va reuşi căci îngeri cu săbii îi vor bara calea şi aceasta până ce Dajjal (ÇáĎřóĚřóÇá) îşi va face tabără pe un deal roșu, într-un loc pustiit. Medina se va zgudui din temelii de trei ori şi nici un ipocrit, femeie ori bărbat, nu va rămâne în oraş fără ca să se alăture lui Dajjal.
Dajjal va renunţa la asediu şi va pleca. în această vreme, Allāh va trimite pe pământ pe Mesia Isus(alayhi ūa selem), fiul Mariei. El se va coborî aproape de minaretul alb din estul Ierusalimului, îmbrăcat cu două fâşii de pânză roşiatice, cu mâinile sprijinite de aripile a doi îngeri. Elîşi va pleca capul şi picături de apă vor cădea, dar când îşi va ridica privirea, picăturile de apă se vor transforma în perle argintii. Şi orice necredincios care va fi în preajma lui şi îi va simţi respiraţia va cădea mort, iar respiraţia lui va fi de lungimea a cât poate cuprinde cu ochii lui. Vor fi puţini arabi, şi mai ales în Ierusalim.

Isus(alayhi ūa selem) va porni împotriva lui Dajjal şi-l va ajunge la poarta Ludd (Lydda, Israel) unde se va afla Dajjal cu 70 de mii de alţi Dajjal, care se vor topi la vederea lui Isus(alayhi ūa selem) precum sarea în apă şi se vor retrage în mare grabă, însă Isus(alayhi ūa selem) îl va ajunge din urmă la poarta Ludd şi-l va ucide. Allāh va permite nimicirea iudeilor în asemnea proporţie că niciuna dintre creaţiile lui Allāh, fie piatră, ori copac cu excepţia copacului Gharqad, ori animal ori zid după care ei s-ar ascunde să nu strige: „Acesta este iudeu, nimiciţi-l!”

Apoi Isus(alayhi ūa selem) se va întâlni cu oamenii pe care Allāh i-a scăpat de maleficul Dajjal şi le va curăţa feţele şi le va vorbi despre locul lor din Rai. In acest răstimp, Allāh îi va elibera pe Gog şi pe Magog, de a căror mânie nu va scăpă nici unul dintre cei care-i vor întâlni. Atunci, Isus(alayhi ūa selem) îi va aduna pe oameni şi se vor adăposti pe muntele Tur. Gog şi Magog vor porni cu armatelele lor care vor fi aşa de numeroase că avangarda va seca lacul Tabariyya (actuala Mare a Galileei) bând din apele lui, iar ariergarda se va minuna văzând locul arid zicând: „Cîndva a fost aici un lac!”

Isus(alayhi ūa selem) şi adepţii lui vor suferi din pricina lipsei de hrană pe muntele Tur, când numai capul unui bou va fi mai valoros decât o mie de dinari. Rugăciunile lor vor fi ascultate de Allāh care va face ca în gâturile lui Gog şi Magog să se dezvolte tumori care-i vor lăsa fără suflare şi vor muri asfixiaţi. Isus(alayhi ūa selem) şi adepţii lui vor coborî de pe muntele Tur. Allāh va trimite nişte păsări uriaşe cu gâtul cât al unei cămile ca să ridice leşurile şi să le ducă departe.

O ploaie va veni şi va curăţa locul şi casele fie ele de cărămidă sau de lut, şi va fi totul aşa de curat că va străluci precum oglinda. Şi i se va porunci pământului să dea roade şi pământul se va supune şi va rodi în asmenea măsură că o rodie va fi de ajuns pentru o ceată şi se vor putea odihni la umbra adăpostului făcut din coaja ei. Oamenii vor bea de la un uger de cămilă, căci el va fi de ajuns pentru o mare mulţime. Laptele de la o vacă va fi de ajuns pemtru un trib, iar cel al unei capre va fi de ajuns pentru un clan.

Isus(alayhi ūa selem) va restabili ordinea şi dreptatea, va renega simbolul crucii ce i-a fost atribuit, va nimici cămata, va anula taxele, şi nu se va mai datora Dania pentru că nu va mai fi nimeni în nevoie de ea. Ura şi invidia va fi ştearsă din inimile oamenilor, şi nu va mai fi nicio creaţie care să fie veninoasă. Un copil dacă va pune mâna în gura unui şarpe va rămâne nevătămat. Copii se vor juca cu tigrii, lupii vor sta lângă oi precum stau astăzi câinii şi peste tot pământul se va aşterne pacea. Oamenii vor avea numai o religie şi nu va mai fi adorat altceva decât numai Allāh. Isus(alayhi ūa selem) va trăi viaţa unui om obişnuit şi va implementa şariy'a (ÔŃíÚÉ).

După unele relatări, el se va căsători şi va avea copii şi va merege să împlinească Hajj şi Umra. El va mai trăi patruzeci de ani, după care va muri şi va fi înmormântat ori în Hujra profeţilor ori la Ierusalim.

Conflictul dintre el şi creştini nu se va sfârşi asemnea celui cu iudeii, căci Allāh a decis ca în Ziua Judecăţii să se stabilească cine este vinovat pentru afirmaţia că Isus(alayhi ūa selem) este fiul lui Dumnezeu, aşa cum este scris în Qurân:
«116. Şi când va zice Allah: "O, Isus(alayhi ūa selem), fiu al Mariei! Le-ai spus tu oamenilor: "Luaţi-mă pe mine şi pe mama mea drept dumnezei în locul lui Allah?", el îi va răspunde: "Mărire Ţie! Eu nu aş fi putut să spun ceea ce nu aveam dreptul să spun! Dacă aş fi spus, ai şti, căci Tu doară ştii ce este în sufletul meu, pe când eu nu ştiu ce este în Tine Insuţi! Doară Tu eşti Marele Ştiutor al celor neştiute !".

117. Eu nu le-am spus decât ceea ce mi-ai poruncit: "Adoraţi-L pe Allah, Domnul meu şi Domnul vostru!" Şi am fost martor asupra lor atâta vreme cât m-am aflat printre ei. Şi după ce m-ai luat la Tine, ai fost doar Tu Priveghetor peste ei, căci Tu eşti Martor tuturor lucrurilor!"

118. De-i osândeşti, ei sunt doară robii Tăi, iar de-i ierţi pe ei, Tu eşti [Cel] Puternic, Inţelept!

119. [Şi] va zice Allāh: "In această Zi, celor care cred în adevăr leva fi de folos adevărul, iar ei vor avea parte de Grădini pe sub care curg pâraie şi veşnic vor sălăşlui în ele". Allah este mulţumit de ei, iar ei sunt mulţumiţi de El! Aceasta este [cea mai] măreaţă izbândă!»
sura ĀlMaā’ida ( ÇáăÇĆĎÉ ), versetele 116-119.