VERSETELE 12 şi 13

12. Şi spune celor care nu cred: “Veţi fi biruiţi [curând] şi veţi fi adunaţi spre Gheena! Şi ce pat groaznic veţi avea!”

13. "Aţi avut un semn în cele două oştiri ce s-au ciocnit: o oştire care lupta pe calea lui Allah şi o alta, necredincioasă, care i-a văzut [pe credincioşi] de două ori mai mulţi decât ei, cu proprii lor ochi. Allah îl întăreşte cu ajutorul Său pe cel care voieşte El! In aceasta este o pildă pentru cei care au ochi să vadă!"


Avertismentul si sfatul dat evreilor

Allāh (subhanahu-ūa-ta’ala) a poruncit Profetului (salla-llahu-alayhi-ūa-selem) să îi avertizez pe necredincioşi că «... Veţi fi biruiţi [curând] ...» (în această viaţă) şi că «... veţi fi adunaţi spre Gheena! Şi ce pat groaznic veţi avea!» (în Ziua Invierii).

Muhammad bin Isɧaāq bin Yaāsar a consemnat că Aāŝim bin Omar bin Qataāda a spus că după victoria obţinută în Bătălia de la Badr1, Trimisul lui Allāh (salla-llahu-alayhi-ūa-selem) s-a întors în Medina şi a poruncit să fie adunaţi iudeii în piaţa Bani Qaynuqaā’. Atunci a fost revelat âyatul: « Aţi avut un semn ....» care înseamnă: „O, iudei, indiferent ce veţi spune, voi aţi primit un semn ca o dovadă că religia lui Allāh(subhanahu ūa-ta’ala) va prevala, şi El (subhanahu ūa-ta’ala) va face biruitor pe Trimisul Său, iar Cuvântul Lui se va face limpede cunoscut şi religia lui Allāh(subhanahu ūa-ta’ala) va fi religia cea desăvârşită.
«... cele două oştiri ...» - însemnând cele două tabere care s-au confruntat «... ce s-au ciocnit ...» în lupta de la Badr.
«... o oştire care lupta pe calea lui Allah ...» - adică musulmanii,
«... şi o alta, necredincioasă,...» - adică idolatrii qurayşiţi.

Afirmaţia lui Allāh(subhanahu ūa-ta’ala) «.. care i-a văzut [pe credincioşi] de două ori mai mulţi decât ei, cu proprii lor ochi. ....» - înseamnă că idolatrii au crezut că musulmanii sunt de două ori mai mulţi decât erau în realitate, deoarece Allāh(subhanahu ūa-ta’ala) a făcut ca idolatrilor să li se năzărească astfel spre a-i demoraliza şi a le asigura victoria musulmanilor, astfel încât Islamul să prevaleze peste idolatrie.

S-a mai explicat că sensul afirmaţiei lui Allāh(subhanahu ūa-ta’ala) «... care i-a văzut [pe credincioşi] de două ori mai mulţi decât ei, cu proprii lor ochi. ..» ar mai putea însemna şi faptul că musulmanilor li s-a părut că idolatrii sunt de două ori mai mulţi decât aceştia erau în realitate şi cu toate acestea Allāh(subhanahu ūa-ta’ala) a dat izbândă musulmanilor împotriva idolatrilor.
In sensul acestei explicaţii, Abd_Allāh bin Mas’uūd a spus:
Când i-am văzut armatele necredincioşilor din faţa noastră, am avut impresia că sunt de două ori mai mulţi ca noi. Când ne-am uitat din nou înspre ei, am văzut că ei nu aveau nici măcar un singur om mai mult decât aveam noi, după cum Allāh(subhanahu ūa-ta’ala) a revelat: « Şi [aduceţi-vă aminte] cum El vi i-a arătat vouă puţini în ochii voştri, când v-aţi întâlnit, după cum v-a împuţinat şi pe voi în ochii lor, pentru ca Allah să împlinească un lucru ce trebuia împlinit.». (8:44)”

Când cele două tabere s-au pus faţă în faţă, musulmanii au avut impresia că idolatrii erau de două ori mai mulţi decât ei şi, de aceea, musulmanii au pornit la luptă cu credinţă în Allāh(subhanahu ūa-ta’ala) şi căutând ajutorul Lui, în vreme ce iluzia că musulmanii sunt de două ori mai mulţi i-a făcut pe idolatrii să se demoralizeze şi să plece la luptă cu teamă şi neîncredere.

Când cele două tabere s-au aşezat în linie pentru luptă, Allāh(subhanahu ūa-ta’ala) le-a creat ambelor tabere iluzia că adversarul este mai slab şi mai mic decât era în realitate, astfel ca ei să se îndemne să pornească lupta «... pentru ca Allah să împlinească un lucru ce trebuia împlinit.» (8:44) – în sensul că adevărul trebuie să se deosebească de falsitate, credinţa să prevaleze peste necredinţă, credincioşii să fie cei victorioşi, iar necredincioșii să fie dezonoraţi. In această ordine de idei, Allāh(subhanahu ūa-ta’ala) a mai revelat şi: « Allah v-a făcut biruitori la Badr, măcar că eraţi umili. .....» (3:123).
In acest âyat (3:13), Allāh(subhanahu ūa-ta’ala) a spus: «.... Allah îl întăreşte cu ajutorul Său pe cel care voieşte El! In aceasta este o pildă pentru cei care au ochi să vadă!"» care înseamnă că acest âyat este o lecţie pentru cei care vor să ia aminte şi să reflecte asupra Inţelepciunii lui Allāh(subhanahu ūa-ta’ala) Care este Cel mai bun planificator şi organizator şi o dovadă a Atotputerniciei Lui, Cel care decide căruia dintre robii Săi i se cuvine izbânda în această viaţă şi în Viaţa de Apoi.